Saltar al contingut principal

Guia de procediments amistosos

S'incorpora el document "Guia de Procediments amistosos" centrament en els procediments amistosos sobre preus de transferència la competència dels quals correspon a l'Agència Tributària, per tal de posar a disposició dels contribuents els elements essencials de la normativa que els regula en un llenguatge més accessible.

Guia de procediments amistosos