Salta al contingut principal

Informes de Transparència

Es publica la relació d'entitats presentadores dels Informes de Transparència corresponents a l'exercici 2022.

Aquests informes presentats per les empreses fan efectiu el reforçament de les bones pràctiques de transparència fiscal empresarial contingudes en el Codi de Bones Pràctiques Tributàries aprovat en el Fòrum de Grans Empreses.