Saltar al contingut principal

Registre d'operadors de tabac cru

Des del 01 de gener de 2022 està disponible a la seu electrònica la inscripció en el Registre d'operadors de tabac cru.En aquest Registre s'hauran d'inscriure, amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat, tots els operadors que realitzin activitats econòmiques o comercials, tals com la fabricació, primera transformació, importació, exportació, adquisició o enviament intracomunitari, entre altres, amb tabac cru que es trobi o circuli per territori espanyol, d'acord amb les normes de control aprovades per la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Inscripció en el registre

Més informació