Salta al contingut principal

Renovació del certificat electrònic de la seu electrònica de l'Agència Tributària

Aquesta renovació no afecta als usuaris de la seu electrònica de l'Agència, que podran seguir accedint com el fan habitualment.

El proper 17 de novembre de 2022 l'Agència Tributària procedirà a renovar el certificat electrònic de la seu electrònica.

En el cas d'entitats que accedeixin des d'aplicacions desenvolupades expressament per utilitzar els serveis de l'Agència Tributària és necessari que confirmin que els seus sistemes admetran aquest nou certificat electrònic, ja que canvia l'AC Intermedi que signa el nou certificat electrònic de seu electrònica. Per fer-ho, serà necessari que revisin si els seus sistemes confien en aquest nou AC INTERMEDI.

A continuació, s'adjunten aquestes claus públiques AC ROOT e AC INTERMÈDIA de Entrust perquè es puguin descarregar i configurar si fora necessari.

  • Autoritat de certificació Arrel (AC ROOT) del certificat del domini sede.agenciatributaria.gob.es

  • Autoritat de certificació Intermèdia (AC INTERMÈDIA ) del nou certificat del domini sede.agenciatributaria.gob.es

Així mateix, s'adjunta el nou certificat de la seu electrònica.