Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2023

Fins al 30 de juny

Renda i Patrimoni

  • Declaració anual Renda i Patrimoni 2022 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini:D-100, D-714

  • IRPF.Declaració del règim especial de tributació per a treballadors desplaçats el 2022:151

IVA

  • Maig 2023:Autoliquidació:303

  • Maig 2023: Grup d'entitats, model individual:322

  • Maig 2023:Grup d'entitats, model agregat:353

  • Maig 2023.Finestreta única - Règim d'importació:369

  • Març 2023.Operacions assimilades a les importacions:380

Declaració informativa anual d'ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de les Canàries i altres ajuts d'estat per contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o l'Impost sobre la Renda de No Residents sense establiment permanent

  • Any 2022:282