Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2023

Fins al 20 de novembre

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les Institucions d'Inversió Col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes. 

 • Octubre 2023.Grans empreses:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

IVA

 • Octubre 2023.Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries:349 

Impost sobre les Primes d'Assegurances

 • Octubre 2023:430 

Impostos Especials de Fabricació

 • Agost 2023.Grans empreses:561, 562, 563

 • Octubre 2023:548, 566, 581

 • Tercer trimestre 2023.Llevat de grans empreses:561, 562, 563

 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

Impost Especial sobre l'Electricitat

 • Octubre 2023.Grans empreses:560

Impostos Mediambientals

 • Octubre 2023.Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.Autoliquidació:592

 • Tercer trimestre 2023.Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació i pagament fraccionat:583

Impost sobre les Transaccions Financeres

 • Octubre 2022:604