Saltar al contingut principal
Calendari del contribuent 2023

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2023.Autoliquidació:303

 • Octubre 2023.Grup d'entitats, model individual:322

 • Octubre 2023.Grup d'entitats, model agregat:353

 • Octubre 2023.Ventanilla única - Règim d'importació:369

 • Octubre 2023.Operacions assimilades a les importacions:380

 • Sol·licitud d'inscripció/baixa.Registre de devolució mensual:036

 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2024:sense model

 • SII. Renúncia a l'administració electrònica dels llibres registre:036

Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

 • Any 2022:Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural:232

  Resta d'entitats:el mes següent als deu mesos posteriors al final del període impositiu.

Impostos Mediambientals

 • Any 2022.Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació i pagament fraccionat:583

 • Any 2023:Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació anual per cessament d'activitat de gener a octubre:588