Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

10.2.2 DNI electrònic (DNIe)

El Document Nacional d'Identitat (DNI) és emès per la Direcció General de la Policia (Ministeri de l'Interior), i acredita la identitat, les dades personals que en ell apareixen i la nacionalitat espanyola del seu titular.El DNIe incorpora un circuit integrat (xip), capaç de guardar de forma segura la informació i de processar-la internament.La seva finalitat:

  • Acreditar electrònicament la identitat de la persona.
  • Firmar digitalment documents electrònics, atorgant-los una validesa jurídica equivalent a què els proporciona la firma manuscrita.
  • Realitzar tramitacions telemàtiques

Per utilitzar-lo és necessari comptar amb un ordinador personal i un  lector de targetes intel·ligents.El navegador sol·licitarà  el PIN (contrasenya personal que, una vegada comprovada pel microprocessador inclòs al xip, permet l'accés a les funcionalitats disponibles en el DNI) i a continuació mostrarà el magatzem de certificats per elegir  el que correspongui (autenticació o firma).El titular del DNI pot canviar aquesta contrasenya o PIN en els Punts d'Actualització del DNI (PAD) existents a les Oficines d'Expedició del DNI.

Enllaç al DNIe