Saltar al contingut principal

Campanya de Renda

L'Agència Tributària ja ha tornat més de 4.200 milions d'euros a sis milions de contribuents

.  Els esborranys confirmats són més de cinc milions, un 26,4 per cent més que en la mateixa data de l'any anterior

.  s'han presentat 10 milions de declaració de l'IRPF fins ara, de les quals 3,9 milions ho han estat a través d'Internet

17 de juny de 2008.L'Agència Tributària ha tornat, ahir, 4.223 milions d'euros a sis milions de contribuents.Respecte a l'any passat per les mateixes dates l'increment és d'un 2 per cent en l'import, el 2007 va ser de 4.139 milions d'euros, i un 7 per cent en el nombre de contribuents, que el 2007 va ser de 5,6 milions.L'increment en el nombre d'esborranys confirmats i declaració presentades ha estat el que ha permès agilitar les devolucions.

Els esborranys confirmats fins al 16 de juny són 5.098.231, la qual cosa representa un increment del 26,4% sobre els confirmats en igual període de l'any passat (4.030.863).

El total de declaració de l'IRPF presentades en el que va de Campanya de Renda ascendeix a 10.044.996 (inclou els esborranys confirmats, ja que en confirmar-los la declaració queda presentada).Això suposa un increment del 13,4 per cent en el nombre de declaració presentades fins al 16 de juny.El 39 per cent d'aquests deu milions de declaració, 3.944.804, ha estat presentat a través d'Internet (s'inclouen els esborranys confirmats per Internet).

La Campanya de Renda acaba el 30 de juny i es preveu prendre 18.525.000 declaració.L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) ofereix els contribuents que reuneixen les condicions fixades per la llei de l'IRPF la possibilitat de rebre un esborrany de la declaració de Renda elaborat per l'administració tributària.Bàsicament, poden rebre l'esborrany els contribuents les rendes dels quals procedeixin exclusivament de rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari amb retenció o ingrés a compte, Lletres del Tresor, guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, imputació de rendes immobiliàries sempre que procedeixin de dos d'immobles com a màxim, així com subvencions per a l'adquisició de l'habitatge habitual.Tenir dret a deducció per adquisició d'habitatge o donatius i desgravació per plans de pensions no impedeix de rebre l'esborrany.Per als qui no poden rebre l'esborrany, l'Agència Tributària els envia les seves dades fiscals.

Una vegada rebut l'esborrany, el contribuent ha de revisar les dades que apareixen en el mateix i, si està d'acord, n'hi ha prou que ho confirmi perquè la seva declaració de l'IRPF quedi presentada.Si considera que falta alguna dada o no està d'acord pot rectificar l'esborrany i després confirmar-ho.

Serveis d'assistència i informació

Els serveis d'assistència i informació que l'Agència Tributària presta al contribuent durant la Campanya de Renda es presten a través dels següents canals:

Internet (sede.agenciatributaria.gob.es):sense necessitat de certificat de signatura electrònica es pot demanar, modificar i confirmar l'esborrany de l'IRPF;demanar cita prèvia, anul·lar-la i canviar-la;descarregar el programa PADRE;amb certificat de signatura electrònica es pot presentar telemàticament la declaració de Renda i pagar si surt a ingressar.

Telèfon :

Servei automàtic 901 12 12 24 Solicitar esborrador;confirmar esborranys per retornar;demanar cita prèvia.

Amb operador 901 200 345 Sol·licitud, rectificació i confirmació esborrany

901 22 33 44 Sol·licitud cita prèvia

Informació Tributària:

901 33 55 33 Resolver dubtes tributàries

SMS :enviar al 5025 el següent missatge:Rendeix (espai) Número de justificant de l'esborrany (espai) NIF . Només esborranys amb resultat per retornar.

Alertes a mòbils :Els declarants poden subscriure's a un servei d'alertes per mòbil pel qual se'ls informarà sobre l'emissió de l'esborrany de Renda o de la devolució a la Campanya de Renda de l'any vinent.Per a això, n'hi haurà prou que incloguin el seu número de telèfon mòbil i marquin la casella preparada per a això en la declaració de l'IRPF.

Obligació de declarar

Té obligació de declarar qui obtingui rendes que superin els següents límits o diferents a les assenyalades a continuació:

.  Rendiments íntegres del treball:22.000 euros bruts anuals quan procedeixin d'un únic pagador o quan procedeixin de diversos pagadors, sempre que l'import percebut del segon i restants, per ordre de quantia, no superi 1.500 euros anuals .

.  El límit és de 10.000 euros anuals si procedeixen de diversos pagadors i la suma percebuda del segon i restants supera en conjunt els 1.500 euros anuals;quan el pagador no està obligat a retenir;si es tracta de pensions compensatòries del cònjuge o d'anualitats per aliments –tret que procedeixin dels pares per decisió judicial-.

.  Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte superiors a 1.600 euros anuals en el seu conjunt.

Rendes immobiliàries imputades derivades de més d'un immoble urbà no arrendat diferent de l'habitatge habitual, rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatge de protecció oficial o preu taxat superiors a 1.000 euros anuals en conjunt.

ESBORRADORS DE RENDA CONFIRMATS (dades a 16 de juny)

DELEGACIONS

Esborranys confirm.

Esborranys confirm.

Variació

ESPECIALS

IRPF 2006

IRPF 2007

06/07

ANDALUCIA

703.438

881.729

25,35

ARAGON

165.854

193.157

16,46

ASTÚRIES

145.843

174.625

19,73

ILLES BALEARS

64.582

87.015

34,74

CANÀRIES

153.809

218.786

42,25

CANTABRIA

59.041

77.964

32,05

CASTELLA-LA MANXA

172.165

215.126

24,95

CASTELLA I LEON

268.854

332.227

23,57

CATALUNYA

712.392

891.922

25,20

EXTREMADURA

122.583

146.395

19,43

GALÍCIA

234.010

302.243

29,16

MADRID

664.394

879.657

32,40

MURCIA

108.808

133.543

22,73

NAVARRA

192

278

44,79

PAIS BASC

468

669

42,95

LA RIOJA

36.063

40.705

12,87

VALENCIA

418.367

522.190

24,82

TOTAL NACIONAL

4.030.863

5.098.231

26,48

DEVOLUCIONS de l'IRPF REALITZADES (import en milers d'euros)

DELEGACIONS

Número

Variació

Import

Variació

ESPECIALS

I.R.P.F. 2007

06/07

I.R.P.F. 2007

06/07

ANDALUCIA

1.027.976

3,62

694.122

-2,74

ARAGÓ

232.269

1,10

151.030

-4,56

ASTÚRIES

193.608

2,97

140.680

-3,37

ILLES BALEARS

117.897

8,04

81.820

-1,64

CANÀRIES

247.180

12,63

166.167

6,87

CANTÀBRIA

87.933

7,35

64.727

0,11

CASTELLA-LA MANXA

260.312

5,57

168.514

2,60

CASTELLA I LLEÓ

423.827

1,44

278.061

-5,70

CATALUNYA

1.051.702

9,50

790.955

9,02

EXTREMADURA

168.108

3,82

84.244

-2,54

GALÍCIA

374.030

10,26

219.807

2,14

MADRID

972.985

13,74

816.278

7,31

MÚRCIA

171.910

0,03

116.871

-7,05

NAVARRA

309

14,44

192

0,64

PAÍS BASC

883

-3,81

513

-21,96

LA RIOJA

47.428

-1,64

32.509

-7,55

VALÈNCIA

646.440

7,99

417.315

1,72

TOTAL NACIONAL

6.024.797

7,17

4.223.804

2,03

declaracióS presentades (dades a 16 de juny)

DELEGACIONS

Registrades

Registrades

Variació

ESPECIALS

IRPF 2006

IRPF 2007

06/07

ANDALUCIA

1.522.453

1.699.037

11,60

ARAGON

350.391

388.217

10,80

ASTÚRIES

271.858

297.450

9,41

ILLES BALEARS

183.780

222.037

20,82

CANÀRIES

341.535

404.243

18,36

CANTABRIA

123.756

143.726

16,14

CASTELLA-LA MANXA

385.610

448.038

16,19

CASTELLA I LEON

635.367

705.064

10,97

CATALUNYA

1.608.774

1.815.626

12,86

EXTREMADURA

234.781

261.983

11,59

GALÍCIA

534.219

622.557

16,54

MADRID

1.362.500

1.571.757

15,36

MURCIA

271.504

294.814

8,59

NAVARRA

639

698

9,23

PAIS BASC

2.360

2.459

4,19

LA RIOJA

75.777

81.316

7,31

VALENCIA

953.006

1.085.974

13,95

TOTAL NACIONAL

8.858.310

10.044.996

13,40

declaracióS PRESENTADES PER INTERNET (dades a 16 de juny)

(inclou esborranys confirmats per internet)

DELEGACIONS

IRPF

IRPF

Variació

ESPECIALS

2006

2007

06/07

ANDALUCIA

500.766

654.146

30,63

ARAGON

176.188

203.613

15,57

ASTÚRIES

81.166

101.957

25,62

ILLES BALEARS

83.693

85.428

2,07

CANÀRIES

79.170

118.781

50,03

CANTABRIA

38.269

47.576

24,32

CASTELLA-LA MANXA

140.692

186.650

32,67

CASTELLA I LEON

237.059

279.963

18,10

CATALUNYA

635.946

795.191

25,04

EXTREMADURA

77.388

96.386

24,55

GALÍCIA

164.515

224.937

36,73

MADRID

399.757

548.452

37,20

MURCIA

137.063

161.183

17,60

NAVARRA

171

195

14,04

PAIS BASC

641

788

22,93

LA RIOJA

26.187

31.129

18,87

VALENCIA

311.356

407.860

30,99

TOTAL NACIONAL

3.090.027

3.944.235

27,64