Saltar al contingut principal

El simulador de la declaració de l'IRPF per a l'exercici fiscal 2008 està disponible al web de l'Agència Tributària

Està disponible al web de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es) el simulador de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a l'exercici 2008.Amb ell, qualsevol contribuent pot conèixer quin seria el resultat de la Declaració de Renda que haurà de presentar el proper any (referida a l'exercici fiscal 2008).D'aquesta forma es facilita l'adopció de decisions de rellevància fiscal abans d'acabar l'any.

El simulador està disponible sense necessitat de signatura electrònica a l'oficina virtual de la pàgina:sede.agenciatributaria.gob.es.

El contribuent haurà d'incorporar les seves dades sobre rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari i immobiliari, rendiment d'activitats econòmiques, guanys o pèrdues patrimonials, reduccions i deduccions, retencions i altres pagaments a compte.El simulador calcula el resultat de la hipotètica declaració, que no té cap validesa jurídica.Es tracta d'un element d'ajuda per a qui vulgui planificar o conèixer amb temps quin podria ser la quota a ingressar o per retornar en la seva declaració de l'Impost sobre la Renda.