Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària adverteix d'un nou intent de frau a través d'internet que utilitza el seu nom i el del seu Director General, Luis Pedroche

L'engany fa referència a una resolució inexistent del 4 de gener de 2008

11 de gener de 2008.L'Agència Tributària ha detectat avui un important enviament de comunicacions per correu electrònic en el qual s'utilitza fraudulentament el seu nom, la seva imatge i el nom del Director General, Luis Pedroche.

En l'enviament es fa referència a una resolució inexistent de 4 de gener de 2008 per la qual s'aprova una devolució en la qual el receptor de l'e-mail surt beneficiat.Per poder disposar dels diners cal accedir a un enllaç en la direcció interposada secure.aeats.info.En aquesta direcció es demanen les dades dels comptes corrents.

L'Agència Tributària ha pres les mesures necessàries per perseguir aquests intents de frau i recorda que la millor mesura és la prevenció dels usuaris davant de comunicacions sospitoses que incloguin la petició de dades bancàries.L'Agència Tributària no sol·licita informació confidencial, ni números de compte, ni números de targeta dels contribuents, per correu electrònic.La pàgina web de l'Agència Tributària és sede.agenciatributaria.gob.es.