Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària adverteix d'un nou intent de frau a través d'internet utilitzant el seu nom

L'Agència Tributària ha detectat avui un nou enviament de comunicacions per correu electrònic en el qual s'utilitza fraudulentament el seu nom i la seva imatge.

5 de març de 2008.En l'enviament es fa referència a una resolució inexistent de 4 de març de 2008 per la qual s'aprova una devolució en la qual el receptor de l'e-mail surt beneficiat.Per poder disposar dels diners cal accedir a un enllaç amb una direcció interposada.En aquesta direcció es demanen les dades dels comptes corrents.

L'Agència Tributària ha pres les mesures necessàries per perseguir aquests intents de frau i recorda que la millor mesura és la prevenció dels usuaris davant de comunicacions sospitoses que incloguin la petició de dades bancàries.L'Agència Tributària no sol·licita informació confidencial, ni números de compte, ni números de targeta dels contribuents, per correu electrònic.La pàgina web de l'Agència Tributària és sede.agenciatributaria.gob.es