Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària desmenteix que les importacions d'oli de gira-sol no passessin els controls necessaris

La informació de la Duana va permetre la localització de les importacions

29 d'abril de 2008.L'Agència Tributària desmenteix una suposada falta de control tant sobre les importacions d'oli de gira-sol com sobre altres productes que accedeixen al mercat interior des de països de fora de la Unió Europea.

L'Agència Tributària, a través del seu departament d'Aduanas, manté tots els controls legals i paralitza totes les importacions que no acreditin els certificats corresponents, inclosos els sanitaris.També registra la importació dels productes i permet la seva traçabilitat, la qual cosa ha permès que de forma immediata, una vegada coneguda l'alerta, es pogués enviar informació de totes les importacions d'oli de gira-sol, i la seva destinació, perquè actuessin els responsables sanitaris.

El sindicat Gestha, autor del comunicat que posava en dubte l'actuació duanera, sembla desconèixer que l'oli de gira-sol a granel per al seu refinament no és apte per al consum.Per tant, els controls sanitaris han de fer-se quan ja ha estat refinat.En el cas de requerir el certificat sanitari corresponent en el seu pas per Aduanas i no tenir-lo, hauria estat immobilitzat fins a la seva consecució.

Gestha també sembla desconèixer que l'Agència Tributària, a través del seu departament d'Aduanas, compleix tots els controls que se li exigeixen legalment i col·labora eficaçment amb les administracions de Sanitat i Consum a través, entre altres, d'un sistema d'alertes que ha demostrat la seva utilitat en aquesta ocasió.

Finalment, la informació facilitada per Gestha és incompleta i inexacta.L'Agència Tributària utilitza, entre d'altres, tècniques d'anàlisi de riscos per a la selecció d'aquelles partides que serà sotmesa a control físic, sense que sigui exigible per la normativa comunitària en els casos d'importació el reconeixement físic.

En tot cas, la Duana està incrementant el nombre de controls físics gràcies a l'ús d'aparells d'inspecció no intrusiva de mercaderies com l'escàner, que està recomanat per l'Organització Mundial de Duanes com un mecanisme senzill per detectar introduccions irregulars, i d'aquesta forma evitar l'aparició de perjudicis innecessaris als operadors.