Saltar al contingut principal

La comunicació per a la baixada de dos punts en les retencions de l'IRPF per pagament d'hipoteca per a rendes de fins a 33.000 euros ja està disponible al web de l'Agència Tributària.

Està disponible al web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) l'actualització del model 145 de comunicació de dades al pagador per al càlcul de les retencions sobre el rendiment del treball relativa a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Madrid, 18 de desembre de 2008

Està disponible al web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) l'actualització del model 145 de comunicació de dades al pagador per al càlcul de les retencions sobre el rendiment del treball relativa a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.S'inclou la comunicació de pagaments per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual amb finançament aliè, que permet una baixada de dos punts en la retenció per a totes aquelles rendes que no superin els 33.000 euros anuals.

El model 145 de comunicació està disponible a la pàgina:sede.agenciatributaria.gob.es.

El contribuent, en la seva comunicació al pagador de la informació rellevant per al càlcul de les seves retencions per al IRPF, podrà incloure des d'avui el pagament d'hipoteca, la qual cosa permet una baixada de dos punts en les retencions per a aquelles rendes fins a 33.000 euros anuals.L'actualització d'aquesta comunicació es pot fer en qualsevol moment a partir de l'adquisició de la hipoteca.