Saltar al contingut principal

La investigació contra les grans trames de frau fiscal i el blanqueig de capitals s'intensificarà el 2008

Directrius Generals del Pla de Control Tributari per a 2008.Durant 2007 es van formar 30 noves unitats d'investigació especialitzades en les formes més complexes de frau, com la detecció d'entramats societaris i utilització de paradisos fiscals, i que ara desenvoluparan tot el seu potencial.El 2008 s'analitzaran totes les operacions amb bitllets de 500 euros en les que pugui existir frau fiscal i de les que el 2007 s'ha recollit la informació.Es manté el control sobre el sector immobiliari, on se situa el percentatge més significatiu d'actuacions del departament d'Inspecció.

30 de gener de 2008.L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) intensificarà el 2008 la seva lluita contra les grans trames de frau fiscal i el blanqueig de capitals amb el desenvolupament i consolidació de les 30 noves unitats d'investigació creades durant 2007.

Aquestes noves unitats es van unir a les 11 ja existents i centraran tots els seus esforços en la identificació de les formes més greus i complexes de frau, amb especial atenció en la investigació d'entramats societaris i la utilització de paradisos fiscals a fi d'ocultar la titularitat de rendes o patrimonis i el seu posterior reciclatge en el circuit econòmic.En aquest àmbit és essencial la col·laboració entre organismes públics així com la judicialització dels casos de delicte fiscal a través de la presentació de les corresponents denúncies per part de l'Agència Tributària.

L'Agència Tributària mantindrà també el 2008 les actuacions dirigides al coneixement i control tributari de les operacions econòmiques en les quals es van utilitzar un gran nombre de bitllets d'alta denominació, més concretament els bitllets de 500 euros.Aquestes actuacions, ja iniciades el 2007, es completaran amb l'actuació inspectora en aquells casos en els quals hi pugui haver incompliment d'obligacions tributàries, amb la seva possible judicialització en els casos de delicte fiscal.

En el Pla de Control Tributari 2008 l'Agència Tributària accentuarà el seu esforç al sector inmobilario posat ja en marxa amb el Pla de Prevenció de Frau Fiscal.En aquest sector es manté el percentatge més significatiu de les actuacions del departament d'Inspecció, amb la recerca del control integral del procés urbanístic, des de la promoció immobiliària, la compravenda, lloguers, i les activitats dels no residents.Aquest control es beneficiarà de la nova informació derivada de la incorporació del número de referència cadastral dels immobles als contractes de subministraments.

També es manté com una àrea prioritària de l'Agència Tributària la detecció de trames de frau en l'IVA, la utilització de factures falses i el control de les sol·licituds de devolució, especialment de contribuents relacionats amb trames de frau.

Al departament de duanes i impostos especials destaca el desenvolupament de la figura de l'Operador Econòmic Autoritzat.Davant dels nous reptes de la gestió duanera com són la globalització del comerç, la protecció del consumidor i la seguretat, l'Agència Tributària està realitzant un esforç en tres àrees:la tecnològica, amb els escàners per al control no intrusiu de mercaderies o les noves patrulleres de Vigiliancia Duanera;la de gestió, amb una demanda més gran d'informació i nous processos;i la jurídica, amb la creació de noves formes de relació amb les empreses.En aquest sentit, l'Operador Econòmic Autoritzat, la sol·licitud del qual pot fer-se des de l'1 de gener de 2008, ve avalat per una directiva europea que permetrà una relació de confiança per a aquells importadors i exportadors que justifiquin un nivell de fiabilitat adequat en totes les seves activitats comercials i en els seus compliments tributaris, i que es beneficiaran d'una relació més directa en els seus tràmits duaners, amb la importància que això té per a les seves planificacions logístiques.