Saltar al contingut principal

Els contribuents ja han confirmat gairebé 3 milions d'esborranys de l'IRPF, un 21% més que en igual període de l'any passat

L'Agència Tributària ha realitzat més de 2 milions de devolucions de l'IRPF, un 69% més que a dates similars de l'any passat, per un import de 1.451 milions d'euros.S'han presentat 3,8 milions de declaració de l'IRPF fins ara, de les quals 1,5 milions ho han estat a través d'Internet.

21 de maig de 2008.Els contribuents han confirmat fins al 20 de maig 2.947.094 esborranys de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), el que representa un increment del 21,2% sobre els confirmats en igual període de l'any passat (2.430.771).

El total de declaració de l'IRPF presentades en el que va de Campanya de Renda ascendeix a 3.868.961 (inclou els esborranys confirmats, ja que en confirmar-los la declaració queda presentada).Això suposa un increment del 18,9% en el nombre de declaració presentades fins al 20 de maig.El 40% d'aquests gairebé quatre milions de declaració, 1.567.168, ha estat presentat a través d'Internet (s'inclouen els esborranys confirmats per Internet).

Aquest increment en el nombre d'esborranys confirmats i declaració presentades ha permès agilitar les devolucions de l'IRPF.L'Agència Tributària ha abonat ja 2.162.248 devolucions de Renda –un 69,2% més que en igual període de l'any passat- per un import de 1.451 milions d'euros –un 71,4% més que en 2007-, segons dades de les mateixes dates de maig.

La Campanya de Renda acaba el 30 de juny i es preveu prendre 18.525.000 declaració.L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) ofereix els contribuents que reuneixen les condicions fixades per la llei de l'IRPF la possibilitat de rebre un esborrany de la declaració de Renda elaborat per l'administració tributària.Bàsicament, poden rebre l'esborrany els contribuents les rendes dels quals procedeixin exclusivament de rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari amb retenció o ingrés a compte, Lletres del Tresor, guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, imputació de rendes immobiliàries sempre que procedeixin de dos d'immobles com a màxim, així com subvencions per a l'adquisició de l'habitatge habitual.Tenir dret a deducció per adquisició d'habitatge o donatius i desgravació per plans de pensions no impedeix de rebre l'esborrany.Per als qui no poden rebre l'esborrany, l'Agència Tributària els envia les seves dades fiscals.

Una vegada rebut l'esborrany, el contribuent ha de revisar les dades que apareixen en el mateix i, si està d'acord, n'hi ha prou que ho confirmi perquè la seva declaració de l'IRPF quedi presentada.Si considera que falta alguna dada o no està d'acord pot rectificar l'esborrany i després confirmar-ho.

Serveis d'assistència i informació

Els serveis d'assistència i informació que l'Agència Tributària presta al contribuent durant la Campanya de Renda es presten a través dels següents canals:

Internet (sede.agenciatributaria.gob.es):sense necessitat de certificat de signatura electrònica es pot demanar, modificar i confirmar l'esborrany de l'IRPF;demanar cita prèvia, anul·lar-la i canviar-la;descarregar el programa PADRE;amb certificat de signatura electrònica es pot presentar telemàticament la declaració de Renda i pagar si surt a ingressar.

Telèfon :

Servei automàtic 901 12 12 24 Solicitar esborrador;confirmar esborranys per retornar;demanar cita prèvia.Amb operador 901 200 345 Sol·licitud, rectificació i confirmació esborrany

901 22 33 44 Sol·licitud cita prèvia

Informació Tributària:

901 33 55 33 Resolver dubtes tributàries

SMS :enviar al 5025 el següent missatge:Rendeix (espai) Número de justificant de l'esborrany (espai) NIF . Només esborranys amb resultat per retornar.

Alertes a mòbils :Els declarants poden subscriure's a un servei d'alertes per mòbil pel qual se'ls informarà sobre l'emissió de l'esborrany de Renda o de la devolució a la Campanya de Renda de l'any vinent.Per a això, n'hi haurà prou que incloguin el seu número de telèfon mòbil i marquin la casella preparada per a això en la declaració de l'IRPF.

Obligació de declarar

Té obligació de declarar qui obtingui rendes que superin els següents límits o diferents a les assenyalades a continuació:

  • Rendiments íntegres del treball:22.000 euros bruts anuals quan procedeixin d'un únic pagador o quan procedeixin de diversos pagadors, sempre que l'import percebut del segon i restants, per ordre de quantia, no superi 1.500 euros anuals.
  • El límit és de 10.000 euros anuals si procedeixen de diversos pagadors i la suma percebuda del segon i restants supera en conjunt els 1.500 euros anuals;quan el pagador no està obligat a retenir;si es tracta de pensions compensatòries del cònjuge o d'anualitats per aliments –tret que procedeixin dels pares per decisió judicial-.
  • Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte superiors a 1.600 euros anuals en el seu conjunt.

Rendes immobiliàries imputades derivades de més d'un immoble urbà no arrendat diferent de l'habitatge habitual, rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatge de protecció oficial o preu taxat superiors a 1.000 euros anuals en conjunt.

ESBORRADORS DE RENDA CONFIRMATS (dades a 20 de maig)

 

DELEGACIONS PROVINCIALS

Esborranys confirm.IRPF 2006

Esborranys confirm.IRPF 2007

Variació Esborranys 06/07

 
 

ANDALUCIA

424.458

509.382

20,01

 
 

ARAGON

102.800

116.854

13,67

 
 

ASTÚRIES

93.832

106.117

13,09

 
 

ILLES BALEARS

37.123

47.569

28,14

 
 

CANÀRIES

85.118

122.595

44,03

 
 

CANTABRIA

36.811

44.309

20,37

 
 

CASTELLA-LA MANXA

103.300

121.374

17,50

 
 

CASTELLA I LEON

168.108

197.209

17,31

 
 

CATALUNYA

408.947

506.685

23,90

 
 

EXTREMADURA

79.076

89.093

12,67

 
 

GALÍCIA

135.266

167.888

24,12

 
 

MADRID

419.529

517.252

23,29

 
 

MURCIA

61.241

70.226

14,67

 
 

NAVARRA

80

129

61,25

 
 

PAIS BASC

235

344

46,38

 
 

LA RIOJA

21.620

22.747

5,21

 
 

VALENCIA

253.227

307.321

21,36

 
 

TOTAL NACIONAL

2.430.771

2.947.094

21,24

 

DEVOLUCIONS de l'IRPF REALITZADES (import en milers d'euros)

 

DELEGACIONS ESPECIALS

I.R.P.F. 2007

Devolucions

I.R.P.F. 2007

Import

 
 

ANDALUCIA

356.813

63,05

233.076

53,68

 
 

ARAGÓ

87.184

53,05

53.749

55,51

 
 

ASTÚRIES

76.652

54,68

51.657

46,26

 
 

ILLES BALEARS

35.063

102,96

23.779

106,24

 
 

CANÀRIES

88.459

119,72

57.655

127,99

 
 

CANTÀBRIA

31.967

132,69

21.986

118,25

 
 

CASTELLA-LA MANXA

87.964

51,74

54.576

52,31

 
 

CASTELLA I LLEÓ

150.802

49,90

92.692

50,43

 
 

CATALUNYA

375.380

79,63

267.804

89,77

 
 

EXTREMADURA

67.786

51,93

31.811

52,06

 
 

GALÍCIA

123.970

60,64

70.744

57,14

 
 

MADRID

384.879

86,30

310.748

95,48

 
 

MÚRCIA

50.049

55,52

31.992

45,05

 
 

NAVARRA

91

295,65

55

364,33

 
 

PAÍS BASC

228

204,00

136

238,96

 
 

LA RIOJA

16.427

41,05

10.392

44,62

 
 

VALÈNCIA

228.534

62,05

138.650

62,55

 
 

TOTAL NACIONAL

2.162.248

69,25

1.451.503

71,47

 

declaracióS presentades (dades a 20 de maig)

 

DELEGACIONS ESPECIALS

Registrades IRPF 2006

Registrades IRPF 2007

% Registrades

 
 

ANDALUCIA

567.104

664.331

17,14

 
 

ARAGON

138.953

153.189

10,25

 
 

ASTÚRIES

116.194

130.362

12,19

 
 

ILLES BALEARS

60.692

75.161

23,84

 
 

CANÀRIES

116.521

157.267

34,97

 
 

CANTABRIA

46.371

54.169

16,82

 
 

CASTELLA-LA MANXA

133.306

152.401

14,32

 
 

CASTELLA I LEON

240.533

270.698

12,54

 
 

CATALUNYA

570.013

687.128

20,55

 
 

EXTREMADURA

99.756

111.102

11,37

 
 

GALÍCIA

174.919

230.827

31,96

 
 

MADRID

534.153

641.797

20,15

 
 

MURCIA

95.117

107.294

12,80

 
 

NAVARRA

190

220

15,79

 
 

PAIS BASC

569

624

9,67

 
 

LA RIOJA

28.314

28.924

2,15

 
 

VALENCIA

331.195

403.467

21,82

 
 

TOTAL NACIONAL

3.253.900

3.868.961

18,90

 

declaracióS PRESENTADES PER INTERNET (dades a 20 de maig) (inclou esborranys confirmats per internet)

 

DELEGACIONS ESPECIALS

IRPF 2006

IRPF 2007

Δ 2007/2006

 
 

ANDALUCIA

205.790

266.081

29,30

 
 

ARAGON

61.976

70.301

13,43

 
 

ASTÚRIES

39.603

49.407

24,76

 
 

ILLES BALEARS

26.649

29.198

9,57

 
 

CANÀRIES

36.079

56.440

56,43

 
 

CANTABRIA

16.585

20.584

24,11

 
 

CASTELLA-LA MANXA

49.094

62.608

27,53

 
 

CASTELLA I LEON

89.906

101.824

13,26

 
 

CATALUNYA

238.094

291.636

22,49

 
 

EXTREMADURA

28.121

32.704

16,30

 
 

GALÍCIA

61.667

84.442

36,93

 
 

MADRID

205.681

276.628

34,49

 
 

MURCIA

50.445

57.642

14,27

 
 

NAVARRA

42

70

66,67

 
 

PAIS BASC

202

247

22,28

 
 

LA RIOJA

9.979

12.405

24,31

 
 

VALENCIA

118.954

154.951

30,26

 
 

TOTAL NACIONAL

1.238.867

1.567.168

26,50