Saltar al contingut principal

El Ministeri d'economia i hisenda adverteix d'un intent de frau a través d'Internet que utilitza el seu nom i la seva imatge

L'engany fa referència a un reembors d'impostos inexistent.

14 de juliol de 2009. El Ministeri d'economia i hisenda ha detectat avui un important enviament de comunicacions per correu electrònic en el qual s'utilitza fraudulentament el seu nom i la seva imatge.

En l'enviament es fa referència a un reembors d'impostos inexistent en la qual el receptor de l'e-mail surt suposadament beneficiat.Per poder disposar dels diners cal aportar dades de comptes bancaris i targetes de crèdit.

El Ministeri d'economia i hisenda, a través de l'Agència Tributària, ha pres les mesures necessàries per perseguir aquest intent de frau i recorda que la millor mesura és la prevenció dels usuaris davant de comunicacions sospitoses que incloguin la petició de dades bancàries.Ni el Ministeri d'economia i hisenda ni l'Agència Tributària no sol·liciten informació confidencial, ni números de compte, ni números de targeta dels contribuents, per correu electrònic.