Saltar al contingut principal

El Pla de Prevenció del Frau Fiscal va permetre recaptar 8.054 milions d'euros el 2008, un 8,3% més que el 2007

Resultats de la lluita contra el frau.Els ingressos per regularitzacions voluntàries van ascendir a 1.536 milions d'euros, un 3,8% més que l'any anterior.En els quatre anys d'aplicació del Pla de Prevenció del Frau Fiscal es van recaptar més de 27.000 milions.Les investigacions sobre la utilització de bitllets de 500 euros han suposat 308 milions d'euros fins a 2008.

25 de març de 2009. El Secretari d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, Carlos Ocaña, i el director general de l'Agència Tributària, Luis Pedroche, han presentat els resultats d'aplicació del Pla de Prevenció del Frau Fiscal el 2008, que ha permès recaptar 8.054 milions d'euros, un 8,3% més que l'any anterior.En els quatre anys d'aplicació del Pla s'han recaptat 27.421 milions d'euros per actuacions de control i prevenció del frau.

El 2008, la recaptació directa per actuacions de control, incloent la minoració de devolucions, va ascendir a 6.518 milions d'euros, un 9,5% més que el 2007.A més es va incrementar un 3,8% la recaptació per regularitzacions voluntàries, atribuïble a l'efecte induït del Pla de Prevenció del Frau Fiscal, fins als 1.536 milions d'euros.

Bitllets de 500 euros

Les investigacions sobre la utilització de grans quantitats d'efectiu amb bitllets d'alta denominació s'han centrat en les operacions dels anys 2003, 2004 i 2005 i el resultat fins a 2008 és de 308 milions d'euros.D'aquests, 223,4 milions són per declaració extemporànies, 58,7 milions per deute incoat i 26,4 per delictes denunciats.

Control del frau sobre el sector immobiliari

El 2008, es va inspeccionar 7.747 contribuents d'aquest sector, un 8,9% menys que el 2007, però, fruit d'una millor selecció, el deute descobert es va incrementar un 7,5% respecte a l'any anterior amb 1.315 milions d'euros.

En els rendiments del capital immobiliari, la declaració de lloguers s'ha incrementat notablement gràcies, entre altres mesures, a la inclusió obligatòria del número de referència cadastral dels immobles.en l'IRPF 2007 es van declarar lloguers per valor de 13.800 milions d'euros, un 5,2% que l'any anterior.El nombre de declarants d'aquests rendiments n'assoleix 1.523.428, un 10,9% més que en l'IRPF 2006.

Garanties per al cobrament del deute tributari

El Pla de Prevenció del Frau Fiscal posa èmfasi en la millora del cobrament del deute descobert en les actuacions de lluita.En aquest sentit les actuacions per garantir el cobrament dels deutes ha crescut un 1,2%, arribant el 2008 a 1.329.

Aquestes actuacions es realitzen de manera coordinada entre els departaments d'Inspecció i Recaptació a fi d'evitar buidaments patrimonials per part dels defraudadors i ha permès el 2008, respecte a 2007, incrementar un 67,6% l'import total fins a assolir els 605,7 milions d'euros.

Assistència al contribuent

Com en anys anteriors, l'Agència Tributària ha destinat gran part dels seus esforços a incrementar l'assistència al contribuent com a eina de prevenció.

El 2008, una de cada dues declaració (el 47,9%) es va presentar per via electrònica, informàtica i telemàtica.A la campanya de l'IRPF 2007, la pàgina web de l'Agència Tributària va rebre 265 milions de visites.