Saltar al contingut principal

El Pla de Prevenció del Frau Fiscal permetrà recaptar 8.200 milions el 2009

La recaptació obtinguda per actuacions del Pla el 2009 creix un 5,9% respecte a 2008.Des de 2005, s'han recaptat més de 35.000 milions d'euros i la investigació del frau més complex s'ha reforçat, amb un augment dels imports per delicte fiscal d'un 18%.També han augmentat les accions per garantir el cobrament de deutes, gràcies a les mesures cautelars, amb un augment en import del 81%

El Secretari d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, Carlos Ocaña, i el director general de l'Agència Tributària, Luis Pedroche, han presentat avui els resultats d'aplicació del Pla de Prevenció del Frau Fiscal corresponents a 2009.Fins a finals de novembre, el Pla ha permès recaptar un 5,9% més d'ingressos que l'any passat vinculats a la lluita contra el frau i, previsiblement, tancarà l'exercici amb uns ingressos de 8.200 milions d'euros.En total, en els cinc anys d'aplicació del Pla de Prevenció del Frau Fiscal se superaran els 35.000 milions d'euros per actuacions de control i prevenció del frau.

El 2009, la recaptació directa per actuacions de control fins al novembre, incloent la minoració de devolucions, va ascendir a 6.217 milions d'euros, un 5,9% més que en el mateix període de 2008.La recaptació per regularitzacions voluntàries, atribuïble a l'efecte induït del Pla de Prevenció del Frau Fiscal, va tenir una caiguda del 29% fins als 1.011 milions d'euros, afectada per l'important increment dels ajornaments de deute, que van arribar al 45% en aquests casos.

 

DELICTE FISCAL I INVESTIGACIÓ DE TRAMES

Els imports de delicte fiscal van créixer un 18% fins al mes de novembre, assolint els 630 milions d'euros.Durant 2009 l'import mitjà de les quotes defraudades per delicte ha estat d'un milió d'euros, un 34% més que l'any passat.

També s'ha produït un increment de l'import 1,7% als expedients judicialitzats sense expedient administratiu, que són relatius a casos complexos, de trames sofisticades i que immediatament deriven en delictes tant fiscals com d'altres àmbits econòmics.Fins al novembre d'aquest any l'import és de 379 milions d'euros.

 

GARANTIES PER AL COBRAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI

D'altra banda, el 2009 ha augmentat el nombre d'expedients de recaptació d'exigències de responsabilitat que s'elaboren des de l'inici de la tasca inspectora per fer efectiu el cobrament, i que han ascendit fins a 4.937 actuacions, un 9% més que l'any anterior.A més els imports relacionats amb aquestes actuacions ascendeixen fins a la data a 842 milions d'euros, un 91% més que a mateixes dates de l'any anterior.

Les mesures cautelars també han tingut un creixement important tant en número, 1.549, un 18% més, com en import, fins als 1.068 milions d'euros, un 81% més que fins al novembre de 2008.

 

BITLLETS ALTA DENOMINACIÓ

Les investigacions sobre la utilització de grans quantitats d'efectiu amb bitllets d'alta denominació s'han centrat en les operacions de 2003, 2004, 2005 i 2006 i el resultat fins al novembre de 2009 és de 706 milions d'euros.D'aquests, 331 milions són per declaració extemporànies, 269 milions per deute incoat i 106 milions per delictes denunciats.

 

FLEXIBILITZACIÓ DAVANT DE LA CRISI ECONÒMICA

L'Agència Tributària ha flexibilitzat durant tot l'any 2009 la concessió d'ajornaments tributaris per alleujar la pressió sobre els contribuents.D'aquesta forma, en el primer semestre de l'any es va ampliar l'import mínim sense garanties per sol·licitar ajornaments o fraccionaments de pagament de 6.000 a 18.000 euros.D'altra banda, es va aprovar per Reial Decret Llei la reducció dels tipus de l'interès legal dels diners i de l'interès de demora.

De gener a novembre el nombre de sol·licituds d'ajornament ha estat de 631.858, un 70,8% més que en el mateix període de l'any passat.Quant a l'import de les sol·licituds, ascendeix a 14.137 milions d'euros, un 48,7% més que de gener a novembre de 2008.El percentatge més gran de sol·licituds d'ajornaments s'ha produït en l'IVA, amb un creixement del 56,3% en nombre de sol·licituds i del 86,4% en import.

 

PARADISOS FISCALS

Espanya està treballant en la firma de convenis d'intercanvi d'informació fiscal efectiva i convenis de doble imposició amb la majoria dels països considerats paradisos fiscals i amb aquells que, sense ser-ho, mantenien àrees d'ocultació de comptes i patrimoni.De forma coordinada amb la comunitat internacional, i treballant estretament al si de la Unió Europea, s'espera que es puguin firmar la majoria dels convenis en el primer semestre de l'any 2010.Aquest any 2009 s'han firmat acords amb països com Luxemburg, Bèlgica o l'Uruguai i s'està en una fase molt avançada de negociació amb altres com Andorra.

 

PREVENCIÓ DEL FRAU

L'Agència Tributària dedica un 58% dels seus recursos a la lluita contra el frau i els seus esforços més importants es dirigeixen a la lluita contra el frau més greu.L'import mitjà de deute per contribuent inspeccionat pel departament d'Inspecció ascendeix fins als 210.000 euros.Per cada euro que l'Agència Tributària dedica a recursos per a la prevenció del frau fiscal, se n'ingressen dotze.Aquesta ràtio era de 6 euros per cada euro l'any 2004.