Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària adverteix d'un intent de frau a través d'Internet que utilitza el seu nom i la seva imatge

L'Agència Tributària ha detectat un important enviament de comunicacions per correu electrònic en el qual s'utilitza fraudulentament el seu nom i la seva imatge, i que suposadament està remès per la direcció:impuestos@aeat.es.En l'enviament es fa referència a un reembors d'impostos inexistent en la qual el receptor de l'e-mail surt beneficiat.Per poder disposar dels diners cal accedir a una adreça web en la qual s'han d'aportar dades de comptes bancaris.

L'Agència Tributària ha pres les mesures necessàries per perseguir aquest intent de frau i recorda que la millor mesura és la prevenció dels usuaris davant de comunicacions sospitoses que incloguin la petició de dades bancàries.L'Agència Tributària mai no sol·licita informació confidencial, ni números de compte, ni números de targeta dels contribuents, per correu electrònic.