Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ha tornat ja 3.326 milions d'euros a 4,5 milions de contribuents

Les devolucions s'han agilitat respecte al mateix període de l'any passat:un 48% més de declarants ja l'han rebut i l'import s'ha incrementat en un 60%.Els esborranys de Renda confirmats superen ja els 4,4 milions.S'han presentat 6,1 milions de declaració de l'IRPF fins ara, de les quals 2,9 milions ho han estat a través d'Internet.

27 de maig de 2009.La vicepresidenta segona i ministra d'Economia i Hisenda, Elena Salgado, ha presentat avui les dades de devolucions de l'actual campanya de Renda durant una visita a l'Agència Tributària a Madrid.A data de 26 de maig de 2009, l'import de les devolucions ascendeix ja a 3.326 milions d'euros, un 60% més que en les mateixes dates de l'exercici anterior.El nombre de contribuents que han rebut la devolució és de 4.539.192, un 48% més que en el mateix període de l'any passat.En aquesta campanya, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) manté el compromís de realitzar el 85% de les devolucions abans de principis d'agost.

Els contribuents han confirmat, fins al 26 de maig, 4,4 milions d'esborranys de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), el que representa un increment del 28% sobre els confirmats en igual període de l'any passat.

El total de declaració de l'IRPF presentades en el que va de Campanya de Renda ascendeix a 6,1 milions (incloent els esborranys confirmats, ja que en confirmar-los la declaració queda presentada).Aquest número suposa un increment del 22% en el nombre de declaració en la mateixa data de 2008.Un 47% de les declaració ha estat presentat a través d'Internet (s'inclouen els esborranys confirmats per Internet).

La Campanya de Renda acaba el 30 de juny i es preveu prendre 19.075.000 declaració.l'AEAT ofereix els contribuents que reuneixen les condicions fixades per la llei de l'IRPF la possibilitat de rebre un esborrany de la declaració de Renda elaborat per l'administració tributària.Bàsicament, poden rebre l'esborrany els contribuents les rendes dels quals procedeixin exclusivament de rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari amb retenció o ingrés a compte, Lletres del Tresor, guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, imputació de rendes immobiliàries sempre que procedeixin de dos d'immobles com a màxim, així com subvencions per a l'adquisició de l'habitatge habitual.Tenir dret a deducció per adquisició d'habitatge o donatius i desgravació per plans de pensions no impedeix de rebre l'esborrany.Per als qui no poden rebre l'esborrany, l'Agència Tributària els envia les seves dades fiscals.

Una vegada rebut l'esborrany, el contribuent ha de revisar les dades que apareixen en el mateix i, si està d'acord, n'hi ha prou que ho confirmi perquè la seva declaració de l'IRPF quedi presentada.Si considera que falta alguna dada o no està d'acord pot modificar l'esborrany i després confirmar-ho.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA I INFORMACIÓ

Els serveis d'assistència i informació que l'Agència Tributària ofereix al contribuent durant la Campanya de Renda es presten a través dels següents canals:

Internet (sede.agenciatributaria.gob.es):sense necessitat de certificat de signatura electrònica es pot demanar, modificar i confirmar l'esborrany de l'IRPF;demanar cita prèvia, anul·lar-la i canviar-la i descarregar el programa PADRE.Amb certificat de signatura electrònica es pot presentar telemàticament la declaració de Renda i efectuar el pagament si el resultat és a ingressar.

Telèfon :

 • Servei automàtic 901 12 12 24.Sol·licitud d'esborrany, confirmació d'esborranys per retornar, petició de cita prèvia.
 • Amb operador:
  • 901 200 345:Sol·licitud, rectificació i confirmació d'esborrany.
  • 901 22 33 44 :Sol·licitud de cita prèvia.
 • Informació Tributària 901 33 55 33:Resolució de dubtes tributaris

SMS :enviar al 5025 el següent missatge:Rendeix (espai) Número de justificant de l'esborrany (espai) NIF . Només per a esborranys amb resultat per retornar.

Alertes a mòbils :Els declarants poden subscriure's a un servei d'alertes per mòbil pel qual se'ls informarà sobre l'emissió de l'esborrany de Renda o de la devolució a la Campanya de Renda de l'any vinent.Per a això, n'hi haurà prou que incloguin el seu número de telèfon mòbil i marquin la casella preparada per a això en la declaració de l'IRPF.

OBLIGACIÓ DE DECLARAR

Té obligació de declarar qui obtingui rendes que superin els següents límits o diferents a les assenyalades a continuació:

 • Rendiments íntegres del treball:22.000 euros bruts anuals quan procedeixin d'un únic pagador o quan procedeixin de diversos pagadors, sempre que l'import percebut del segon i restants, per ordre de quantia, no superi 1.500 euros anuals .
 • El límit és d'11.200 euros anuals 1) si procedeixen de diversos pagadors i la suma percebuda del segon i restants supera en conjunt els 1.500 euros anuals;2) si el pagador no està obligat a retenir;3) si es tracta de pensions compensatòries del cònjuge o d'anualitats per aliments –tret que procedeixin dels pares per decisió judicial-.
 • Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte superiors a 1.600 euros anuals en el seu conjunt.
 • Rendes immobiliàries imputades derivades de més d'un immoble urbà no arrendat diferent de l'habitatge habitual, rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatge de protecció oficial o preu taxat superiors a 1.000 euros anuals en conjunt.
 

I.R.P.F. 2007/2008

 

ESBORRANYS CONFIRMATS

 

Dades I.R.P.F. 2007 a:26/05/2008

Dades I.R.P.F. 2008 a:26/05/2009

 

DELEGACIONS PROVINCIALS

Esborranys confirm.IRPF 2007

Esborranys confirm.IRPF 2008

VariaciónBorradores 08/07

 
 

 

 

 

 
 

ALMERIA

41.144

56.546

37,43

 
 

CADIZ

89.354

108.414

21,33

 
 

CORDOBA

55.283

70.314

27,19

 
 

GRANADA

57.407

73.379

27,82

 
 

HUELVA

36.605

44.385

21,25

 
 

JAEN

37.823

48.330

27,78

 
 

MALAGA

96.737

127.284

31,58

 
 

SEVILLA

147.482

168.479

14,24

 
 

JEREZ

22.895

26.347

15,08

 
 

CEUTA

6.228

8.740

40,33

 
 

MELILLA

5.830

7.252

24,39

 
 

ANDALUCIA

596.788

739.470

23,91

 
 

HUESCA

18.368

23.058

25,53

 
 

TERUEL

10.706

13.592

26,96

 
 

ZARAGOZA

106.714

130.007

21,83

 
 

ARAGON

135.788

166.657

22,73

 
 

OVIEDO

86.149

105.847

22,87

 
 

GIJON

36.844

44.817

21,64

 
 

ASTÚRIES

122.993

150.664

22,50

 
 

ILLES BALEARS

56.681

78.192

37,95

 
 

ILLES BALEARS

56.681

78.192

37,95

 
 

LAS PALMAS

73.453

111.275

51,49

 
 

STA CREU DE TENERIFE

68.147

97.577

43,19

 
 

CANÀRIES

141.600

208.852

47,49

 
 

CANTABRIA

52.438

65.474

24,86

 
 

CANTÀBRIA

52.438

65.474

24,86

 
 

ALBACETE

28.685

35.680

24,39

 
 

CIUDAD REAL

35.047

43.107

23,00

 
 

CUENCA

11.671

14.766

26,52

 
 

GUADALAJARA

24.055

30.672

27,51

 
 

TOLEDO

45.445

62.675

37,91

 
 

CASTELLA-LA MANXA

144.903

186.900

28,98

 
 

ÁVILA

14.571

18.795

28,99

 
 

BURGOS

33.070

42.051

27,16

 
 

LLEÓ

41.669

51.936

24,64

 
 

PALENCIA

17.054

21.082

23,62

 
 

SALAMANCA

35.171

43.970

25,02

 
 

SEGOVIA

11.675

15.858

35,83

 
 

SORIA

7.818

10.968

40,29

 
 

VALLADOLID

53.899

70.835

31,42

 
 

ZAMORA

13.850

17.631

27,30

 
 

CASTELLA I LEON

228.777

293.126

28,13

 
 

BARCELONA

484.435

598.689

23,59

 
 

GIRONA

43.383

55.479

27,88

 
 

LLEIDA

24.874

33.524

34,78

 
 

TARRAGONA

50.067

66.060

31,94

 
 

CATALUNYA

602.759

753.752

25,05

 
 

BADAJOZ

58.167

66.231

13,86

 
 

CACERES

44.722

51.216

14,52

 
 

EXTREMADURA

102.889

117.447

14,15

 
 

A CORUÑA

83.798

105.450

25,84

 
 

LUGO

22.542

27.845

23,52

 
 

OURENSE

23.321

30.086

29,01

 
 

PONTEVEDRA

36.301

47.738

31,51

 
 

VIGO

33.956

43.524

28,18

 
 

GALÍCIA

199.918

254.643

27,37

 
 

MADRID

601.389

800.028

33,03

 
 

MADRID

601.389

800.028

33,03

 
 

MURCIA

63.068

87.113

38,13

 
 

CARTAGENA

22.734

30.840

35,66

 
 

MÚRCIA

85.802

117.953

37,47

 
 

NAVARRA

155

281

81,29

 
 

NAVARRA

155

281

81,29

 
 

ALAVA

92

184

100,00

 
 

GUIPUZCOA

140

166

18,57

 
 

VIZCAYA

173

261

50,87

 
 

PAIS BASC

404

611

51,24

 
 

LA RIOJA

27.557

37.787

37,12

 
 

LA RIOJA

27.557

37.787

37,12

 
 

ALICANTE

121.343

155.327

28,01

 
 

CASTELLON

40.386

53.385

32,19

 
 

VALENCIA

197.257

258.682

31,14

 
 

COMUNITAT VALENCIANA

358.986

467.394

30,20

 
 

TOTAL NACIONAL

3.459.827

4.439.231

28,31

 

DEVOLUCIONS de l'IRPF REALITZADES

(Dades a 26/5/2009)

 

DELEGACIONS PROVINCIALS

Número I.R.P.F. 2008

% 07-08 Devolucions

Import I.R.P.F. 2008

% 07-08 Import

 
 

ALMERIA

62.981

61,74

42.169

72,49

 
 

CADIS

105.448

51,00

85.057

67,71

 
 

CÒRDOVA

75.165

54,66

45.689

73,09

 
 

GRANADA

79.933

61,54

55.398

72,56

 
 

HUELVA

44.611

47,54

31.614

65,19

 
 

JAEN

57.973

59,02

33.499

73,47

 
 

MÀLAGA

133.045

53,52

101.698

65,61

 
 

SEVILLA

170.759

42,66

128.649

61,26

 
 

JEREZ

27.151

41,56

19.828

61,92

 
 

CEUTA

8.485

85,46

5.956

102,22

 
 

MELILLA

7.552

80,32

5.392

100,01

 
 

ANDALUCIA

773.103

52,23

554.950

67,57

 
 

OSCA

26.195

53,58

16.904

66,44

 
 

TEROL

15.796

60,28

9.048

81,86

 
 

SARAGOSSA

138.328

46,29

97.998

60,19

 
 

ARAGÓ

180.319

48,45

123.949

62,43

 
 

OVIEDO

101.798

41,79

78.895

58,22

 
 

GIJÓN

44.122

42,29

34.117

63,07

 
 

ASTÚRIES

145.920

41,94

113.012

59,65

 
 

ILLES BALEARS

88.994

59,55

66.044

72,85

 
 

ILLES BALEARS

88.994

59,55

66.044

72,85

 
 

LAS PALMAS

104.833

62,39

73.701

73,00

 
 

STA CREU DE TENERIFE

94.669

65,19

64.366

74,02

 
 

CANÀRIES

199.502

63,70

138.066

73,47

 
 

CANTÀBRIA

64.292

43,94

49.363

57,33

 
 

CANTÀBRIA

64.292

43,94

49.363

57,33

 
 

ALBACETE

38.647

58,16

24.974

73,65

 
 

CIUDAD REAL

46.574

53,56

31.554

68,95

 
 

CONCA

17.487

66,81

10.235

84,99

 
 

GUADALAJARA

29.821

54,83

23.904

71,06

 
 

TOLEDO

66.290

66,33

46.800

82,45

 
 

CASTELLA-LA MANXA

198.819

59,87

137.468

75,75

 
 

AVILA

20.840

52,46

12.564

66,05

 
 

BURGOS

48.599

45,16

36.912

59,22

 
 

LLEÓ

57.140

38,96

39.694

57,23

 
 

PALÈNCIA

21.901

37,49

14.745

52,92

 
 

SALAMANCA

45.408

37,94

29.287

54,66

 
 

SEGÒVIA

18.646

56,95

12.393

68,23

 
 

SÒRIA

11.662

50,56

7.387

63,66

 
 

VALLADOLID

71.412

44,93

54.400

54,16

 
 

ZAMORA

21.621

50,82

12.716

70,69

 
 

CASTELLA I LLEÓ

317.229

43,96

220.098

58,13

 
 

BARCELONA

588.859

41,16

468.640

51,07

 
 

GIRONA

61.852

49,94

43.199

61,57

 
 

LLEIDA

37.175

55,08

24.740

66,87

 
 

TARRAGONA

75.458

58,58

55.885

70,62

 
 

CATALUNYA

763.344

44,03

592.464

54,08

 
 

BADAJOZ

72.003

39,02

39.795

53,71

 
 

CÀCERES

55.248

37,07

27.183

51,60

 
 

EXTREMADURA

127.251

38,17

66.978

52,85

 
 

LA CORUNYA

109.466

44,02

72.507

58,52

 
 

LUGO

31.328

45,27

17.189

64,41

 
 

OURENSE

33.543

47,10

17.901

60,38

 
 

PONTEVEDRA

52.551

53,07

32.219

66,57

 
 

VIGO

42.422

44,63

29.583

52,14

 
 

GALÍCIA

269.310

46,34

169.400

59,59

 
 

MADRID

746.528

43,67

638.084

51,02

 
 

MADRID

746.528

43,67

638.084

51,02

 
 

MÚRCIA

106.078

74,48

74.416

91,82

 
 

CARTAGENA

34.691

69,56

26.494

89,31

 
 

MÚRCIA

140.769

73,24

100.910

91,16

 
 

NAVARRA

257

66,88

122

42,95

 
 

NAVARRA

257

66,88

122

42,95

 
 

ÀLABA

152

105,41

82

95,09

 
 

GUIPÚSCOA

163

48,18

94

87,84

 
 

BISCAIA

256

50,59

153

38,80

 
 

PAÍS BASC

571

61,30

330

62,69

 
 

LA RIOJA

37.552

55,11

27.473

74,93

 
 

LA RIOJA

37.552

55,11

27.473

74,93

 
 

ALACANT

161.134

52,67

104.774

66,23

 
 

CASTELLÓ

57.172

52,42

39.129

67,38

 
 

VALÈNCIA

267.126

52,06

183.835

66,68

 
 

COMUNITAT VALENCIANA

485.432

52,31

327.737

66,62

 
 

TOTAL NACIONAL

4.539.192

48,85

3.326.447

60,90

 

(Import en milers d'euros)

 

 

I.R.P.F. 2007/2008

 

declaració Presentades (inclou Esborranys)

 
 

Dades I.R.P.F. 2007 a :26/05/2008

Dades I.R.P.F. 2008 a :26/05/2009

 

DELEGACIONS PROVINCIALS

Registrades IRPF 2007

Registrades IRPF 2008

% Δ Registradas

 
 

ALMERIA

62.725

84.506

34,72

 
 

CADIZ

119.008

135.282

13,67

 
 

CORDOBA

77.620

98.125

26,42

 
 

GRANADA

84.398

107.422

27,28

 
 

HUELVA

48.469

57.588

18,81

 
 

JAEN

58.358

78.061

33,76

 
 

MALAGA

149.404

185.444

24,12

 
 

SEVILLA

200.729

225.097

12,14

 
 

JEREZ

32.446

34.558

6,51

 
 

CEUTA

9.302

11.606

24,77

 
 

MELILLA

9.175

10.904

18,84

 
 

ANDALUCIA

851.634

1.028.593

20,78

 
 

HUESCA

28.180

37.260

32,22

 
 

TERUEL

15.673

22.289

42,21

 
 

ZARAGOZA

152.210

185.514

21,88

 
 

ARAGON

196.063

245.063

24,99

 
 

OVIEDO

112.034

132.345

18,13

 
 

GIJON

48.610

57.768

18,84

 
 

ASTÚRIES

160.644

190.113

18,34

 
 

ILLES BALEARS

104.108

129.881

24,76

 
 

ILLES BALEARS

104.108

129.881

24,76

 
 

LAS PALMAS

108.298

138.435

27,83

 
 

STA CREU DE TENERIFE

95.109

122.277

28,57

 
 

CANÀRIES

203.407

260.712

28,17

 
 

CANTABRIA

70.183

85.586

21,95

 
 

CANTÀBRIA

70.183

85.586

21,95

 
 

ALBACETE

39.698

50.853

28,10

 
 

CIUDAD REAL

50.431

60.638

20,24

 
 

CUENCA

16.882

24.470

44,95

 
 

GUADALAJARA

32.639

39.846

22,08

 
 

TOLEDO

64.900

87.416

34,69

 
 

CASTELLA-LA MANXA

204.550

263.223

28,68

 
 

ÁVILA

21.407

28.169

31,59

 
 

BURGOS

55.202

68.406

23,92

 
 

LLEÓ

66.957

77.528

15,79

 
 

PALENCIA

25.033

27.996

11,84

 
 

SALAMANCA

50.624

58.717

15,99

 
 

SEGOVIA

18.784

25.595

36,26

 
 

SORIA

12.212

16.047

31,40

 
 

VALLADOLID

78.904

93.604

18,63

 
 

ZAMORA

22.991

29.179

26,91

 
 

CASTELLA I LEON

352.114

425.241

20,77

 
 

BARCELONA

702.668

822.865

17,11

 
 

GIRONA

73.221

93.960

28,32

 
 

LLEIDA

40.301

54.135

34,33

 
 

TARRAGONA

87.502

110.001

25,71

 
 

CATALUNYA

903.692

1.080.961

19,62

 
 

BADAJOZ

78.212

91.525

17,02

 
 

CACERES

60.115

68.879

14,58

 
 

EXTREMADURA

138.327

160.404

15,96

 
 

A CORUÑA

122.466

144.911

18,33

 
 

LUGO

34.043

43.319

27,25

 
 

OURENSE

37.421

44.836

19,82

 
 

PONTEVEDRA

58.231

72.568

24,62

 
 

VIGO

48.587

56.610

16,51

 
 

GALÍCIA

300.748

362.244

20,45

 
 

MADRID

803.865

980.542

21,98

 
 

MADRID

803.865

980.542

21,98

 
 

MURCIA

107.802

145.681

35,14

 
 

CARTAGENA

36.933

47.041

27,37

 
 

MÚRCIA

144.735

192.722

33,16

 
 

NAVARRA

311

415

33,44

 
 

NAVARRA

311

415

33,44

 
 

ALAVA

178

284

59,55

 
 

GUIPUZCOA

278

278

0,00

 
 

VIZCAYA

462

502

8,66

 
 

PAIS BASC

918

1.064

15,90

 
 

LA RIOJA

40.153

50.863

26,67

 
 

LA RIOJA

40.153

50.863

26,67

 
 

ALICANTE

173.945

213.912

22,98

 
 

CASTELLON

61.003

77.053

26,31

 
 

VALENCIA

289.986

362.893

25,14

 
 

COMUNITAT VALENCIANA

524.934

653.858

24,56

 
 

TOTAL NACIONAL

5.000.386

6.111.485

22,22

 

declaracióS PRESENTADES PER INTERNET (dades a 26/5/2009)

(inclou esborranys confirmats per internet)

 

Dades I.R.P.F. 2007 a :26/05/2008

Dades I.R.P.F. 2008 a :26/05/2009

 

DELEGACIONS PROVINCIALS

Internet IRPF 2007

Internet IRPF 2008

Δ 2007/2008

 
 

ALMERIA

28.193

45.310

60,71

 
 

CADIZ

47.348

63.054

33,17

 
 

CORDOBA

28.343

43.941

55,03

 
 

GRANADA

34.195

52.208

52,68

 
 

HUELVA

16.851

25.710

52,57

 
 

JAEN

22.060

37.988

72,20

 
 

MALAGA

62.041

89.754

44,67

 
 

SEVILLA

87.839

122.829

39,83

 
 

JEREZ

13.377

18.249

36,42

 
 

CEUTA

2.466

3.353

35,97

 
 

MELILLA

3.226

4.052

25,60

 
 

ANDALUCIA

345.939

506.448

46,40

 
 

HUESCA

13.578

21.917

61,42

 
 

TERUEL

7.489

13.710

83,07

 
 

ZARAGOZA

75.781

105.967

39,83

 
 

ARAGON

96.848

141.594

46,20

 
 

OVIEDO

40.771

56.915

39,60

 
 

GIJON

20.598

26.389

28,11

 
 

ASTÚRIES

61.369

83.304

35,74

 
 

ILLES BALEARS

40.140

71.808

78,89

 
 

ILLES BALEARS

40.140

71.808

78,89

 
 

LAS PALMAS

38.499

61.243

59,08

 
 

STA CREU DE TENERIFE

31.862

50.502

58,50

 
 

CANÀRIES

70.361

111.745

58,82

 
 

CANTABRIA

26.247

37.624

43,35

 
 

CANTÀBRIA

26.247

37.624

43,35

 
 

ALBACETE

17.270

27.780

60,86

 
 

CIUDAD REAL

20.687

30.981

49,76

 
 

CUENCA

6.478

13.038

101,27

 
 

GUADALAJARA

15.608

22.440

43,77

 
 

TOLEDO

26.289

43.616

65,91

 
 

CASTELLA-LA MANXA

86.332

137.855

59,68

 
 

ÁVILA

7.955

12.830

61,28

 
 

BURGOS

24.828

35.670

43,67

 
 

LLEÓ

28.115

38.383

36,52

 
 

PALENCIA

7.757

10.975

41,49

 
 

SALAMANCA

16.556

23.439

41,57

 
 

SEGOVIA

7.633

12.565

64,61

 
 

SORIA

4.022

6.137

52,59

 
 

VALLADOLID

33.667

44.042

30,82

 
 

ZAMORA

8.114

13.595

67,55

 
 

CASTELLA I LEON

138.647

197.636

42,55

 
 

BARCELONA

295.177

390.726

32,37

 
 

GIRONA

35.308

52.097

47,55

 
 

LLEIDA

19.151

28.857

50,68

 
 

TARRAGONA

46.693

63.278

35,52

 
 

CATALUNYA

396.329

534.958

34,98

 
 

BADAJOZ

29.203

41.248

41,25

 
 

CACERES

16.166

25.623

58,50

 
 

EXTREMADURA

45.369

66.871

47,39

 
 

A CORUÑA

47.842

70.451

47,26

 
 

LUGO

12.599

21.757

72,69

 
 

OURENSE

11.977

18.626

55,51

 
 

PONTEVEDRA

21.790

34.942

60,36

 
 

VIGO

17.905

25.025

39,77

 
 

GALÍCIA

112.113

170.801

52,35

 
 

MADRID

337.569

471.345

39,63

 
 

MADRID

337.569

471.345

39,63

 
 

MURCIA

61.517

92.199

49,88

 
 

CARTAGENA

18.184

25.791

41,83

 
 

MÚRCIA

79.701

117.990

48,04

 
 

NAVARRA

88

102

15,91

 
 

NAVARRA

88

102

15,91

 
 

ALAVA

58

85

46,55

 
 

GUIPUZCOA

107

105

-1,87

 
 

VIZCAYA

184

200

8,70

 
 

PAIS BASC

349

390

11,75

 
 

LA RIOJA

16.732

24.414

45,91

 
 

LA RIOJA

16.732

24.414

45,91

 
 

ALICANTE

66.336

96.299

45,17

 
 

CASTELLON

21.446

33.920

58,16

 
 

VALENCIA

118.443

176.987

49,43

 
 

COMUNITAT VALENCIANA

206.225

307.206

48,97

 
 

TOTAL NACIONAL

2.060.358

2.982.091

44,74