Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ja ha tornat més de 6.000 milions d'euros a 8,2 milions de contribuents

Campanya de Renda.Aquestes xifres suposen un increment del 42% en l'import i del 37% en el nombre de contribuents.Els esborranys confirmats són més de sis milions, un 20% més que en la mateixa data de l'any anterior.S'han presentat 11,5 milions de declaració de l'IRPF fins ara, de les quals 5 milions ho han estat a través d'Internet.

19 de juny de 2008. L'Agència Tributària ha tornat, a data de 16 de juny, 6.011 milions d'euros a 8.277.857 contribuents.Respecte a l'any passat per les mateixes dates l'increment és d'un 42% en l'import, i un 37% en el nombre de contribuents.

Els esborranys confirmats fins al 16 de juny són 6.132.351, la qual cosa representa un increment del 20% sobre els confirmats en igual període de l'any passat.

El total de declaració de l'IRPF presentades en el que va de campanya de renda ascendeix a 11.560.487 (inclou els esborranys confirmats, ja que en confirmar-los, la declaració queda presentada).Això suposa un increment del 15% en el nombre de declaració presentades fins al 16 de juny.El 43% de les declaració, 5.055.865, ha estat presentat a través d'Internet (s'inclouen els esborranys confirmats per Internet).

La campanya de renda acaba el 30 de juny i es preveu prendre 19.075.000 declaració.l'AEAT ofereix els contribuents que reuneixen les condicions fixades per la llei de l'IRPF la possibilitat de rebre un esborrany de la declaració de renda elaborat per l'administració tributària.Bàsicament, poden rebre l'esborrany els contribuents les rendes dels quals procedeixin exclusivament de rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari amb retenció o ingrés a compte, Lletres del Tresor, guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, imputació de rendes immobiliàries sempre que procedeixin de dos d'immobles com a màxim, així com subvencions per a l'adquisició de l'habitatge habitual.Tenir dret a deducció per adquisició d'habitatge o donatius i desgravació per plans de pensions no impedeix de rebre l'esborrany.Per als qui no poden rebre l'esborrany, l'Agència Tributària els envia les seves dades fiscals.

Una vegada rebut l'esborrany, el contribuent ha de revisar les dades que apareixen en el mateix i, si està d'acord, n'hi ha prou que ho confirmi perquè la seva declaració de l'IRPF quedi presentada.Si considera que falta alguna dada o no està d'acord pot modificar l'esborrany i després confirmar-ho.

SERVEIS D'ASSISTÈNCIA I INFORMACIÓ

Els serveis d'assistència i informació que l'Agència Tributària ofereix al contribuent durant la Campanya de Renda es presten a través dels següents canals:

Internet (sede.agenciatributaria.gob.es):sense necessitat de certificat de signatura electrònica es pot demanar, modificar i confirmar l'esborrany de l'IRPF;demanar cita prèvia, anul·lar-la i canviar-la i descarregar el programa PADRE.Amb certificat de signatura electrònica es pot presentar telemàticament la declaració de Renda i efectuar el pagament si el resultat és a ingressar.

Telèfon :

 • Servei automàtic 901 12 12 24.Sol·licitud d'esborrany, confirmació d'esborranys per retornar, petició de cita prèvia.
 • Amb operador:
  • 901 200 345:Sol·licitud, rectificació i confirmació d'esborrany.
  • 901 22 33 44 :Sol·licitud de cita prèvia.
 • Informació Tributària 901 33 55 33:Resolució de dubtes tributaris.

SMS :enviar al 5025 el següent missatge:Rendeix (espai) Número de justificant de l'esborrany (espai) NIF . Només per a esborranys amb resultat per retornar.

Alertes a mòbils :Els declarants poden subscriure's a un servei d'alertes per mòbil pel qual se'ls informarà sobre l'emissió de l'esborrany de Renda o de la devolució a la Campanya de Renda de l'any vinent.Per a això, n'hi haurà prou que incloguin el seu número de telèfon mòbil i marquin la casella preparada per a això en la declaració de l'IRPF.

OBLIGACIÓ DE DECLARAR

Té obligació de declarar qui obtingui rendes que superin els següents límits o diferents a les assenyalades a continuació:

 • Rendiments íntegres del treball:22.000 euros bruts anuals quan procedeixin d'un únic pagador o quan procedeixin de diversos pagadors, sempre que l'import percebut del segon i restants, per ordre de quantia, no superi 1.500 euros anuals .
 • El límit és d'11.200 euros anuals 1) si procedeixen de diversos pagadors i la suma percebuda del segon i restants supera en conjunt els 1.500 euros anuals;2) si el pagador no està obligat a retenir;3) si es tracta de pensions compensatòries del cònjuge o d'anualitats per aliments –tret que procedeixin dels pares per decisió judicial-.
 • Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte superiors a 1.600 euros anuals en el seu conjunt.
 • Rendes immobiliàries imputades derivades de més d'un immoble urbà no arrendat diferent de l'habitatge habitual, rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatge de protecció oficial o preu taxat superiors a 1.000 euros anuals en conjunt.
ESBORRANYS DE RENDA CONFIRMATS
Dades I.R.P.F. 2007 a :16/06/2008
Dades I.R.P.F. 2008 a :16/06/2009

DELEGACIONS PROVINCIALS

Esborranys confirm.IRPF 2007

Esborranys confirm.IRPF 2008

Variació 07/08

ALMERIA

62.393

76.550

22,69

CADIZ

127.353

148.219

16,38

CORDOBA

82.032

97.193

18,48

GRANADA

84.917

99.775

17,50

HUELVA

57.165

68.221

19,34

JAEN

56.718

65.655

15,76

MALAGA

142.980

173.730

21,51

SEVILLA

215.965

253.665

17,46

JEREZ

33.588

39.558

17,77

CEUTA

10.106

12.103

19,76

MELILLA

8.512

10.086

18,49

ANDALUCIA

881.729

1.044.755

18,49

HUESCA

27.653

32.520

17,60

TERUEL

17.638

19.845

12,51

ZARAGOZA

147.866

174.950

18,32

ARAGON

193.157

227.315

17,68

OVIEDO

120.960

141.770

17,20

GIJON

53.665

61.637

14,86

ASTÚRIES

174.625

203.407

16,48

ILLES BALEARS

87.015

110.104

26,53

ILLES BALEARS

87.015

110.104

26,53

LAS PALMAS

112.551

149.523

32,85

STA CREU DE TENERIFE

106.235

136.804

28,77

CANÀRIES

218.786

286.327

30,87

CANTABRIA

77.964

91.007

16,73

CANTÀBRIA

77.964

91.007

16,73

ALBACETE

42.412

49.433

16,55

CIUDAD REAL

50.193

58.679

16,91

CUENCA

18.110

20.927

15,55

GUADALAJARA

34.511

41.563

20,43

TOLEDO

69.900

84.448

20,81

CASTELLA-LA MANXA

215.126

255.050

18,56

ÁVILA

21.213

25.143

18,53

BURGOS

49.065

57.787

17,78

LLEÓ

60.091

69.717

16,02

PALENCIA

25.020

28.793

15,08

SALAMANCA

48.512

57.486

18,50

SEGOVIA

17.574

21.531

22,52

SORIA

12.362

15.523

25,57

VALLADOLID

77.994

95.721

22,73

ZAMORA

20.396

23.756

16,47

CASTELLA I LEON

332.227

395.457

19,03

BARCELONA

705.278

826.388

17,17

GIRONA

68.997

81.150

17,61

LLEIDA

41.420

50.096

20,95

TARRAGONA

76.227

92.963

21,96

CATALUNYA

891.922

1.050.597

17,79

BADAJOZ

85.432

91.896

7,57

CACERES

60.963

67.839

11,28

EXTREMADURA

146.395

159.735

9,11

A CORUÑA

123.135

149.269

21,22

LUGO

34.385

40.194

16,89

OURENSE

34.615

42.556

22,94

PONTEVEDRA

58.151

68.867

18,43

VIGO

51.957

62.146

19,61

GALÍCIA

302.243

363.032

20,11

MADRID

879.657

1.088.158

23,70

MADRID

879.657

1.088.158

23,70

MURCIA

98.854

122.424

23,84

CARTAGENA

34.689

42.516

22,56

MÚRCIA

133.543

164.940

23,51

NAVARRA

278

413

48,56

NAVARRA

278

413

48,56

ALAVA

144

266

84,72

GUIPUZCOA

213

267

25,35

VIZCAYA

312

412

32,05

PAIS BASC

669

945

41,26

LA RIOJA

40.705

51.484

26,48

LA RIOJA

40.705

51.484

26,48

ALICANTE

175.599

216.556

23,32

CASTELLON

59.935

73.721

23,00

VALENCIA

286.656

349.348

21,87

COMUNITAT VALENCIANA

522.190

639.625

22,49

TOTAL NACIONAL

5.098.231

6.132.351

20,28

 

DEVOLUCIONS de l'IRPF REALITZADES (import en milers d'euros)

DELEGACIONS PROVINCIALS

Número I.R.P.F. 2008

Variació 07/08

Import I.R.P.F. 2008

Variació 07/08

ALMERIA

112.834

45,30

75.780

51,53

CADIS

175.331

31,27

134.640

31,59

CÒRDOVA

140.260

44,39

82.325

49,18

GRANADA

149.256

42,85

102.331

47,31

HUELVA

81.959

32,20

54.274

34,37

JAEN

125.088

54,11

69.492

62,68

MÀLAGA

250.240

40,39

186.281

43,07

SEVILLA

320.425

35,62

229.077

38,79

JEREZ

51.510

36,05

35.233

38,64

CEUTA

13.747

31,42

9.529

32,11

MELILLA

12.457

36,53

8.606

39,89

ANDALUCIA

1.433.107

39,41

987.567

42,28

OSCA

49.018

41,65

32.009

51,11

TEROL

31.718

42,23

18.486

56,87

SARAGOSSA

239.395

36,51

170.568

44,47

ARAGÓ

320.131

37,83

221.063

46,37

OVIEDO

173.246

28,54

130.294

32,90

GIJÓN

74.736

27,05

57.039

33,77

ASTÚRIES

247.982

28,08

187.333

33,16

ILLES BALEARS

171.520

45,48

124.547

52,22

ILLES BALEARS

171.520

45,48

124.547

52,22

LAS PALMAS

192.941

47,72

135.191

51,49

STA CREU DE TENERIFE

167.868

44,01

111.559

45,02

CANÀRIES

360.809

45,97

246.750

48,49

CANTÀBRIA

116.569

32,57

89.816

38,76

CANTÀBRIA

116.569

32,57

89.816

38,76

ALBACETE

74.741

44,51

47.376

51,20

CIUDAD REAL

90.683

46,88

60.158

54,11

CONCA

36.938

51,83

21.890

64,36

GUADALAJARA

52.413

39,10

41.753

46,91

TOLEDO

123.077

45,06

85.257

51,15

CASTELLA-LA MANXA

377.852

45,15

256.434

52,17

AVILA

38.237

42,13

23.503

52,84

BURGOS

91.513

36,70

69.137

45,38

LLEÓ

107.540

34,13

74.223

45,09

PALÈNCIA

38.718

32,22

26.092

40,66

SALAMANCA

78.000

31,88

51.438

42,34

SEGÒVIA

34.203

43,05

23.114

50,55

SÒRIA

22.260

39,64

14.445

48,72

VALLADOLID

122.837

33,19

93.558

36,65

ZAMORA

41.987

43,31

25.109

59,40

CASTELLA I LLEÓ

575.295

35,74

400.619

44,08

BARCELONA

1.079.794

34,24

879.006

41,29

GIRONA

127.452

42,59

91.149

51,29

LLEIDA

79.857

45,90

54.709

57,16

TARRAGONA

152.150

47,42

113.984

54,53

CATALUNYA

1.439.253

36,85

1.138.847

43,98

BADAJOZ

130.006

32,31

71.143

40,06

CÀCERES

91.878

31,54

46.059

37,69

EXTREMADURA

221.884

31,99

117.202

39,12

LA CORUNYA

208.690

36,23

133.201

42,01

LUGO

64.441

37,39

34.644

48,96

OURENSE

62.668

38,81

33.003

46,55

PONTEVEDRA

100.701

39,27

60.146

44,58

VIGO

74.876

32,56

51.802

34,08

GALÍCIA

511.376

36,72

312.795

42,30

MADRID

1.258.419

29,34

1.076.241

31,85

MADRID

1.258.419

29,34

1.076.241

31,85

MÚRCIA

196.594

51,60

135.762

57,20

CARTAGENA

60.941

44,30

45.655

49,65

MÚRCIA

257.535

49,81

181.417

55,23

NAVARRA

494

59,87

248

29,27

NAVARRA

494

59,87

248

29,27

ÀLABA

272

42,41

131

25,14

GUIPÚSCOA

297

22,22

164

33,79

BISCAIA

519

15,59

320

12,00

PAÍS BASC

1.088

23,22

615

19,88

LA RIOJA

70.167

47,94

51.399

58,11

LA RIOJA

70.167

47,94

51.399

58,11

ALACANT

303.190

45,54

196.536

50,43

CASTELLÓ

115.505

42,54

78.990

50,09

VALÈNCIA

495.681

38,81

342.958

46,54

COMUNITAT VALENCIANA

914.376

41,45

618.484

48,21

TOTAL NACIONAL

8.277.857

37,40

6.011.379

42,32

 

declaracióS PRESENTADES
Dades I.R.P.F. 2007 a :16/06/2008
Dades I.R.P.F. 2008 a :16/06/2009

DELEGACIONS PROVINCIALS

RegistradasIRPF 2007

Registrades IRPF 2008

Variació 07/08

ALMERIA

125.945

152.065

20,74

CADIZ

207.869

232.663

11,93

CORDOBA

164.824

190.836

15,78

GRANADA

179.928

206.401

14,71

HUELVA

97.113

108.875

12,11

JAEN

141.963

167.491

17,98

MALAGA

305.591

353.396

15,64

SEVILLA

382.872

436.563

14,02

JEREZ

60.030

66.314

10,47

CEUTA

16.889

19.082

12,98

MELILLA

16.013

18.053

12,74

ANDALUCIA

1.699.037

1.951.739

14,87

HUESCA

62.496

71.772

14,84

TERUEL

39.185

45.326

15,67

ZARAGOZA

286.536

336.107

17,30

ARAGON

388.217

453.205

16,74

OVIEDO

206.085

236.960

14,98

GIJON

91.365

104.313

14,17

ASTÚRIES

297.450

341.273

14,73

ILLES BALEARS

222.037

256.619

15,57

ILLES BALEARS

222.037

256.619

15,57

LAS PALMAS

218.294

258.189

18,28

STA CREU DE TENERIFE

185.949

219.873

18,24

CANÀRIES

404.243

478.062

18,26

CANTABRIA

143.726

162.855

13,31

CANTÀBRIA

143.726

162.855

13,31

ALBACETE

89.527

103.425

15,52

CIUDAD REAL

107.031

123.364

15,26

CUENCA

44.296

52.164

17,76

GUADALAJARA

61.786

73.774

19,40

TOLEDO

145.398

169.095

16,30

CASTELLA-LA MANXA

448.038

521.822

16,47

ÁVILA

44.627

52.039

16,61

BURGOS

116.597

132.447

13,59

LLEÓ

136.401

151.128

10,80

PALENCIA

47.020

53.135

13,01

SALAMANCA

93.007

105.937

13,90

SEGOVIA

43.477

49.323

13,45

SORIA

26.188

32.130

22,69

VALLADOLID

146.889

166.472

13,33

ZAMORA

50.858

56.628

11,35

CASTELLA I LEON

705.064

799.239

13,36

BARCELONA

1.358.118

1.532.989

12,88

GIRONA

164.982

191.824

16,27

LLEIDA

100.474

116.189

15,64

TARRAGONA

192.052

217.115

13,05

CATALUNYA

1.815.626

2.058.117

13,36

BADAJOZ

155.014

169.966

9,65

CACERES

106.969

117.657

9,99

EXTREMADURA

261.983

287.623

9,79

A CORUÑA

250.556

293.027

16,95

LUGO

78.471

92.142

17,42

OURENSE

77.110

88.734

15,07

PONTEVEDRA

124.869

144.682

15,87

VIGO

91.551

106.388

16,21

GALÍCIA

622.557

724.973

16,45

MADRID

1.571.757

1.762.320

12,12

MADRID

1.571.757

1.762.320

12,12

MURCIA

223.363

270.825

21,25

CARTAGENA

71.451

84.533

18,31

MÚRCIA

294.814

355.358

20,54

NAVARRA

698

859

23,07

NAVARRA

698

859

23,07

ALAVA

442

564

27,60

GUIPUZCOA

580

637

9,83

VIZCAYA

1.437

1.428

-0,63

PAIS BASC

2.459

2.629

6,91

LA RIOJA

81.316

100.406

23,48

LA RIOJA

81.316

100.406

23,48

ALICANTE

351.992

430.949

22,43

CASTELLON

136.889

164.932

20,49

VALENCIA

597.093

707.507

18,49

COMUNITAT VALENCIANA

1.085.974

1.303.388

20,02

TOTAL NACIONAL

10.044.996

11.560.487

15,09

 

declaracióS PRESENTADES PER INTERNET
(inclou esborranys confirmats per internet)
Dades I.R.P.F. 2007 a :16/06/2008

Dades I.R.P.F. 2008 a :16/06/2009

DELEGACIONS PROVINCIALS

IRPF 2007

IRPF 2008

Variació 07/08

ALMERIA

60.665

79.044

30,30

CADIZ

73.648

93.954

27,57

CORDOBA

60.172

77.932

29,52

GRANADA

68.590

86.967

26,79

HUELVA

32.585

42.117

29,25

JAEN

54.690

70.279

28,50

MALAGA

116.267

150.025

29,03

SEVILLA

154.719

196.439

26,97

JEREZ

23.090

29.625

28,30

CEUTA

4.101

5.177

26,24

MELILLA

5.619

6.573

16,98

ANDALUCIA

654.146

838.132

28,13

HUESCA

37.270

45.240

21,38

TERUEL

21.687

27.718

27,81

ZARAGOZA

144.656

182.469

26,14

ARAGON

203.613

255.427

25,45

OVIEDO

70.323

89.792

27,69

GIJON

31.634

39.712

25,54

ASTÚRIES

101.957

129.504

27,02

ILLES BALEARS

85.428

139.071

62,79

ILLES BALEARS

85.428

139.071

62,79

LAS PALMAS

63.476

90.443

42,48

STA CREU DE TENERIFE

55.308

78.754

42,39

CANÀRIES

118.784

169.197

42,44

CANTABRIA

47.576

62.352

31,06

CANTÀBRIA

47.576

62.352

31,06

ALBACETE

39.958

51.276

28,32

CIUDAD REAL

42.767

56.318

31,69

CUENCA

19.213

25.764

34,10

GUADALAJARA

27.632

36.868

33,43

TOLEDO

57.080

76.897

34,72

CASTELLA-LA MANXA

186.650

247.123

32,40

ÁVILA

18.992

23.144

21,86

BURGOS

53.954

63.699

18,06

LLEÓ

54.332

67.965

25,09

PALENCIA

15.592

19.811

27,06

SALAMANCA

30.059

39.028

29,84

SEGOVIA

20.318

24.503

20,60

SORIA

9.630

12.167

26,34

VALLADOLID

55.880

70.301

25,81

ZAMORA

21.206

26.276

23,91

CASTELLA I LEON

279.963

346.894

23,91

BARCELONA

545.013

669.461

22,83

GIRONA

88.595

106.075

19,73

LLEIDA

57.299

65.732

14,72

TARRAGONA

104.286

121.601

16,60

CATALUNYA

795.193

962.869

21,09

BADAJOZ

61.829

76.652

23,97

CACERES

34.557

45.985

33,07

EXTREMADURA

96.386

122.637

27,24

A CORUÑA

89.186

120.393

34,99

LUGO

31.836

42.262

32,75

OURENSE

24.619

33.634

36,62

PONTEVEDRA

48.459

63.845

31,75

VIGO

30.837

41.154

33,46

GALÍCIA

224.937

301.288

33,94

MADRID

548.453

703.671

28,30

MADRID

548.453

703.671

28,30

MURCIA

127.110

158.819

24,95

CARTAGENA

34.073

41.443

21,63

MÚRCIA

161.183

200.262

24,25

NAVARRA

195

173

-11,28

NAVARRA

195

173

-11,28

ALAVA

128

117

-8,59

GUIPUZCOA

199

118

-40,70

VIZCAYA

461

318

-31,02

PAIS BASC

788

553

-29,82

LA RIOJA

31.129

40.331

29,56

LA RIOJA

31.129

40.331

29,56

ALICANTE

129.020

168.386

30,51

CASTELLON

48.273

63.894

32,36

VALENCIA

230.568

304.101

31,89

VALÈNCIA

407.861

536.381

31,51

TOTAL NACIONAL

3.944.242

5.055.865

28,18