Saltar al contingut principal

Els contribuents poden confirmar l'esborrany de Renda a partir de demà dimecres 1 d'abril

L'Agència Tributària recorda que l'esborrany s'ha de revisar.Una vegada revisat es pot modificar i confirmar a través de:Internet (www.agenciatributaria.es), Servei automàtic telefònic -només confirmació- (901 12 12 24), SMS -només confirmació- (5025), telèfon (901 200 345), caixers automàtics i oficines bancàries.L'Agència Tributària ha rebut fins al 30 de març 15,6 milions de sol·licituds d'esborrany.El dia 16 d'abril començaran a fer-se les primeres devolucions.

31 de març de 2009. Demà dimecres, 1 d'abril, comença el termini per confirmar l'esborrany de Renda que l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) està ja enviant als contribuents que ho han sol·licitat.Fins al 30 de març l'Agència Tributària n'havia rebut 15.631.609 de peticions d'esborranys de Renda, el que representa un increment del 9,9 per cent respecte al mateix període de l'any passat.Ja s'han enviat 2,5 milions d'esborranys.

El contribuent, una vegada que rebi l'esborrany, ho ha de revisar.En el seu cas el pot completar o rectificar abans de confirmar-ho.La confirmació de l'esborrany suposa la presentació de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).El termini de confirmació d'esborrany conclou el 30 de juny (últim dia de Campanya de Renda), tret de si el resultat és a ingressar i es domicilia el pagament, en el cas del qual, el termini acaba el 23 de juny.

Les primeres devolucions d'esborranys confirmats amb resultat per retornar començaran a fer-se a partir del 16 d'abril.

Quan el contribuent sol·licita l'esborrany, l'Agència Tributària analitza les seves circumstàncies i, si compleix les condicions fixades per llei, envia l'esborrany per correu al domicili del contribuent, excepte si aquest ho va sol·licitar per internet amb certificat d'usuari, en el cas del qual accedirà al mateix a través de l'ordinador.En el cas que no li correspongui l'esborrany l'Agència Tributària sempre li remetrà les dades fiscals per ajudar-lo en la confecció de la seva declaració . L'esborrany i les dades fiscals es poden sol·licitar fins al 23 de juny.Cal tenir en compte que les dades que s'inclouen procedeixen d'informació facilitada per tercers (pagadors, entitats...).

Una vegada que es rebi l'esborrany fa falta revisar-ho.Aquest any s'ha inclòs a les cartes que n'acompanyen a l'esborrany alguns de les circumstàncies que poden no recollir-se a l'esborrany perquè el contribuent les tingui en compte a l'hora de revisar-ho.Les que poden ser més habituals són:quotes sindicals, circumstàncies personals i familiars, i temes relacionats amb l'habitatge (referència cadastral, adquisició, lloguer i compte habitatge).

Com modificar o rectificar l'esborrany de Renda

Quan el contribuent vaig desitjar modificar l'esborrany pot fer-ho a través d'aquestes vies:

  • Per Internet:sede.agenciatributaria.gob.es
  • Per telèfon (901 200 345)
  • Personalment a les oficines de l'Agència Tributària
  • En entitats col·laboradores

Amb l'objectiu de poder facilitar al major nombre de contribuents la declaració de la Renda, l'Agència Tributària ha ampliat l'àmbit de contribuents amb possibilitat de rebre l'esborrany i elabora un model que no pot ser confirmat directament, sinó que és precís que el contribuent completi alguna dada.Per evitar qualsevol confusió, apareix denominat com “ Esborrany de declaració pendent de rectificar ”. Una vegada completat, aquest esborrany pot confirmar-se.

Els principals supòsits en els quals no es pot confirmar directament l'esborrany són els següents:

Esborrany amb quota positiva i sense obligació de declarar.El contribuent no està obligat a declarar, però ha sol·licitat l'esborrany i li surt a ingressar.Per evitar que, per error, pogués confirmar l'esborrany i pagar se li envia l'esborrador però sense possibilitat de confirmar-ho.

Primer any de préstec hipotecari.El primer any ha que ser el contribuent que digui si aquest préstec està destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual.A més, pot incloure altres despeses d'adquisició d'habitatge que també donen de dret a deducció, com les despeses d'escriptura.

Per obtenir rendiments d'activitats professionals d'escassa quantia.Quan al contribuent, un pagador li ha imputat rendiments per activitat professional però d'una quantia petita és molt habitual en aquests casos que derivin de prestacions vinculades a la seva relació laboral com, per exemple, d'impartir cursos o conferències;en aquest cas, són rendiments del treball i com a tal haurien d'haver-se declarat.Però ha de ser el contribuent qui el modifiqui a l'esborrany i ho comuniqui al seu pagador per evitar errors en anys posteriors.

Per tenir algun descendent nascut o adoptat el 2008.En aquest cas és necessari que el contribuent aporti les dades del descendent (data de naixement, NIF, vinculació...)per poder tenir-ho en compte en els càlculs.

Per falta de NIF en descendents majors de 14 anys.A partir d'aquesta edat és obligatori tenir DNI (NIF).A més, el NIF és necessari per saber si el descendent està obligat a presentar declaració en funció dels seus rendiments.

Per obtenció de subvencions públiques.En el cas que el contribuent hagi estat beneficiari a l'exercici 2008 de subvencions públiques ha de fer constar la destinació de la mateixa.En concret, si aquesta s'ha destinat a l'adquisició d'habitatge habitual.

Confirmació d'esborrany

Existeixen diverses vies per confirmar l'esborrany segons sigui el resultat per retornar o a ingressar i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda o confirmar l'esborrany de l'IRPF qualsevol dia, però que el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la Campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de continuar fraccionant en dos terminis el pagament de l'impost (el segon termini es paga el 5 de novembre).

En el moment de confirmar l'esborrany, el contribuent necessitarà alguna d'aquestes dades:el NIF, el número de compte corrent, el número de referència de l'esborrany (apareix a la carta que acompanya a l'esborrany) i el número de justificant (és el que apareix al document d'ingrés o devolució que acompanya a l'esborrany).Per confirmar l'esborrany de Renda per internet no és necessari el certificat de signatura electrònica, tret de si es pagarà en aquell moment.

VIES PER CONFIRMAR L'ESBORRANY DE RENDA
VIES PER CONFIRMAR

Tipus d'esborrany que pot utilitzar aquesta via

Per Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS, tant si el resultat és per retornar com a ingressar.

Per telèfon (VRU)

Servei automàtic

901 12 12 24

24 hores

Per retornar

Per SMS

Missatge al 5025

Renta(espacio)número de justificant de l'esborrany (espacio)NIF

Si l'esborrany és de declaració conjunta s'afegeix un espai i el NIF del cònjuge

Només esborranys per retornar

Per telèfon (operador)

901 200 345

De 9 a 21 hores, de dilluns a divendres

Per retornar i

a ingressar (només si es domicilia el pagament)

Per banca electrònica i

banca telefònica

Per retornar i

a ingressar (sense domiciliar)

En caixers automàtics

De les entitats financeres que prestin aquest servei

Per retornar i

a ingressar (sense domiciliar)

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per retornar i

a ingressar (sense domiciliar)

Personalment, en les oficines de l'Agència Tributària o en les habilitades per les Comunitats Autònomes

Per retornar i

a ingressar (domiciliant el pagament)

Estadístiques sol·licituds IRPF

Dades 2008 a:30/03/2009

Dades 2007 a:31/03/2008

Total Sol·licituds

Total Sol·licituds

Variació

IRPF 2007

IRPF 2008

Sol·licituds 07/08

ANDALUCIA, Ceuta i Melilla

2.468.311

2.692.598

9,09

ARAGON

575.769

609.718

5,90

ASTÚRIES

418.228

452.816

8,27

ILLES BALEARS

317.938

358.314

12,70

CANÀRIES

544.367

622.137

14,29

CANTABRIA

207.437

227.208

9,53

CASTELLA-LA MANXA

711.382

779.311

9,55

CASTELLA I LEON

1.014.720

1.091.146

7,53

CATALUNYA

2.266.576

2.534.999

11,84

EXTREMADURA

386.908

411.363

6,32

GALÍCIA

896.860

992.940

10,71

MADRID

2.235.402

2.458.820

9,99

MURCIA

442.125

484.551

9,60

NAVARRA

974

1.305

33,98

PAIS BASC

2.778

3.213

15,66

LA RIOJA

131.531

140.301

6,67

VALENCIA

1.597.676

1.770.564

10,82

TOTAL NACIONAL

14.218.982

15.631.304

9,93