Saltar al contingut principal

Primera reunió del Fòrum Tributari de Grans Empreses

El principal objectiu és la prevenció del risc fiscal.Participen l'Agència Tributària i vint-i-set de les principals empreses del país.La seva creació estava prevista en l'actualització del Pla de Prevenció del Frau Fiscal i és una recomanació de la OCDE.El Fòrum reforçarà la relació de les empreses amb l'Agència Tributària i obre el camí de la Responsabilitat Social Corporativa en l'àmbit fiscal.

10 de juliol de 2009. Aquest matí s'ha constituït el Fòrum Tributari de Grans Empreses a la primera reunió del qual han assistit el director general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT);càrrecs directius de l'AEAT i representants dels consells d'administració i alts directius de les empreses participants.

El Fòrum Tributari de Grans Empreses té la missió de reforçar la transparència i confiança en la relació entre l'administració tributària i les grans corporacions a fi de rebaixar els riscos fiscals.En una primera instància s'ha contactat amb un conjunt d'empreses adscrites a la Delegació Central de Grans Contribuents i que destacaven pel seu volum, ingressos tributaris, informació proporcionada, nombre de treballadors i distribució geogràfica.La participació inicial d'aquestes empreses no impedirà la possible incorporació d'altres companyies.Els acords que s'adoptin al Fòrum Tributari de Grans Empreses seran d'aplicació general a tots els contribuents afectats.

El Fòrum Tributari de Grans Empreses actuarà en qüestions tals com l'anàlisi prèvia dels efectes derivats de la implantació o modificació d'obligacions formals, la discussió de criteris interpretatius d'interès general o l'establiment de canals més àgils de comunicació.En cap cas no podrà el Fòrum suposar un tractament privilegiat per a les empreses participants ni s'analitzaran expedients individuals.

El Fòrum està presidit pel president de l'AEAT i Secretari d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, Carlos Ocaña, i són membres el director general de l'AEAT, així com els seus responsables dels departaments d'Organització, Gestió, Inspecció, Recaptació, Duanes i Grans Contribuents.Per part de les empreses acudirà a les reunions un membre del Consell d'Administració o un representant del mateix.

El 2005, amb la posada en marxa del Pla de Prevenció de Frau Fiscal, es va crear la Delegació Central de Grans Contribuents, que allotja la relació administrativa i tributària amb totes les grans empreses espanyoles.El 40% de la recaptació bruta de l'Agència Tributària es realitza a través d'aquesta delegació.El novembre de 2008, es va actualitzar el Pla de Prevenció del Frau Fiscal i es va proposar la creació del Fòrum Tributari de Grans Empreses.

Amb el Fòrum Tributari de Grans Empreses s'incorporen a la Responsabilitat Social Corporativa les qüestions fiscals igual que s'han incorporat altres àmbits d'actuació de les empreses, com el tecnològic o el medi ambiental.En aquest sentit, la OCDE recomana la creació d'aquests grups per conscienciar els consells d'administració de les empreses que són els responsables últims de les estratègies fiscals i els seus resultats.

Després de la primera reunió del Fòrum es crearan tres grups de treball.El primer per realitzar un Codi de bones pràctiques tributàries, el segon que analitzarà la racionalització de les càrregues fiscals indirectes i el tercer sobre preus de transferència.Els documents de treball i conclusions del Fòrum es publicaran en la pàgina web de l'AEAT.

Empreses participants al Fòrum Tributari de Grans Empreses:

ACERINOX
ACS
BANC SANTANDER
BBVA
CAIXA MADRID
CEPSA
COFARES
EL TALL ANGLÈS
ENDESA
FCC
GAS NATURAL
GENERALI ESPANYA
GRUP WAM ACQUISITION
IBERDROLA
IBERIA
INDITEX
LA CAIXA
MAPFRE CAIXA MADRID
MERCADONA
MICHELIN ESPANYA PORTUGAL
NORFIN HOLDER
RENAULT ESPANYA
REPSOL YPF
SEAT
SIEMENS
TELEFÒNICA
VODAFONE