Salta al contingut principal

L'Agència Tributària posa ja a disposició dels contribuents l'esborrany de renda 2010

Els esborranys es podran obtenir, modificar i confirmar a través d'Internet o del telèfon sense esperar que arribin per correu. L'avançament de les gestions permetrà iniciar les devolucions el proper dimecres 6 d'abril.

A partir d'avui s'obre el termini per gestionar l'esborrany de declaració de l'Impost de la Renda de la Persones Físiques 2010 (IRPF 2010). Aquest any es posaran a disposició dels ciutadans més de 22 milions d'esborranys i dades fiscals. Es preveu que aquesta campanya de Renda tindrà 19,4 milions de declarants. D'aquests, 15,2 milions tindran dret a devolució per un import total d'11.167 milions d'euros. Les devolucions començaran a practicar-se a partir del 6 d'abril. D'altra banda, es preveu que 3,8 milions de contribuents presentin declaracions amb dret per ingressar per una quantia total de  6.184 milions d'euros.

L'atenció en oficines, administracions i plataformes de renda començarà el 3 de maig. L'últim dia de campanya de Renda 2010 serà el 30 de juny. L'atenció telefònica i a Internet s'inicia avui.

Els contribuents que no haguessin sol·licitat l'esborrany en la campanya de Renda de l'any passat podran sol·licitar-ho a partir del dia d'avui. Per als qui sí el van indicar a través de la casella de petició en la declaració de l'IRPF 2009 o van confirmar l'esborrany l'any passat, la seva sol·licitud va quedar registrada i es posarà a la seva disposició l'esborrany o les dades fiscals sense necessitat de què reiterin la seva petició. Avui dia, ja hi ha a prop de 17 milions de sol·licituds d'esborrany. El termini per sol·licitar l'esborrany de l'IRPF o les dades fiscals acaba el 27 de juny.

Aquest any la principal novetat de la campanya de Renda és que es pot obtenir l'esborrany  de manera immediata a través d'Internet o del telèfon des d'avui i fins al 30 de juny. D'aquesta manera no s'ha d'esperar a rebre l'esborrany en el domicili. Tampoc es necessita el certificat electrònic. Per obtenir l'esborrany se sol·licitarà el nombre del NIF, la dada de la casella 698 de la renda 2009 i un número de telèfon mòbil. L'Agència Tributària enviarà al mòbil un SMS amb el nombre de referència que permet consultar, modificar i confirmar l'esborrany de Renda 2010. El contribuent que no ho obtingui per Internet el rebrà per correu a partir de maig.

Una vegada que rebi l'esborrany, el contribuent ha de revisar-ho, podent, si escau, completar o modificar la informació recollida en el mateix abans de Procter a la seva confirmació. La confirmació de l'esborrany suposa la presentació de la declaració de l'IRPF. El termini per a la confirmació de l'esborrany conclou el 30 de juny (últim dia de Campanya de Renda), llevat de si el resultat és per ingressar i es domicilia el pagament, cas en què el termini acaba el 27 de juny.

Qui poden sol·licitar l'esborrany?
Poden sol·licitar l'esborrany de l'IRPF tots els contribuents que reuneixin les condicions fixades per la llei per rebre-ho. Si reuneix les condicions, l'Agència Tributària li enviarà l'esborrany de declaració i les dades fiscals amb els que s'ha calculat. Si no se li pot enviar l'esborrany, se li remetran les seves dades fiscals per ajudar-li en la confecció de la seva declaració.

Tenen dret a rebre l'esborrany els contribuents que només tinguin únicament rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari amb retenció o ingrés a compte, Lletres del Tresor, imputació de rendes immobiliàries de dos immobles com a màxim, guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte i subvencions per a l'adquisició d'habitatge habitual. La deducció per adquisició d'habitatge habitual amb préstec hipotecari, la reducció per aportacions a plans de pensions i la deducció per donatius no impedeixen rebre l'esborrany.

Com es demana l'esborrany de l'IRPF?
Cal facilitar el NIF i la casella 698 (quota íntegra, part estatal) de la declaració de Renda 2009 (declaració presentada l'any passat). Des del 4 d'abril fins al 27 de juny.

• Per Internet (sede.agenciatributaria.gob.es )
• Per telèfon, en el 901 12 12 24 (servei automàtic que funciona les 24 hores del dia) o en el 901 200 345 (de dilluns a divendres, de 9 a 21 hores).

No és necessari que el tornin a sol·licitar aquells contribuents que ja el tenen sol·licitat, bé per haver confirmat l'esborrany l'any passat o bé per haver marcat les caselles 110, 111 o 112 del model de declaració d'IRPF 2009.

Com es pot tenir ja l'esborrany de Renda 2010?
Amb el nou servei d'obtenció del número de referència de l'esborrany:

• Per Internet
• En el  901 12 12 24

Només es necessita aportar el NIF, la casella 698 de la Renda 2009 i el telèfon mòbil del contribuent, a què l'Agència Tributària enviarà un SMS amb el nombre de referència de manera immediata. Aquest número  permetrà consultar, modificar i confirmar l'esborrany sense necessitat d'esperar a rebre-ho en el domicili.