Saltar al contingut principal

La prevenció i la lluita contra el frau fiscal permeten recaptar 10.400 milions

Els recursos recuperats suposen aproximadament un 1% del Producte Interior Brut espanyol.

 
La vicepresidenta del Govern d'Assumptes Econòmics i ministra d'Economia i Hisenda en funcions, Elena Salgado;el secretari d'Estat d'Hisenda i Pressupostos, Juan Manuel López Carbajo;i el director general de l'Agència Tributària, José María Meseguer, han presentat avui l'avenç de resultats de les actuacions de prevenció i lluita contra el frau corresponents a l'any 2011, que suposarà una recuperació d'ingressos per a les arques públiques de 10.400 milions d'euros, un 3,6% més que en 2010 i una xifra equivalent aproximadament a l'1% del PIB nacional.

En total, fruit de la lluita contra el frau, s'han recuperat 55.833 milions d'euros des de 2005.Més de la meitat d'aquests, 28.562 milions d'euros, han estat ingressats durant els últims tres exercicis, en els quals la crisi econòmica ha provocat una forta caiguda dels ingressos tributaris.La crisi financera i de deute ha provocat una falta de liquiditat que ha elevat els ajornaments de deutes als contribuents.Per això resulta particularment rellevant l'esforç realitzat per l'Agència Tributària en la recuperació d'ingressos, gràcies a l'eficaç planificació a llarg termini realitzada als últims exercicis, que ha donat uns resultats històrics en circumstàncies adverses.

El 2011, la recaptació directa per actuacions de control, incloent la minoració de devolucions, ascendeix a 9.400 milions d'euros, un 10,6% més que el 2010.La recaptació per regularitzacions voluntàries, atribuïble a l'efecte induït, descendeix un 35% fins als 1.000 milions d'euros.


ATENCIÓ AL FRAU MÉS GREU

La planificació a llarg termini i l'èmfasi en la investigació del frau més complex i de més import és la principal raó de l'augment dels ingressos per prevenció i lluita contra el frau en els últims anys.  El 2011, el deute mitjà per contribuent inspeccionat va ascendir a 221.000 euros.

Els expedients de delicte fiscal remesos a la fiscalia van anar 783 fins al 30 de novembre de 2011, mentre que la quota defrauda en el seu conjunt en aquell mateix període va sumar 846 milions d'euros.En el conjunt de 2011 es van enviar 938 expedients per un import de 696 milions d'euros.


GARANTIES PER AL COBRAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI

Fins al 30 de novembre, les actuacions per garantir el cobrament dels deutes van seguir creixent fins a les 2.098, davant les 2.017 de l'any passat.Aquestes actuacions es realitzen de manera coordinada entre els departaments d'Inspecció, Duanes i Recaptació a fi d'evitar buidaments patrimonials per part dels defraudadors.


FACILITATS PER AL CONTRIBUENT

Els ajornaments també van créixer fins al mes de novembre i van assolir més d'1,5 milions de sol·licituds, per un import de més de 14.400 milions d'euros.El 2010 es van registrar 1,4 milions de sol·licituds per un import de 13.900 milions d'euros.

Dins de les novetats d'assistència en matèria tributària posades en marxa el 2011 destaca la possibilitat de realitzar els pagaments per telèfon en els casos de deutes tributaris de persones físiques, que va començar a funcionar el passat 1 de desembre.

També s'ha posat en funcionament un servei de descàrrega de l'esborrany de l'IRPF per Internet sense certificat electrònic, conegut com a REN (que ha estat utilitzat per més de sis milions i mig de contribuents), així com la notificació electrònica obligatòria per a persones jurídiques i l'ampliació dels continguts d'assistència del Centre d'Atenció Telefónica (901 200 345) amb l'afegit de les matèries del Departament de Recaptació.