Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària denuncia 23 empreses de Barcelona per la possible comissió de 133 delictes fiscals en la venda de mercaderia procedent de la Xina

- S'ha procedit a l'embargament de 84 immobles i 240 comptes bancaris dels presumptes responsables, en virtut de les noves potestats que atorga a l'Agència la llei antifrau

- Les empreses van arribar a defraudar 64 milions d'euros en IVA i en l'Impost sobre Societats mitjançant un complex entramat que ocultava el valor real de les importacions i les vendes en “B”

- Un representant duaner entre les 43 persones presumptament implicades, la majoria d'origen xinès


Després de més d'un any d'investigacions, l'Agència Tributària acaba de tancar una macrooperació a Catalunya contra l'economia submergida vinculada a les importacions de mercaderia asiàtica.El desembre passat, l'Agència va presentar un total de 18 denúncies davant de la Fiscalia de Delictes Econòmics de Catalunya per la possible comissió de 133 delictes contra la Hisenda Pública per part de 23 empreses dedicades al comerç a l'engròs d'articles tèxtils, per a regal i altres que, majoritàriament, importaven de la Xina.

Aquestes empreses, establertes a la província de Barcelona, van arribar a defraudar més de 64 milions d'euros en quotes d'IVA i Impost sobre Societats entre els anys 2007 i 2011 mitjançant un entramat dirigit a l'ocultació del valor real de les importacions i a la posterior venda en “B” de la mercaderia.

D'aquesta forma culminen les actuacions inspectores que l'Agència Tributària va iniciar sobre aquestes empreses l'octubre de 2011, en un operatiu que va comptar amb la participació de 102 funcionaris integrats a les Dependències Regionals d'Inspecció i de Duanes i Impostos Especials de la Delegació Especial de l'AEAT a Catalunya, amb el suport d'agents de Vigilància Duanera de la mateixa Delegació Especial.

En el marc d'aquest operatiu, i amb l'autorització dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, es va procedir llavors a l'entrada i registre a 20 locals d'activitat d'aquestes empreses, situats a les localitats de Barcelona, Sant Adrià del Besós i Badalona.Fruit dels esmentats registres es va intervenir abundant documentació i còpies dels arxius informàtics que contenien informació sobre el volum real d'operacions d'aquestes societats, que va resultar ser molt superior al que venien declarant.

Modus operandi

El frau començava en la importació dels productes amb origen asiàtic, al declarar-se a la Duana uns volums i preus de la mercaderia molt inferiors als reals.Així, d'una banda es defraudava bona part dels aranzels d'importació i, per un altre, aquesta ocultació d'un alt percentatge de les seves compres permetia realitzar vendes interiors als clients (comerciants minoristes) fora del circuit oficial, però sense incórrer en incoherències que haurien resultat cridaneres per a les autoritats fiscals.D'acord amb les investigacions realitzades, a prop del 70% de les vendes dels majoristes s'acabava canalitzant per un circuit “B”.

El nombre de persones implicades ascendeix a 43, la major part ciutadans d'origen xinès.En relació amb algunes de les empreses denunciades, s'ha detectat la presumpta implicació d'un representant duaner que hauria ordit un minuciós sistema de falsificació de factures justificatives de l'adquisició de la mercaderia importada amb l'objectiu de documentar davant de la Duana espanyola la disminució artificiosa del valor declarat.

Aquest complex esquema de falsificació acabava permetent la substitució de les factures originals del proveïdor asiàtic per d'altres, emeses per societats instrumentals interposades, constituïdes a la Xina, amb un valor del producte molt inferior al real.

Als més de 64 milions d'euros de quotes tributàries presumptament defraudades per aquestes empreses, tant en IVA com en l'Impost sobre Societats, haurien de sumar-se els drets aranzelaris i altres quotes addicionals que, en no superar els 120.000 euros establerts en el Codi Penal com a llindar mínim per a la consideració de delicte fiscal, hauran de ser liquidats posteriorment en la via administrativa.

Mesures cautelars

Les actuacions dutes a terme per l'Agència Tributària contra aquest grup de presumptes defraudadors s'ha completat en els últims dies amb un ampli desplegament de caràcter recaptatori que té per objectiu garantir el cobrament de deutes tributaris.

Així, i fent ús de les noves facultats atribuïdes a l'Administració Tributària per la recent Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, l'Agència Tributària ha procedit, una vegada formalitzades les denúncies per delicte, a l'embargament preventiu de 84 immobles i de 240 comptes bancaris, així com al precinte de quatre caixes de seguretat en entitats bancàries a nom de les persones que, pels indicis dels quals disposa l'Agència, són assenyalades com responsables en les denúncies.

Tot aquest operatiu desenvolupat per l'AEAT a Catalunya s'emmarca dins del pla anual de control del frau de l'Agència Tributària, que té per una de les seves prioritats el control integral de la importació i venda de mercaderia procedent d'Àsia amb l'objectiu de desarticular possibles circuits d'economia submergida.