Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ha tornat ja més de 6.400 milions d'euros a 10,6 milions de contribuents en el tancament de la Campanya de Renda

Conclou la Campanya de Renda el 2012

  • Gairebé set de cada deu presentacions de Renda s'han realitzat per internet, una via per fer la declaració que aquest any han utilitzat 1.270.000 contribuents més que a la campanya anterior
  • Ja s'han abonat més del 76% de les devolucions sol·licitades
  • Els esborranys presentats superen els 8,6 milions, destacant les confirmacions per internet, que creixen un 14,7% respecte a la passada campanya, impulsades per l'ampliació del perfil de l'esborrany
  • El servei REN0 ha estat utilitzat per més de 14,4 milions de contribuents, un 14,4% més que l'any anterior
  • Durant la campanya s'han atès gairebé 2,4 milions de cites presencials i més de 7,3 milions de trucades

5 de juliol de 2013.- L'Agència Tributària ha tornat ja, a data d'1 de juliol, 6.487 milions d'euros, corresponents a més de 10.600.000 contribuents, a la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de 2012.D'aquesta forma, més del 76% de les devolucions sol·licitades ja s'han abonat als contribuents.

Aquest any la Campanya de la Renda ha tornat a estar marcada per una sensible acceleració en els ritmes de devolució en la seva primera fase, gràcies a l'ús d'internet més gran com a medi per a la tramitació de les declaració.A data d'1 de juliol, dia de tancament de la campanya, les devolucions pagades creixien un 0,43% en número i un 2,28% en import en relació amb les devolucions pagades a data de 2 de juliol de 2012 de la campanya de l'any passat (IRPF 2011) malgrat que les devolucions sol·licitades a la present campanya han caigut un 2,08% en número i un 2,63% en import.

El principal factor determinant de l'acceleració de les devolucions en aquella primera fase de la campanya ha estat el fort increment registrat, també aquest any, en la utilització d'internet, tant per a la confirmació d'esborranys com de declaració amb el programa d'ajuda PARE, amb un augment de presentacions per via telemàtica del 14,7% i 9,5%, respectivament.

També ha afavorit l'acceleració dels reintegraments de Renda l'ampliació del perfil de l'esborrany a nous supòsits, la qual cosa ha facilitat un creixement del 6% als esborranys confirmats, que sumen més de 8,6 milions.

Nou impuls a l'ús d'internet

A data d'1 de juliol, dels més de 17,5 milions de declaració presentades (entre esborranys i resta de declaració), més d'11,9 milions, un 68%, s'han presentat per internet, amb el que el pes d'aquesta via de presentació sobre el total ha crescut més de set punts en un any.De fet, han estat 1.270.000 contribuents més que l'any passat els que en aquesta campanya han utilitzat internet per presentar la seva Renda.

Si es comparen les xifres amb les de fa dos exercicis, quan l'Agència Tributària va posar en marxa eines com el servei REN0 per a l'obtenció ràpida de l'esborrany i dades fiscals per internet, són ja 3 milions més de contribuents els que fan la seva Renda per internet, agilitant els tràmits de presentació i, en el seu cas, les devolucions.

L'increment de les presentacions per internet ha vingut acompanyada d'una caiguda de les declaració presentades a través d'entitats financeres i mitjançant la cita prèvia.En aquesta campanya s'han concedit gairebé 2,4 milions de cites per confeccionar la declaració, un 9,7% menys, sense que això hagi implicat més pressió sobre l'atenció personalitzada que habitualment es presta a través de les plataformes de Renda, i s'han atès 7,3 milions de trucades per facilitar la presentació.

Aquest fort increment en l'ús d'internet per a la presentació dels esborranys i declaració de la Renda té el seu reflex també en l'aprofitament més gran del servei REN0, que ha estat utilitzat per 14.450.000 contribuents, un 14,4% més que l'any passat.

Impost sobre el patrimoni

En paral·lel a la Campanya de l'IRPF s'ha desenvolupat la de l'Impost sobre el Patrimoni, que havien de declarar aquells contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també aquells sense quota a ingressar, però que l'any passat explicaven amb béns i drets amb un valor superior als 2 milions d'euros.

El tancament de campanya s'han presentat alguna cosa més de 173.000 declaració de Patrimoni i l'import a ingressar assoleix els 912 milions d'euros.


IRPF 2012

(Dades a tancament de campanya:1 de juliol per a IRPF 2012 i 2 de juliol per a IRPF 2011) 

Dades nacionals

IRPF 2011

IRPF 2012

Variació (%) 

 

 

 

(1) SOL·LICITUDS REN TRAMITADES

12.634.816

14.452.813

14,39%

 

(2) declaracióS PRESENTADES

17.499.510

17.523.218

0,14%

 

      Esborranys confirmats

8.132.403

8.625.634

6,07%

 

      Resta declaració

9.367.107

8.897.584

-5,01%

 

(3) declaracióS PER INTERNET

10.673.511

11.945.949

11,92%

 

      Esborrany Internet

4.936.941

5.664.888

14,74%

 

      Resto declaració Internet

5.736.570

6.281.061

9,49%

 

(4) declaracióS A INGRESSAR

2.964.696

3.131.903

5,64%

 

      Import (milions de €)

4.301,680

5.026,325

16,85%

 

(5) DEVOLUCIONS SOL·LICITADES

14.129.602

13.836.249

-2,08%

 

      Import (milions de €)

10.429,804

10.155,039

-2,63%

 

(6) DEVOLUCIONS PAGADES

10.556.315

10.601.631

0,43%

 

      Import (milions de €)

6.342,342

6.487,231

2,28%

 

(7) CITES CONCERTADES

2.643.850

2.387.112

-9,71%

 

       

 

Notes:

     

(4) i (5) La sumeixi de les declaració a ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaració presentades perquè falten per incloure les declaració negatives i les declaració amb renúncia a la devolució, que sumen 555.066.

(7) El dada de cites concertades es refereix a cites vives (no computen anul·lades i modificades)

 

 

Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros) 

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2012

Pagades (núm.)

IRPF 2012

% Pag./sol.

Importe solicitado

IRPF 2012

Import pagat

IRPF 2012

% Pag./Sol.

ALMERIA

193.737

152.914

78,93%

118,411

80,084

67,63%

CADIZ

263.804

210.689

79,87%

198,186

140,371

70,83%

CORDOBA

247.546

197.073

79,61%

143,766

96,813

67,34%

GRANADA

269.103

207.037

76,94%

178,218

115,080

64,57%

HUELVA

152.473

120.281

78,89%

89,570

61,807

69,00%

JAEN

215.533

174.976

81,18%

115,324

80,058

69,42%

MALAGA

429.198

324.698

75,65%

311,872

199,826

64,07%

SEVILLA

541.329

416.221

76,89%

382,238

247,817

64,83%

JEREZ

79.947

64.512

80,69%

52,478

36,679

69,89%

CEUTA

21.290

16.731

78,59%

15,322

10,661

69,58%

MELILLA

20.508

15.986

77,95%

14,379

9,810

68,23%

ANDALUCIA

2.434.468

1.901.118

78,09%

1.619,764

1.079,006

66,62%

HUESCA

81.297

61.336

75,45%

56,360

34,134

60,56%

TERUEL

51.428

40.146

78,06%

32,680

20,766

63,54%

ZARAGOZA

354.753

278.438

78,49%

260,008

169,979

65,37%

ARAGON

487.478

379.920

77,94%

349,048

224,878

64,43%

OVIEDO

252.337

200.986

79,65%

197,873

137,771

69,63%

GIJON

124.392

98.634

79,29%

94,660

64,374

68,01%

ASTURIAS

376.729

299.620

79,53%

292,533

202,145

69,10%

ILLES BALEARS

314.158

221.532

70,52%

228,714

131,473

57,48%

ILLES BALEARS

314.158

221.532

70,52%

228,714

131,473

57,48%

LAS PALMAS

293.127

224.932

76,74%

207,561

134,367

64,74%

STA CREU DE TENERIFE

266.643

207.572

77,85%

178,432

117,012

65,58%

CANARIAS

559.770

432.504

77,26%

385,993

251,379

65,13%

CANTABRIA

192.756

145.954

75,72%

149,070

94,367

63,30%

CANTABRIA

192.756

145.954

75,72%

149,070

94,367

63,30%

ALBACETE

124.144

96.473

77,71%

78,743

51,312

65,16%

CIUDAD REAL

155.828

124.696

80,02%

98,934

68,063

68,80%

CUENCA

66.316

52.014

78,43%

40,238

26,460

65,76%

GUADALAJARA

86.801

66.687

76,83%

65,438

43,652

66,71%

TOLEDO

216.190

167.685

77,56%

141,869

94,159

66,37%

CASTILLA-LA MANCHA

649.279

507.555

78,17%

425,222

283,647

66,71%

AVILA  

57.366

44.661

77,85%

36,883

23,801

64,53%

BURGOS

141.888

106.411

75,00%

109,124

67,097

61,49%

LLEÓ

172.218

133.384

77,45%

120,249

79,066

65,75%

PALENCIA

61.119

47.345

77,46%

42,740

27,467

64,27%

SALAMANCA

121.124

93.975

77,59%

82,062

52,298

63,73%

SEGOVIA

55.299

40.055

72,43%

40,179

23,135

57,58%

SORIA

36.007

27.226

75,61%

25,249

15,322

60,68%

VALLADOLID

196.211

147.589

75,22%

154,465

95,201

61,63%

ZAMORA

65.904

51.877

78,72%

41,331

26,968

65,25%

CASTELLA I LEON

907.136

692.523

76,34%

652,282

410,356

62,91%

BARCELONA

1.817.591

1.362.429

74,96%

1.492,690

932,194

62,45%

GIRONA

228.580

167.409

73,24%

169,037

102,121

60,41%

LLEIDA

143.909

105.950

73,62%

101,173

59,851

59,16%

TARRAGONA

252.358

186.583

73,94%

189,156

116,617

61,65%

CATALUÑA

2.442.438

1.822.371

74,61%

1.952,056

1.210,783

62,03%

BADAJOZ

215.465

170.815

79,28%

114,637

76,951

67,13%

CACERES

134.718

110.072

81,71%

70,717

48,902

69,15%

EXTREMADURA

350.183

280.887

80,21%

185,354

125,853

67,90%

A CORUÑA

367.724

287.829

78,27%

248,561

163,245

65,68%

LUGO

117.750

91.847

78,00%

68,298

43,552

63,77%

OURENSE

99.928

78.774

78,83%

57,100

37,132

65,03%

PONTEVEDRA

172.336

135.331

78,53%

107,290

71,341

66,49%

VIGO

121.616

95.258

78,33%

88,559

58,602

66,17%

GALICIA

879.354

689.039

78,36%

569,808

373,872

65,61%

MADRID

2.174.029

1.650.007

75,90%

1.929,292

1.207,397

62,58%

MADRID

2.174.029

1.650.007

75,90%

1.929,292

1.207,397

62,58%

MURCIA

336.654

259.780

77,17%

230,139

149,854

65,11%

CARTAGENA

97.803

77.189

78,92%

70,423

48,133

68,35%

MURCIA

434.457

336.969

77,56%

300,562

197,986

65,87%

NAVARRA

1.018

599

58,84%

0,616

0,269

43,63%

NAVARRA

1.018

599

58,84%

0,616

0,269

43,63%

ALAVA

638

425

66,61%

0,345

0,176

51,03%

GUIPUZCOA

728

303

41,62%

0,341

0,112

32,83%

VIZCAYA

1.565

952

60,83%

1,019

0,441

43,28%

PAIS BASC

2.931

1.680

57,32%

1,705

0,729

42,76%

LA RIOJA

114.647

91.555

79,86%

83,847

55,484

66,17%

LA RIOJA

114.647

91.555

79,86%

83,847

55,484

66,17%

ALICANTE

490.961

368.114

74,98%

322,282

199,140

61,79%

CASTELLON

193.145

147.363

76,30%

126,274

79,013

62,57%

VALENCIA

831.312

632.321

76,06%

580,617

359,452

61,91%

VALÈNCIA

1.515.418

1.147.798

75,74%

1.029,173

637,606

61,95%

TOTAL NACIONAL

13.836.249

10.601.631

76,62%

10.155,039

6.487,231

63,88%

 

Esborranys confirmats

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Total declarac.presentades (*)

IRPF 2012

Esborranys confirmats

IRPF 2012

% Esborradors /

declaració

ALMERIA

240.573

120.167

49,95%

CADIZ

319.806

197.162

61,65%

CORDOBA

302.286

140.135

46,36%

GRANADA

329.418

140.965

42,79%

HUELVA

182.348

107.823

59,13%

JAEN

260.190

95.683

36,77%

MALAGA

533.764

254.283

47,64%

SEVILLA

668.334

361.914

54,15%

JEREZ

96.991

55.949

57,68%

CEUTA

25.810

16.636

64,46%

MELILLA

25.353

14.296

56,39%

ANDALUCIA

2.984.873

1.505.013

50,42%

HUESCA

106.956

44.730

41,82%

TERUEL

66.794

27.399

41,02%

ZARAGOZA

468.126

231.236

49,40%

ARAGON

641.876

303.365

47,26%

OVIEDO

318.182

183.077

57,54%

GIJON

161.786

87.343

53,99%

ASTURIAS

479.968

270.420

56,34%

ILLES BALEARS

417.514

176.936

42,38%

ILLES BALEARS

417.514

176.936

42,38%

LAS PALMAS

357.201

203.639

57,01%

STA CREU DE TENERIFE

328.115

182.260

55,55%

CANARIAS

685.316

385.899

56,31%

CANTABRIA

243.042

125.050

51,45%

CANTABRIA

243.042

125.050

51,45%

ALBACETE

158.543

70.207

44,28%

CIUDAD REAL

195.567

89.527

45,78%

CUENCA

84.596

32.530

38,45%

GUADALAJARA

109.124

60.704

55,63%

TOLEDO

266.507

130.380

48,92%

CASTILLA-LA MANCHA

814.337

383.348

47,07%

AVILA  

72.799

33.687

46,27%

BURGOS

182.701

90.571

49,57%

LLEÓ

221.839

103.779

46,78%

PALENCIA

78.676

39.527

50,24%

SALAMANCA

154.693

75.116

48,56%

SEGOVIA

70.918

30.644

43,21%

SORIA

46.490

20.879

44,91%

VALLADOLID

247.339

131.457

53,15%

ZAMORA

83.650

36.015

43,05%

CASTELLA I LEON

1.159.105

561.675

48,46%

BARCELONA

2.347.068

1.121.852

47,80%

GIRONA

301.019

114.497

38,04%

LLEIDA

185.873

70.402

37,88%

TARRAGONA

321.960

127.704

39,66%

CATALUÑA

3.155.920

1.434.455

45,45%

BADAJOZ

262.483

128.334

48,89%

CACERES

169.747

87.657

51,64%

EXTREMADURA

432.230

215.991

49,97%

A CORUÑA

472.971

225.433

47,66%

LUGO

150.625

61.407

40,77%

OURENSE

132.753

60.516

45,59%

PONTEVEDRA

221.058

99.355

44,95%

VIGO

156.362

85.978

54,99%

GALICIA

1.133.769

532.689

46,98%

MADRID

2.762.245

1.563.465

56,60%

MADRID

2.762.245

1.563.465

56,60%

MURCIA

412.730

191.840

46,48%

CARTAGENA

121.162

65.635

54,17%

MURCIA

533.892

257.475

48,23%

NAVARRA

1.403

602

42,91%

NAVARRA

1.403

602

42,91%

ALAVA

889

431

48,48%

GUIPUZCOA

1.135

524

46,17%

VIZCAYA

2.121

774

36,49%

PAIS BASC

4.145

1.729

41,71%

LA RIOJA

147.374

71.003

48,18%

LA RIOJA

147.374

71.003

48,18%

ALICANTE

631.974

275.342

43,57%

CASTELLON

246.756

104.614

42,40%

VALENCIA

1.047.479

456.563

43,59%

VALÈNCIA

1.926.209

836.519

43,43%

TOTAL NACIONAL

17.523.218

8.625.634

49,22%

(*) declaració presentades inclou els esborranys.

 

 

Presentacions per internet

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Total declaració

Presentades

IRPF 2012 (**)

declaracióes
presentades per internet IRPF 2012 (*)

% Internet /

Total presentacions

ALMERIA

240.573

180.854

75,18%

CADIZ

319.806

225.504

70,51%

CORDOBA

302.286

201.810

66,76%

GRANADA

329.418

227.517

69,07%

HUELVA

182.348

119.306

65,43%

JAEN

260.190

165.668

63,67%

MALAGA

533.764

363.247

68,05%

SEVILLA

668.334

481.139

71,99%

JEREZ

96.991

71.583

73,80%

CEUTA

25.810

14.878

57,64%

MELILLA

25.353

16.109

63,54%

ANDALUCIA

2.984.873

2.067.615

69,27%

HUESCA

106.956

81.696

76,38%

TERUEL

66.794

48.595

72,75%

ZARAGOZA

468.126

334.370

71,43%

ARAGON

641.876

464.661

72,39%

OVIEDO

318.182

195.952

61,58%

GIJON

161.786

98.911

61,14%

ASTURIAS

479.968

294.863

61,43%

ILLES BALEARS

417.514

295.504

70,78%

ILLES BALEARS

417.514

295.504

70,78%

LAS PALMAS

357.201

238.150

66,67%

STA CREU DE TENERIFE

328.115

220.151

67,10%

CANARIAS

685.316

458.301

66,87%

CANTABRIA

243.042

159.495

65,62%

CANTABRIA

243.042

159.495

65,62%

ALBACETE

158.543

114.622

72,30%

CIUDAD REAL

195.567

135.909

69,49%

CUENCA

84.596

58.660

69,34%

GUADALAJARA

109.124

78.399

71,84%

TOLEDO

266.507

186.540

69,99%

CASTILLA-LA MANCHA

814.337

574.130

70,50%

AVILA  

72.799

48.696

66,89%

BURGOS

182.701

122.781

67,20%

LLEÓ

221.839

155.213

69,97%

PALENCIA

78.676

49.367

62,75%

SALAMANCA

154.693

97.984

63,34%

SEGOVIA

70.918

47.759

67,34%

SORIA

46.490

30.056

64,65%

VALLADOLID

247.339

162.951

65,88%

ZAMORA

83.650

56.242

67,23%

CASTELLA I LEON

1.159.105

771.049

66,52%

BARCELONA

2.347.068

1.594.056

67,92%

GIRONA

301.019

226.119

75,12%

LLEIDA

185.873

138.688

74,61%

TARRAGONA

321.960

240.711

74,76%

CATALUÑA

3.155.920

2.199.574

69,70%

BADAJOZ

262.483

175.613

66,90%

CACERES

169.747

103.206

60,80%

EXTREMADURA

432.230

278.819

64,51%

A CORUÑA

472.971

313.645

66,31%

LUGO

150.625

108.548

72,07%

OURENSE

132.753

86.939

65,49%

PONTEVEDRA

221.058

155.682

70,43%

VIGO

156.362

101.485

64,90%

GALICIA

1.133.769

766.299

67,59%

MADRID

2.762.245

1.792.941

64,91%

MADRID

2.762.245

1.792.941

64,91%

MURCIA

412.730

331.463

80,31%

CARTAGENA

121.162

95.833

79,09%

MURCIA

533.892

427.296

80,03%

NAVARRA

1.403

754

53,74%

NAVARRA

1.403

754

53,74%

ALAVA

889

453

50,96%

GUIPUZCOA

1.135

575

50,66%

VIZCAYA

2.121

1.236

58,27%

PAIS BASC

4.145

2.264

54,62%

LA RIOJA

147.374

94.253

63,95%

LA RIOJA

147.374

94.253

63,95%

ALICANTE

631.974

419.628

66,40%

CASTELLON

246.756

159.179

64,51%

VALENCIA

1.047.479

719.324

68,67%

VALÈNCIA

1.926.209

1.298.131

67,39%

TOTAL NACIONAL

17.523.218

11.945.949

68,17%

(*) declaració presentades per internet inclou esborranys confirmats per internet.(**) declaració presentades inclou esborradors.