Saltar al contingut principal

Els ciutadans i empreses no residents podran tramitar els seus NIF des dels consolats espanyols

Simplificació administrativa

  • L'Agència Tributària i el Ministeri d'Afers Estrangers firmen un acord per agilitar l'assignació del Número d'Identificació Fiscal als no residents sense necessitat d'acudir a una oficina de l'AEAT
  • La mesura, que suposa un pas més en la implantació de l'Administració electrònica a l'exterior, arrencarà amb una prova pilot a vuit oficines consulars situades en països amb potencial inversor i àmplia vinculació economicofinancera amb Espanya


15 d'octubre de 2013.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i el Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació han firmat avui un acord d'encàrrec de gestió en virtut del qual les Oficines Consulars d'Espanya a l'exterior podran tramitar l'assignació telemàtica del Número d'Identificació Fiscal (NIF) a aquells ciutadans i empreses no residents a Espanya que així ho sol·licitin.Aquest nou servei, que explicarà amb una primera fase de proves pilot en vuit consolats i vocació d'estendre's a mitjans de 2014 a altres oficines consulars, permetrà als no residents obtenir les seves NIF de manera àgil i senzilla sense necessitat de desplaçar-se, ni enviar un representant, a una oficina de l'AEAT.

L'acord, subscrit avui pel secretari d'Estat d'Hisenda, Miguel Ferre, i el sotssecretari del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació, Rafael Mendivil, tindrà per beneficiaris aquells no residents que pretenguin realitzar a Espanya una operació amb transcendència tributària, situació en la qual és preceptiu utilitzar i consignar un NIF espanyol.

En concret, la mesura d'agilitació afecta als sol·licitants de NIF tipus 'L’ (espanyols residents a l'estranger que no estiguin obligats a comptar amb un document nacional d'identitat), 'M’ (persones físiques sense nacionalitat espanyola que, de manera transitòria o definitiva, no disposin del NIE) i ‘N’ (persones jurídiques i entitats no residents, sense establiment permanent a Espanya).

La prestació d'aquest servei telemàtic en els consolats, que forma parteix del grup de mesures de simplificació a executar per part de la Comissió per a la Reforma de l'Administració Pública (CORA), implicarà avantatges per al no resident en termes de comoditat i estalvi davant l'alternativa del tràmit presencial a Espanya, afavorint així l'atracció d'inversions estrangeres en Espanya.

En els nou primers mesos de 2013 s'han tramitat més de 15.100 altes de números d'identificació fiscal tipus 'L’, 'M’ i ‘N’, els NIF objecte del nou sistema.D'ells, alguna cosa més de 1.300 són altes de ciutadans espanyols no residents, 2.000 d'estrangers i més d'11.800 es corresponen amb persones jurídiques i entitats estrangeres.

L'acord s'emmarca en el programa de reformes de les Administracions Públiques, respecte a l'eliminació de les traves administratives i la simplificació de la relació dels particulars i empreses amb l'Administració General de l'Estat.

 

Proves pilot i procediment

Des d'aquest mateix any i fins a l'1 de juliol de 2014 es realitzaran proves pilot del nou sistema en els consolats d'Amsterdam, Brussel·les, Düsseldorf, Frankfurt, Lió, Nàpols, Porto i Washington;totes elles situades en països amb potencial inversor i àmplia vinculació economicofinancera amb Espanya.A mitjans de l'any vinent s'avaluarà l'extensió del servei a un major nombre d'oficines, previ acord entre el Ministeri d'Afers Estrangers i l'Agència Tributària.

El procediment de tramitació, totalment electrònic, està dissenyat per simplificar al màxim la documentació que han d'aportar els no residents.En aquest sentit, no s'exigiran traduccions o legalitzacions, tret que resulti estrictament necessari.

En un primer moment, el sol·licitant, o el seu representant, es dirigirà a l'Oficina Consular corresponent aportant les dades i documentació necessàries.A continuació, des del consolat s'omplirà un formulari electrònic que serà enviat de manera automàtica a l'AEAT, que, també de manera immediata, tornarà el justificant d'obtenció del NIF.

Després de l'obtenció del número d'identificació, i comptant amb una signatura electrònica vàlida, el ciutadà o l'empresa no resident podrà declarar i pagar els impostos i taxes que corresponguin a Espanya des del seu país d'origen, accedint per internet a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

La gestió de la sol·licitud i assignació del NIF a les Oficines Consulars d'Espanya ressalta dos dels vessants essencials del treball consular:la de ser cap de pont de l'Administració espanyola a l'estranger, donant accés als no residents a serveis administratius, i la de fomentar els negocis amb Espanya.