Saltar al contingut principal

.L'Agència Tributària torna més de 370 milions d'euros superada la primera setmana de campanya de la Renda

Campanya de Renda 2012

 

  • Més d'un milió de contribuents han confirmat ja el seu esborrany de l'IRPF, un 13,4% més que el vuitè dia de campanya de l'any passat.
  • Des de demà estarà disponible el programa PADRE, amb el qual es podrà presentar la declaració per internet a partir del 24 d'abril. 
  • Aquest any es preveuen 19,5 milions de declaració, de les quals 14,9 milions seran per retornar, per import de 10.665 milions d'euros. 

9 d'abril de 2012.- L'Agència Tributària ha acordat ja la devolució de 371,3 milions d'euros superada la primera setmana de campanya telemàtica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2012 (IRPF 2012), un 41% més que en els vuit primers dies de la campanya de l'any passat.En el dia d'avui són més de 456.300 les devolucions acordades, xifra superior en un 17,9% a la del mateix període de campanya no presencial del passat exercici, que en aquesta data encara no havia engegat (la campanya per internet i telèfon de IRPF 2011 va començar el 10 d'abril).Al seu torn, s'han abonat ja més de 300.900 devolucions, un 53,7% més que en igual període de l'any passat, per import de 253,9 milions d'euros, un 69,6% més.

Està previst que la present campanya compti amb 19.525.000 declaració, de les quals 14.935.000 donaran dret a devolució, per un import total de 10.665 milions d'euros, i 4.100.000 declaració sortiran amb resultat a ingressar, per import de 6.525 milions d'euros.

Aquest any seran més de 21 milions d'esborranys i dades fiscals els que es posaran a disposició dels ciutadans, incloent els esborranys destinats a més d'1,5 milions de contribuents que, a causa de les característiques de la seva Renda, fins ara no tenien l'oportunitat de presentar la declaració aprofitant la proposta que tradicionalment ve elaborant l'Agència.Entre aquests nous beneficiaris potencials de l'esborrany es troben els contribuents amb pèrdues derivades de fons d'inversió, els perceptors de subvencions no destinades a activitats econòmiques i els contribuents amb un màxim de vuit immobles no arrendats (sense comptar l'habitatge habitual, un traster i dues places de garatge).

La confirmació de l'esborrany de Renda per internet accelera la devolució i evita al contribuent els desplaçaments a les plataformes habilitades per l'Agència Tributària i les entitats col·laboradores.

Més d'un milió d'esborranys confirmats

A data de 9 d'abril són ja 1.006.000 els esborranys confirmats pels contribuents, un 13,4% més que un any abans, i s'han rebut i tramitat 3,2 milions de sol·licituds del número de referència per a l'obtenció ràpida de l'esborrany i les dades fiscals a través del sistema REN0, un 29,1% més que l'any passat en el mateix període.

En aquesta campanya es preveu que 15 milions de contribuents utilitzin aquest servei, que permet realitzar les gestions sense necessitat de comptar amb certificat electrònic i sense esperar a la recepció dels esborranys i dades fiscals per correu.La passada campanya 12,6 milions de ciutadans van utilitzar el servei, pràcticament duplicant les xifres de l'any anterior.

Accedint per internet al servei REN0, es pot obtenir l'esborrany de forma immediata:se sol·licitarà el NIF i primer cognom del contribuent, la casella 620 de la Renda 2011 i un número de mòbil al qual s'enviarà un SMS amb el número de referència per a la consulta, revisió, en el seu cas modificació i confirmació de l'esborrany, que implica, ja la presentació de la declaració.Als no declarants a l'exercici anterior i als nous declarants, en lloc de la casella 620 se'ls sol·licitarà el codi d'un compte bancari del qual sigui titular el contribuent.

El programa PADRE, disponible des de demà

A més de la presentació d'esborranys, aquest any també s'avança la possibilitat de presentar declaració per internet a través del programa d'ajuda PARE, que demà mateix ja estarà disponible.Amb aquest suport, i aprofitant les dades fiscals que facilita l'Agència Tributària, els contribuents podran confeccionar i presentar la seva Renda per primera vegada des del mes d'abril, el proper dia 24, i començaran a rebre les devolucions vinculades amb una declaració a partir del 6 de maig.

Al costat de l'ampliació del perfil de l'esborrany, la creixent utilització del servei REN0 i l'increment de les presentacions per internet, es manté l'atenció personalitzada en oficines, on el servei es començarà a prestar a partir del 13 de maig, encara que des del dia 6 de maig ja serà possible presentar les declaració en oficines de l'Agència, instal·lacions disposades per les CCAA i entitats col·laboradores.L'últim dia de campanya de la Renda 2012 serà l'1 de juliol.

Evolució de devolucions i esborranys

(dades del setè dia de campanya:8 d'abril per a IRPF 2012 i 16 d'abril per a IRPF 2011)

 

 

ESBORRANYS CONFIRMATS

IRPF 2011

ESBORRANYS CONFIRMATS

IRPF 2012

VARIACIÓ

2011 / 2012 (%)

Número

Número

Número

TOTAL NACIONAL

752.862

860.610

14,31%

ANDALUCIA

160.735

186.769

16,20%

ARAGON

20.530

23.927

16,55%

ASTÚRIES

20.960

25.390

21,14%

BALEARS

14.761

15.596

5,66%

CANÀRIES

38.315

43.984

14,80%

CANTÀBRIA

10.632

12.108

13,88%

CASTELLA-LA MANXA

32.299

34.096

5,56%

CASTELLA I LEON

37.387

44.713

19,60%

CATALUNYA

116.929

145.773

24,67%

EXTREMADURA

15.100

16.887

11,83%

GALÍCIA

36.783

43.555

18,41%

MADRID

158.220

169.851

7,35%

MURCIA

19.880

24.727

24,38%

LA RIOJA

3.925

4.578

16,64%

C. VALENCIANA

66.252

68.530

3,44%

  

 

DEVOLUCIONS PAGADES

IRPF 2011

DEVOLUCIONS PAGADES

IRPF 2012

VARIACIÓ

2011 / 2012 (%)

Número

Import en milions  d'euros

Número

Import en milions  d'euros

Número

Import

TOTAL NACIONAL

64.215

63,054

157.332

98,985

145,01%

56,99%

ANDALUCIA

15.204

15,601

35.119

22,555

130,99%

44,57%

ARAGON

1.676

1,569

4.429

2,609

164,26%

66,24%

ASTÚRIES

1.746

1,688

4.775

3,117

173,48%

84,71%

BALEARS

1.323

1,231

2.771

1,658

109,45%

34,65%

CANÀRIES

3.293

2,898

6.818

4,063

107,05%

40,22%

CANTÀBRIA

850

0,856

2.292

1,434

169,65%

67,60%

CASTELLA-LA MANXA

2.780

2,750

6.556

4,101

135,83%

49,12%

CASTELLA I LEON

2.943

2,783

8.358

4,929

184,00%

77,13%

CATALUNYA

8.990

8,756

25.128

16,329

179,51%

86,49%

EXTREMADURA

1.268

1,124

3.341

1,813

163,49%

61,33%

GALÍCIA

2.972

2,620

8.674

4,936

191,86%

88,35%

MADRID

13.610

14,131

31.521

21,201

131,60%

50,04%

MURCIA

1.573

1,650

3.914

2,485

148,82%

50,67%

LA RIOJA

285

0,251

858

0,505

201,05%

101,30%

C. VALENCIANA

5.691

5,136

12.765

7,245

124,30%

41,07%Qui no està obligat a declarar

- Es manté la mateixa regulació que l'any anterior quant als obligats a presentar la declaració de l'IRPF.En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.

El límit per no declarar es redueix a 11.200 euros si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (tret d'excepcions), i també quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no eximeixes, quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments:

  • Dividends, interessos i plusvàlues sotmesos a retenció amb un  límit conjunt de 1.600 euros.
  • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

- Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Com i quan modificar l'esborrany de Renda

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de Renda, ja que, en el moment de la seva confecció, l'Agència podria no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany.Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

- Immobles i les seves referències cadastrals
- Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2012)
- Aportacions a plans de pensions
- Aportacions de quotes sindicals
- Percepcions per subvencions
- Deducció per maternitat
- Deducció per inversió en habitatge habitual
- Deducció per lloguer d'habitatge habitual
- Deducció per aportacions al compte habitatge
- Deduccions autonòmiques

Amb l'objectiu de facilitar l'autoservei al contribuent, s'han incorporat a la pàgina web de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es) un total de 14 vídeos explicatius que mostren com modificar l'esborrany de Renda en els supòsits més habituals.

Quan el contribuent desitgi modificar l'esborrany pot fer-ho:

- per internet:sede.agenciatributaria.gob.es
- per telèfon:901 200 345 (dilluns a divendres, de 9 a 21 hores).
- a les oficines de l'Agència Tributària o CCAA (prèvia cita, que pot sol·licitar-se per internet, o als telèfons 901 12 12 24 i 901 22 33 44)
- en entitats col·laboradores

Confirmació de l'esborrany

Existeixen diverses vies per confirmar l'esborrany, segons sigui el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda o confirmar l'esborrany qualsevol dia, fins al 26 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins a l'1  de juliol, últim dia de la campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el  5 de novembre).

Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), fins a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol):

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

Per internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS

Per telèfon (VRU), servei automàtic

901 12 12 24 (les 24 hores)

Per retornar

Per SMS, al 217223

Renta(espacio)número de justificant de borrador(espacio)NIF

(Si és declaració conjunta s'afegeix un (espacio)NIF del cònjuge

Per retornar

Per telèfon (operador)

901 200 345 (L-V, de 9 a 21 hores)

Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

Per banca electrònica i telefònica

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

En caixers   automàtics de certes entitats

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

 

Vies presencials, del 6 de maig a l'1 de juliol (26 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec l'1 de juliol):

 

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per retornar i ingressar

(sense domiciliar)

En les oficines de l'AEAT o CCAA

Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)


Declaració de Patrimoni

A la present campanya es manté l'obligació de declarar l'Impost sobre el Patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també per a aquells sense quota a ingressar, però que expliquin amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i l'habitatge habitual està exempt també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons la CCAA.Tots els contribuents a qui correspongui declarar Patrimoni ho hauran de fer exclusivament per internet, mitjançant el nombre de referència de l'esborrany o dades fiscals, o bé utilitzant el DNI-i o certificat electrònic.

El termini per a la presentació s'estén fins a l'1 de juliol (fins al 26 de juny per als pagaments amb domiciliació, encara que en aquests casos es podrà presentar fins a l'1 de juliol amb el número de referència de l'esborrany, sempre que s'hagi obtingut prèviament el justificant de pagament que aporta el banc).

Principals serveis d'assistència i informació

- Internet. sede.agenciatributaria.gob.es
    (ofereix informació i gestions sense horaris).

- Telèfon Assistència:901 200 345.
   (per gestionar l'esborrany;de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres).

- Telèfon Renda Informació:901 33 55 33.
   (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres).