Salta al contingut principal

L'Agència Tributària ha tornat ja més de 10.200 milions a 14,1 milions de contribuents d'IRPF

Campanya de Renda 2015

  • A tancament de l'any, més del 96% de les devolucions i del 94% dels imports sol·licitats ja han estat abonats
  • S'han presentat per Internet 15.917.000 declaracions, 1.232.000 més que en la campanya anterior i un 48% més que en la campanya d'IRPF 2011, quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica

 

4  de  gener de 2017.- L'Agència Tributària ha completat ja, a data de 30 de desembre, el 96,4% de les devolucions corresponents a la Campanya de la Renda 2015, de manera que, a tancament de l'any passat, més de 14.100.000 declarants de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) havien obtingut la seva devolució, un 1% més que en igual data de l'any anterior. L'import global retornat suma 10.207 milions d'euros, el 94% del total sol·licitat i un 3,25% més que en la mateixa data de l'any anterior.

Han estat un total de 19.551.000 les declaracions presentades en la passada Campanya de la Renda, un 0,69% més que en l'anterior a igualtat de dates, amb la qual cosa es confirma la recuperació del nombre de declarants d'IRPF que es va iniciar llavors.

De la xifra total de declaracions, més de 15.917.000 s'han presentat per Internet, una via de presentació que han utilitzat 1.232.000 contribuents més que en la campanya anterior i gairebé un 48% més que en la campanya d'IRPF 2011, quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com fórmula principal de presentació, agilitzant els tràmits dels contribuents i, si escau, les devolucions que corresponguin.

Aquesta agilitació en la presentació ha estat impulsada en l'última campanya per la utilització de la nova plataforma ‘RENDA WEB’ com eina principal per a la confecció i presentació de declaracions per part dels contribuents.

Més de 9.743.000 declaracions s'han presentat fent ús d'aquesta nova plataforma, fet que suposa un increment de més del 15% respecte a les presentacions d'esborranys que l'Agència havia registrat en la campanya anterior.

Davant això, les presentacions amb el programa ‘PADRE’ i serveis d'ajuda equivalents han descendit gairebé un 11%, a causa de la reducció del col·lectiu de contribuents que en l'última campanya han seguit obligats a presentar la seva declaració amb el tradicional programa d'ajuda.

 

Nota: En la Nota de Premsa s'adjunten Taules de:

  • IRPF 2015 (Dades a 30 de desembre)
  • Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)
  • Esborranys - Renda Web presentats
  • Presentacions per Internet