Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ha tornat ja més de 10.200 milions a 14,1 milions de contribuents de IRPF

Campanya de Renda 2015

  • A tancament de l'any, més del 96% de les devolucions i del 94% dels imports sol·licitats ja han estat abonats
  • S'han presentat per internet 15.917.000 declaració, 1.232.000 més que a la campanya anterior i un 48% més que a la campanya de l'IRPF 2011, quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica

 

4 de gener de 2017.- L'Agència Tributària ha completat ja, a data de 30 de desembre, el 96,4% de les devolucions corresponents a la Campanya de la Renda 2015, de manera que, a tancament de l'any passat, més de 14.100.000 declarants de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) havien obtingut la seva devolució, un 1% més que en igual data de l'any anterior.L'import global tornat suma 10.207 milions d'euros, el 94% del total sol·licitat i un 3,25% més que en la mateixa data de l'any anterior.

Han estat un total de 19.551.000 les declaració presentades a la passada Campanya de la Renda, un 0,69% més que en l'anterior a igualtat de dates, amb el que es confirma la recuperació del nombre de declarants de l'IRPF que es va iniciar llavors.

De la xifra total de declaració, més de 15.917.000 s'han presentat per internet, una via de presentació que han utilitzat 1.232.000 contribuents més que a la campanya anterior i gairebé un 48% més que a la campanya de l'IRPF 2011, quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com a fórmula principal de presentació, agilitant els tràmits dels contribuents i, en el seu cas, les devolucions que corresponguin.

Aquesta agilitació en la presentació ha estat impulsada a l'última campanya per la utilització de la nova plataforma ‘RENDA WEB’ com a eina principal per a la confecció i presentació de declaració per part dels contribuents.

Més de 9.743.000 declaració s'han presentat fent ús d'aquesta nova plataforma, la qual cosa suposa un increment de més del 15% respecte a les presentacions d'esborranys que l'Agència havia registrat a la campanya anterior.

Davant això, les presentacions amb el programa ‘PARE’ i serveis d'ajuda equivalents han descendit gairebé un 11%, a causa de la reducció del col·lectiu de contribuents que a l'última campanya han continuat obligats a presentar la seva declaració amb el tradicional programa d'ajuda.

 

Nota:A la Nota de Premsa s'adjunten Taules de:

  • IRPF 2015 (Dades a 30 de desembre)
  • Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)
  • Esborradors - Rendeix Web presentats
  • Presentacions per internet