Saltar al contingut principal

Més d'11.700.000 contribuents de IRPF han rebut ja la seva devolució per un import de 7.300 milions

Campanya de Renda 2016

  • Gairebé el 84% de les devolucions i més del 73% dels imports sol·licitats ja han estat abonats
  • Del total de presentacions, gairebé el 88% s'han presentat per internet, 38 punts més que fa sis anys, quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com a fórmula principal de presentació‘
  • RENDEIX WEB’ i les millores d'anys anteriors han permès agilitar la campanya, de manera que en els dos primers mesos es van presentar un 43% més de declaració i es van abonar un 35% més de devolucions que fa sis anys en el mateix tram de campanya 

1 d'agost de 2017.- L'Agència Tributària ha tornat ja, a data de 28 de juliol, 7.314 milions d'euros a 11.777.000 contribuents, de manera que més del 83,9% de les devolucions i el 73,1% dels imports sol·licitats a la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l'exercici els 2016 ja han estat abonats.

El procés sostingut d'acceleració en les devolucions ha permès que, malgrat la caiguda que s'ha produït aquesta campanya en les sol·licituds de devolució, tant en número (-3,9%) com en import (-8,8%), les devolucions efectivament realitzades als contribuents estan descendint en menor mesura (-2,4% en número i -5,5% en import).

El descens en les sol·licituds de devolució té com a contrapartida un sensible increment en les declaració a ingressar.En aquesta evolució de les declaració a ingressar i per retornar que difereix de l'inicialment prevista han influït dos factors;d'una banda, una evolució més positiva de la prevista al sector immobiliari, tant en relació amb guanys patrimonials, com referent a arrendament;i per un altre a un manteniment el 2016 de l'efecte de la reforma fiscal, que ha permès que més contribuents no hagin de fer la declaració.

Paral·lelament, i ja incorporades la pràctica totalitat de les declaració de l'impost que no estaven comptabilitzades al tancament de la Campanya de la Renda el passat 30 de juny, han estat més de 19.656.000 les declaració presentades, gairebé 188.000 més que l'any passat en les mateixes dates, amb el que es confirma la sostinguda recuperació del nombre de declarants de l'IRPF iniciada el 2015.

Es confirma també un nou increment en el nombre de presentacions per internet, assolint la xifra de 17.284.000 declaració, gairebé el 88% del total.El creixement del pes d'internet sobre el total de presentacions és de 38 punts, si la comparació s'estableix amb les xifres de fa sis anys (IRPF 2010, presentat el 2011), quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com a fórmula principal de confecció i presentació de declaració.

Acceleració de presentacions i devolucions

La completa implantació aquest any de ‘RENDA WEB’ com a eina universal que ofereix l'Agència Tributària per a la gestió de totes les declaració suposa la culminació de l'estratègia iniciada fa sis anys amb la posada en marxa del servei REN0 per a l'obtenció de l'esborrany per internet, i que pretenia una acceleració de les presentacions que facilités un procés equivalent en les devolucions, de manera que més contribuents poguessin presentar abans i obtenir, per tant, amb més rapidesa la seva devolució.

Així, i prenent com a referència els dos primers mesos (dos terços) de la campanya que acaba de concloure, el nombre de presentacions ha crescut en més de 3.100.000 respecte a les xifres del mateix període  fa sis anys, un 43%, i el de devolucions ha augmentat en més de 1.600.000, un 35%.En aquesta última campanya ja més de la meitat de les declaració previstes es van presentar en aquells dos primers mesos.

La consecució d'aquests objectius s'ha produït a la present campanya mantenint, en paral·lel, el tradicional servei d'assistència presencial al contribuent.

Impost sobre el patrimoni

En paral·lel a la Campanya de Renda s'ha desenvolupat la de l'Impost sobre el Patrimoni, que havien de declarar aquells contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també aquells sense quota a ingressar, però que l'any passat explicaven amb béns i drets amb un valor superior als 2 milions d'euros.

Després d'incorporar les presentacions pendents de comptabilitzar, s'han registrat alguna cosa gairebé 198.000 declaració de Patrimoni, de les quals més de 171.500 han resultat a ingressar, per un import de 1.034 milions d'euros.

Annex:

  • Taula de IRPF 2016 (Dades a 28 de juliol)
  • Taula de declaració presentades
  • Taula de Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)
  • Taules Devolucions pagades, número i import 2015/2016 (imports en milions d'euros)