Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ha tornat més de 6.900 milions d'euros a 11,1 milions de contribuents rere el tancament de la campanya

Campanya de Renda 2017

  • Gairebé el 80% de les devolucions i més del 69% dels imports sol·licitats han estat ja abonats als contribuents

  • Fins ara s'han registrat 19.732.000 milions de declaració, 334.000 més que a la campanya anterior

  • S'han presentat gairebé 200.000 declaració amb la nova aplicació mòbil i més de 141.000 mitjançant el pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaració, les dues noves vies que han complementat la presentació des de la pàgina de l'Agència a través de ‘RENDA WEB’

4 de juliol de 2018.- L'Agència Tributària ha tornat ja 6.927 milions d'euros a 11.120.000 contribuents després de concloure la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2017 (IRPF 2017), de manera que, en aquests moments, gairebé el 80% de les devolucions sol·licitades i més del 69% dels imports ja han estat abonats.

Fins al dia d'ahir, l'Agència havia registrat 19.732.000 declaració de l'Impost sobre la Renda, 334.000 més que a la campanya anterior en les mateixes dates.Les declaració amb sol·licitud de devolució han sumat un total de 13.913.000, el 70% del total.

En aquests moments, davant una lleugera caiguda registrada en les declaració amb sol·licitud de devolució (-0,48%), els pagaments creixen un 0,29%.De la mateixa manera els imports efectivament tornats creixen en gran manera que els sol·licitats, ja que, mentre els imports sol·licitats per retornar augmenten moderadament, un 0,15%, els imports abonats als contribuents a data de 3 de juliol creixen un 1,59%.

Dos nous canals de presentació

La passada campanya ha comptat, com a principal característica, amb la introducció de dos nous canals de presentació, la nova aplicació mòbil i el pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaració.La nova ‘APP’ ha estat utilitzada per gairebé 200.000 contribuents per a la presentació de la Renda.D'aquest total, gairebé 158.000 han estat declaració presentades ‘en un sol clic’ i la resta previ pas pel web de l'Agència per realitzar alguna modificació.

Al seu torn, 141.000 contribuents menys habituats a les noves tecnologies i amb perfil d'assistència telefònica han optat per fixar data i hora perquè l'AEAT els truqui i han presentat la seva declaració fent ús del pla Le Llamamos.A això s'afegeixen altres contribuents que, si bé han concertat cita per a l'atenció telefònica, finalment han presentat per altres vies no presencials.La presentació per via telefònica, sumant les tradicionals trucades entrants a l'AEAT i el pla ‘Le Llamamos’, ha crescut un 83%, totalitzant gairebé 180.000 declaració presentades per aquesta via.

A la passada campanya els contribuents han tingut l'oportunitat de preparar-se amb més temps, des del 15 de març, per poder presentar la seva declaració des del primer dia a través de ‘RENDA WEB’, l'eina universal que ofereix l'Agència per a la gestió de totes les declaració.

Aquestes novetats han impulsat una nova i forta acceleració en les presentacions durant el primer terç de la campanya, el que es correspon amb la presentació no presencial, de manera que en aquesta primera part de la campanya s'havien presentat ja 776.000 declaració més que en el mateix període de l'any passat.

D'aquest increment, 235.000 són contribuents que a l'anterior campanya van esperar a rebre assistència a les oficines a partir de maig i, tanmateix, aquest any van aprofitar les diferents vies d'ajuda no presencial per accelerar el procés i, en el seu cas, la devolució, evitant-se desplaçaments a les plataformes d'assistència presencial.

D'altra banda, l'estratègia impulsada amb els nous canals de presentació, l'avenç de serveis d'assistència i les noves millores en RENDA WEB han permès que prop d'un terç dels contribuents que l'any passat van acudir a les oficines de l'Agència perquè se'ls ajudés a confeccionar les seves declaració i que, tanmateix, no van fer cap modificació respecte als càlculs inicials que els va proposar l'AEAT, aquest any ja hagin optat per vies no presencials, evitant-se així desplaçaments i tenint l'oportunitat de rebre abans, en el seu cas, la devolució que els correspongués.

Alhora, l'Agència ha mantingut el tradicional servei d'atenció presencial en oficines, presentant-se en plataformes de Renda alguna cosa més de 2.100.000 declaració, davant les gairebé 2.600.000 de l'any passat.

Impost sobre el patrimoni

De forma paral·lela a la Campanya de Renda, s'ha desenvolupat la de l'Impost sobre el Patrimoni, que havien de declarar aquells contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions), i també aquells sense quota a ingressar, però que l'any passat explicaven amb béns i drets amb un valor superior als 2 milions d'euros.Fins al dia d'ahir, s'han registrat ja gairebé 203.000 declaració de Patrimoni i l'import a ingressar assoleix els 1.108 milions d'euros.

IRPF 2017 (Dades a 3 de juliol)

IRPF 2016

IRPF 2017

% 2017/2016

NAVEGACIÓ RENDEIX WEB

(núm. de contribuents)

15.730.273

15.786.698

0,36%

declaració presentades

19.398.037

19.732.427

1,72%

declaració a ingressar

4.621.691

5.039.485

9,04%

Import (milions de €)

8.801,400

10.108,696

14,85%

declaració amb sol·licitud de devolució

13.980.919

13.913.659

-0,48%

Import (milions de €)

9.977,218

9.992,455

0,15%

Devolucions Pagades

11.087.785

11.120.182

0,29%

Import (milions de €)

6.818,683

6.927,311

1,59%

Nota:La suma de les declaració a ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaració presentades perquè falten per incloure les declaració negatives i les declaració amb renúncia a la devolució.

declaracions presentades

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Total declaració presentades

IRPF 2016

Total declaració presentades

IRPF 2017

Variación %

Presentades 2017/2016

ALMERIA

286.416

295.472

3,16%

CADIZ

346.681

352.435

1,66%

CORDOBA

333.023

335.180

0,65%

GRANADA

374.618

378.839

1,13%

HUELVA

213.895

218.901

2,34%

JAEN

288.671

289.475

0,28%

MALAGA

612.327

632.786

3,34%

SEVILLA

730.603

743.648

1,79%

JEREZ

102.504

103.821

1,28%

CEUTA

28.749

29.362

2,13%

MELILLA

28.778

28.816

0,13%

ANDALUCIA

3.346.265

3.408.735

1,87%

HUESCA

110.725

111.115

0,35%

TERUEL

69.715

68.924

-1,13%

ZARAGOZA

496.766

502.627

1,18%

ARAGON

677.206

682.666

0,81%

OVIEDO

330.362

330.578

0,07%

GIJON

170.644

172.096

0,85%

ASTURIAS

501.006

502.674

0,33%

ILLES BALEARS

491.904

505.429

2,75%

ILLES BALEARS

491.904

505.429

2,75%

LAS PALMAS

422.074

438.692

3,94%

STA.CREU DE TENERIFE

382.138

396.645

3,80%

CANARIAS

804.212

835.337

3,87%

CANTABRIA

272.833

275.594

1,01%

CANTABRIA

272.833

275.594

1,01%

ALBACETE

176.843

178.048

0,68%

CIUDAD REAL

212.198

212.217

0,01%

CUENCA

92.121

91.460

-0,72%

GUADALAJARA

119.174

120.801

1,37%

TOLEDO

296.008

298.826

0,95%

CASTILLA-LA MANCHA

896.344

901.352

0,56%

AVILA  

75.938

75.250

-0,91%

BURGOS

193.657

193.212

-0,23%

LLEÓ

231.746

229.508

-0,97%

PALENCIA

84.461

83.927

-0,63%

SALAMANCA

164.993

163.472

-0,92%

SEGOVIA

75.718

75.915

0,26%

SORIA

49.356

49.142

-0,43%

VALLADOLID

267.308

268.842

0,57%

ZAMORA

85.292

83.758

-1,80%

CASTELLA I LEON

1.228.469

1.223.026

-0,44%

BARCELONA

2.572.703

2.618.099

1,76%

GIRONA

324.032

330.317

1,94%

LLEIDA

197.665

199.051

0,70%

TARRAGONA

348.250

352.268

1,15%

CATALUÑA

3.442.650

3.499.735

1,66%

BADAJOZ

282.728

282.088

-0,23%

CACERES

179.071

177.052

-1,13%

EXTREMADURA

461.799

459.140

-0,58%

A CORUÑA

536.572

543.084

1,21%

LUGO

160.217

159.539

-0,42%

OURENSE

145.053

143.820

-0,85%

PONTEVEDRA

245.675

249.753

1,66%

VIGO

173.794

176.591

1,61%

GALICIA

1.261.311

1.272.787

0,91%

MADRID

3.139.549

3.217.419

2,48%

MADRID

3.139.549

3.217.419

2,48%

MURCIA

457.956

466.824

1,94%

CARTAGENA

131.663

133.588

1,46%

MURCIA

589.619

600.412

1,83%

NAVARRA

2.474

1.901

-23,16%

NAVARRA

2.474

1.901

-23,16%

ALAVA

1.266

1.041

-17,77%

GUIPUZCOA

1.629

1.216

-25,35%

VIZCAYA

3.275

2.213

-32,43%

PAIS BASC

6.170

4.470

-27,55%

LA RIOJA

161.146

162.278

0,70%

LA RIOJA

161.146

162.278

0,70%

ALICANTE

712.894

736.588

3,32%

CASTELLON

269.141

275.467

2,35%

VALENCIA

1.133.045

1.167.417

3,03%

C. VALENCIANA

2.115.080

2.179.472

3,04%

TOTAL NACIONAL

19.398.037

19.732.427

1,72%

Devolucions sol·licitades i pagades(imports en milions d'euros)

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2017

Pagades (núm.)

IRPF 2017

% Pag./sol.

Importe solicitado

IRPF 2017

Import pagat

IRPF 2017

% Pag./Sol.

ALMERIA

220.714

181.007

82,01%

124,374

89,521

71,98%

CADIZ

261.579

212.561

81,26%

196,814

144,768

73,56%

CORDOBA

239.559

198.437

82,83%

140,209

101,273

72,23%

GRANADA

269.974

211.193

78,23%

174,171

118,449

68,01%

HUELVA

167.864

137.904

82,15%

95,376

69,678

73,06%

JAEN

215.188

181.009

84,12%

116,579

86,195

73,94%

MALAGA

445.768

349.284

78,36%

311,829

212,840

68,26%

SEVILLA

537.980

429.669

79,87%

379,732

263,056

69,27%

JEREZ

78.335

65.324

83,39%

53,760

39,919

74,25%

CEUTA

22.720

18.116

79,74%

15,731

11,330

72,02%

MELILLA

21.868

16.806

76,85%

15,562

10,504

67,50%

ANDALUCIA

2.481.549

2.001.310

80,65%

1.624,138

1.147,532

70,65%

HUESCA

75.152

59.515

79,19%

49,276

33,334

67,65%

TERUEL

48.250

39.453

81,77%

28,437

20,158

70,89%

ZARAGOZA

339.676

274.285

80,75%

236,654

167,344

70,71%

ARAGON

463.078

373.253

80,60%

314,366

220,836

70,25%

OVIEDO

241.033

196.867

81,68%

186,003

136,385

73,32%

GIJON

121.407

98.566

81,19%

89,801

64,853

72,22%

ASTURIAS

362.440

295.433

81,51%

275,804

201,238

72,96%

ILLES BALEARS

308.758

231.703

75,04%

224,966

145,461

64,66%

ILLES BALEARS

308.758

231.703

75,04%

224,966

145,461

64,66%

LAS PALMAS

331.158

255.711

77,22%

235,017

156,481

66,58%

TENERIFE

296.868

233.978

78,82%

213,761

138,671

64,87%

CANARIAS

628.026

489.689

77,97%

448,778

295,152

65,77%

CANTABRIA

202.328

158.539

78,36%

152,650

103,844

68,03%

CANTABRIA

202.328

158.539

78,36%

152,650

103,844

68,03%

ALBACETE

131.306

107.200

81,64%

83,239

59,638

71,65%

CIUDAD REAL

159.594

132.023

82,72%

101,410

74,617

73,58%

CUENCA

68.474

55.630

81,24%

40,431

28,573

70,67%

GUADALAJARA

88.580

71.695

80,94%

64,944

47,121

72,56%

TOLEDO

225.320

181.693

80,64%

147,262

105,261

71,48%

C.-LA MANCHA

673.274

548.241

81,43%

437,286

315,210

72,08%

AVILA  

56.566

46.602

82,39%

35,278

25,511

72,31%

BURGOS

141.406

113.799

80,48%

109,636

77,004

70,24%

LLEÓ

167.831

136.851

81,54%

115,326

84,590

73,35%

PALENCIA

61.134

51.045

83,50%

41,952

31,335

74,69%

SALAMANCA

118.537

96.928

81,77%

80,037

57,743

72,15%

SEGOVIA

55.909

45.618

81,59%

37,662

26,479

70,31%

SORIA

36.236

29.905

82,53%

23,859

17,190

72,05%

VALLADOLID

201.426

165.405

82,12%

151,756

110,947

73,11%

ZAMORA

62.581

51.762

82,71%

37,970

27,417

72,21%

C. I LEON

901.626

737.915

81,84%

633,475

458,217

72,33%

BARCELONA

1.644.185

1.283.797

78,08%

1.320,715

909,284

68,85%

GIRONA

207.403

159.043

76,68%

151,858

101,568

66,88%

LLEIDA

131.342

102.120

77,75%

87,398

58,630

67,08%

TARRAGONA

233.092

181.348

77,80%

170,367

114,330

67,11%

CATALUÑA

2.216.022

1.726.308

77,90%

1.730,339

1.183,812

68,42%

BADAJOZ

198.524

160.917

81,06%

104,147

72,459

69,57%

CACERES

121.576

100.738

82,86%

62,531

45,424

72,64%

EXTREMADURA

320.100

261.655

81,74%

166,679

117,883

70,72%

A CORUÑA

376.198

303.396

80,65%

250,445

175,423

70,04%

LUGO

113.816

92.721

81,47%

65,909

45,854

69,57%

OURENSE

95.367

77.888

81,67%

51,380

35,766

69,61%

PONTEVEDRA

176.352

142.353

80,72%

112,582

78,932

70,11%

VIGO

125.405

101.674

81,08%

90,080

64,277

71,36%

GALICIA

887.138

718.032

80,94%

570,397

400,252

70,17%

MADRID

2.359.387

1.885.949

79,93%

2.021,857

1.379,224

68,22%

MADRID

2.359.387

1.885.949

79,93%

2.021,857

1.379,192

68,21%

MURCIA

340.753

274.184

80,46%

226,239

158,207

69,93%

CARTAGENA

97.944

79.909

81,59%

67,723

49,303

72,80%

MURCIA

438.697

354.093

80,71%

293,962

207,510

70,59%

NAVARRA

1.311

937

71,47%

0,783

0,370

47,27%

NAVARRA

1.311

937

71,47%

0,783

0,370

47,27%

ALAVA

724

505

69,75%

0,353

0,199

56,40%

GUIPUZCOA

817

632

77,36%

0,398

0,251

63,19%

VIZCAYA

1.471

1.053

71,58%

0,951

0,495

52,00%

PAIS BASC

3.012

2.190

72,71%

1,702

0,945

55,53%

LA RIOJA

113.239

89.299

78,86%

77,229

50,510

65,40%

LA RIOJA

113.239

89.299

78,86%

77,229

50,510

65,40%

ALICANTE

516.644

413.969

80,13%

324,907

224,903

69,22%

CASTELLON

198.083

160.176

80,86%

127,218

88,400

69,49%

VALENCIA

838.947

671.491

80,04%

565,921

386,044

68,22%

C.VALENCIANA

1.553.674

1.245.636

80,17%

1.018,045

699,347

68,70%

TOTAL NACIONAL

13.913.659

11.120.182

79,92%

9.992,455

6.927,311

69,33%

Devolucions pagades número i import 2016/2017 (imports en milions d'euros)

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2016

Pagades (núm.)

IRPF 2017

% Var.2017/ 2016

Import Pagat

IRPF 2016

Import pagat

IRPF 2017

% Var.2017/ 2016

ALMERIA

178.069

181.007

1,65%

89,033

89,521

0,55%

CADIZ

210.651

212.561

0,91%

142,869

144,768

1,33%

CORDOBA

192.390

198.437

3,14%

98,651

101,273

2,66%

GRANADA

209.805

211.193

0,66%

117,850

118,449

0,51%

HUELVA

136.347

137.904

1,14%

67,985

69,678

2,49%

JAEN

170.286

181.009

6,30%

78,991

86,195

9,12%

MALAGA

342.180

349.284

2,08%

209,737

212,840

1,48%

SEVILLA

420.609

429.669

2,15%

257,119

263,056

2,31%

JEREZ

63.794

65.324

2,40%

38,846

39,919

2,76%

CEUTA

17.775

18.116

1,92%

11,170

11,330

1,43%

MELILLA

16.877

16.806

-0,42%

10,362

10,504

1,38%

ANDALUCIA

1.958.783

2.001.310

2,17%

1.122,613

1.147,532

2,22%

HUESCA

60.436

59.515

-1,52%

32,995

33,334

1,03%

TERUEL

40.386

39.453

-2,31%

19,731

20,158

2,16%

ZARAGOZA

273.952

274.285

0,12%

164,203

167,344

1,91%

ARAGON

374.774

373.253

-0,41%

216,929

220,836

1,80%

OVIEDO

198.907

196.867

-1,03%

134,667

136,385

1,28%

GIJON

99.861

98.566

-1,30%

64,246

64,853

0,95%

ASTURIAS

298.768

295.433

-1,12%

198,913

201,238

1,17%

ILLES BALEARS

241.260

231.703

-3,96%

145,791

145,461

-0,23%

ILLES BALEARS

241.260

231.703

-3,96%

145,791

145,461

-0,23%

LAS PALMAS

255.454

255.711

0,10%

156,680

156,481

-0,13%

TENERIFE

230.632

233.978

1,45%

135,678

138,671

2,21%

CANARIAS

486.086

489.689

0,74%

292,358

295,152

0,96%

CANTABRIA

159.334

158.539

-0,50%

102,930

103,844

0,89%

CANTABRIA

159.334

158.539

-0,50%

102,930

103,844

0,89%

ALBACETE

108.243

107.200

-0,96%

59,585

59,638

0,09%

CIUDAD REAL

133.249

132.023

-0,92%

73,392

74,617

1,67%

CUENCA

56.152

55.630

-0,93%

28,096

28,573

1,70%

GUADALAJARA

73.202

71.695

-2,06%

47,834

47,121

-1,49%

TOLEDO

182.255

181.693

-0,31%

103,266

105,261

1,93%

C.-LA MANCHA

553.101

548.241

-0,88%

312,173

315,210

0,97%

AVILA  

47.423

46.602

-1,73%

25,210

25,511

1,19%

BURGOS

114.833

113.799

-0,90%

75,044

77,004

2,61%

LLEÓ

141.758

136.851

-3,46%

85,868

84,590

-1,49%

PALENCIA

52.343

51.045

-2,48%

30,999

31,335

1,09%

SALAMANCA

101.955

96.928

-4,93%

57,566

57,743

0,31%

SEGOVIA

46.373

45.618

-1,63%

26,802

26,479

-1,21%

SORIA

30.822

29.905

-2,98%

17,018

17,190

1,01%

VALLADOLID

166.897

165.405

-0,89%

110,849

110,947

0,09%

ZAMORA

53.576

51.762

-3,39%

27,454

27,417

-0,13%

C. I LEON

755.980

737.915

-2,39%

456,809

458,217

0,31%

BARCELONA

1.326.852

1.283.797

-3,24%

915,481

909,284

-0,68%

GIRONA

162.690

159.043

-2,24%

100,749

101,568

0,81%

LLEIDA

105.542

102.120

-3,24%

59,420

58,630

-1,33%

TARRAGONA

184.912

181.348

-1,93%

114,431

114,330

-0,09%

CATALUÑA

1.779.996

1.726.308

-3,02%

1.190,081

1.183,812

-0,53%

BADAJOZ

160.941

160.917

-0,01%

72,540

72,459

-0,11%

CACERES

104.496

100.738

-3,60%

45,655

45,424

-0,51%

EXTREMADURA

265.437

261.655

-1,42%

118,195

117,883

-0,26%

A CORUÑA

305.961

303.396

-0,84%

173,320

175,423

1,21%

LUGO

95.322

92.721

-2,73%

45,649

45,854

0,45%

OURENSE

80.552

77.888

-3,31%

36,235

35,766

-1,30%

PONTEVEDRA

140.842

142.353

1,07%

76,594

78,932

3,05%

VIGO

101.773

101.674

-0,10%

63,594

64,277

1,07%

GALICIA

724.450

718.032

-0,89%

395,392

400,252

1,23%

MADRID

1.884.199

1.885.949

0,09%

1.370,279

1.379,192

0,65%

MADRID

1.884.199

1.885.949

0,09%

1.370,279

1.379,192

0,65%

MURCIA

272.042

274.184

0,79%

153,426

158,207

3,12%

CARTAGENA

79.270

79.909

0,81%

48,219

49,303

2,25%

MURCIA

351.312

354.093

0,79%

201,645

207,510

2,91%

NAVARRA

698

937

34,24%

0,326

0,370

13,42%

NAVARRA

698

937

34,24%

0,326

0,370

13,42%

ALAVA

396

505

27,53%

0,133

0,199

49,25%

GUIPUZCOA

502

632

25,90%

0,223

0,251

12,48%

VIZCAYA

916

1.053

14,96%

0,389

0,495

27,24%

PAIS BASC

1.814

2.190

20,73%

0,746

0,945

26,76%

LA RIOJA

86.584

89.299

3,14%

48,985

50,510

3,11%

LA RIOJA

86.584

89.299

3,14%

48,985

50,510

3,11%

ALICANTE

388.109

413.969

6,66%

204,510

224,903

9,97%

CASTELLON

150.149

160.176

6,68%

81,201

88,400

8,87%

VALENCIA

626.951

671.491

7,10%

358,807

386,044

7,59%

C.VALENCIANA

1.165.209

1.245.636

6,90%

644,518

699,347

8,51%

TOTAL NACIONAL

11.087.785

11.120.182

0,29%

6.818,683

6.927,311

1,59%