Saltar al contingut principal

Més de 563.000 contribuents han rebut fins ara la devolució de l'IRPF de maternitat i paternitat, per import de 733 milions d'euros

Situació del procés de devolució

  • Els contribuents amb dret a devolució han rebut 1.300 euros de mitjana.En el cas de les dones, la devolució mitjana assoleix els 2.012 euros i en els homes els 470 euros

  • En les últimes setmanes s'han rebut més de 180.000 sol·licituds de devolució en el marc d'un procés que continua obert

  • L'inici de les devolucions a empleats públics d'acord amb el Reial Decret Llei de finals de desembre està pendent que l'Agència Tributària vagi rebent tota la informació de part de les diferents administracions públiques pagadores

26 de març de 2019.- Més de 563.000 mares i pares han rebut fins ara la devolució de l'IRPF vinculada amb els permisos de maternitat i paternitat gaudits entre 2014 i 2017.La suma de les quantitats (devolució més interessos) reintegrades a aquestes persones, arran de la sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre que va declarar exemptes les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, supera els 733 milions d'euros.

Aquestes xifres no són definitives, ja que els contribuents continuen presentant sol·licituds.De fet, en les últimes set setmanes s'han rebut prop de 180.000 sol·licituds de devolució.

Addicionalment, existeix tota una sèrie de suposats complexos que requereixen d'un major temps de comprovació prèvia abans de resoldre positivament o negativament una sol·licitud, entre els quals caben destacar les sol·licituds duplicades, també aquelles en les quals consta un compte bancari incorrecte o no consta compte, i casos de declaració que ja van ser en el seu moment objecte d'una comprovació.

Els casos complicats poden venir tant de la complexitat de la situació tributària del sol·licitant, com de la mateixa declaració presentada al seu dia, ja que la determinació de la quantitat concreta que ha de ser objecte de devolució exigeix un recàlcul de tota la declaració i, per tant, afecta aspectes tan diversos com les rendes exemptes i no eximeixes, les reduccions, modalitat de declaració, etc.

En aquests moments, sobre un total de 1.021.000 sol·licitants, s'ha resolt la sol·licitud de 733.000 i, sobre aquests últims, ha correspost practicar devolució a 563.000 contribuents, la qual cosa suposa el 76,8% de tots aquells amb sol·licitud resolta.Cal tenir en compte que no totes les sol·licituds generen un dret de devolució en la mesura que hi ha contribuents que no han patit retenció o no han abonat quotes en l'IRPF per partir de nivells baixos de renda.Els contribuents amb dret a devolució han rebut 1.300 euros de mitjana.En concret, les dones han rebut de mitjana 2.012 euros i els homes 470 euros.

Pel que respecta a les retencions practicades el 2018, es recorda que els contribuents no han de realitzar cap tràmit, ja que la seva declaració de la Renda d'aquell any, que es presenta a partir del proper 2 d'abril, ja incorporarà les prestacions com a exemptes i les retencions suportades seran deduïbles.En tot cas, com qualsevol altra dada fiscal que ofereix l'Agència Tributària, es recomana la seva revisió per part del contribuent abans de presentar la declaració.

Quant al procés de devolucions a empleats públics, habilitat pel Reial Decret Llei de finals de desembre, està pendent que l'Agència Tributària vagi rebent tota la informació de part de les diferents administracions públiques pagadores i s'espera poder obrir-lo en pròximes dates.