Salta al contingut principal

L'Agència Tributària ja ha tornat més de 1.300 milions d'euros a 2.400.000 contribuents

Campanya de renta 2019

  

 • Han presentat fins ara la seva declaració 4.178.000 contribuents, un 34% més que l'any passat en les mateixes dates
 • El nombre de devolucions pagades creix un 53% i l'import global retornat puja un 50%
 • En la campanya està prevista la presentació de 21.030.000 declaracions, de les quals 14.565.000 seran per retornar, gairebé el 70% del total, per un import de 10.686 milions d'euros

16 d'abril de 2020.- L'Agència Tributària ja ha tornat, a data d'avui, 1.309 milions d'euros a 2.407.000 contribuents superades les dues primeres setmanes de campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2019 (IRPF 2019). Es manté així un fort increment de les devolucions respecte a les mateixes dates de l'any passat, del 53% en número i del 50% en import.

Aquest increment està lligat al fort creixement del 34% registrat paral·lelament en les presentacions. A aquestes altures de campanya ja han presentat la seva declaració 1.061.000 contribuents més que l'any passat.

En el context actual d'emergència sanitària, i tenint en compte que el 88% dels contribuents presenten les seves declaracions per Internet, es va considerar especialment important mantenir la data d'inici de campanya prevista (1 d'abril), de manera que els contribuents puguin anar rebent com més aviat millor les seves devolucions. En aquesta campanya està previst que es presentin 21.030.000 declaracions, un 1,6% més que l'any anterior. D'aquell total, es preveu que 14.565.000 donin dret a devolució, gairebé el 70% del total i un 0,5% més que l'any anterior, per un import estimat de 10.686 milions d'euros.

L'agilitació en les presentacions està assolint també a les declaracions amb resultat per ingressar, que creixen un 47%, superant ja les 469.000. Cap recordar que començar la campanya l'1 d'abril no suposa un perjudici per als contribuents amb declaracions per ingressar. Es preveu per a tota la campanya un total de 5.515.000, el 3,1% més, per un import de 12.798 milions.

Quant a les vies de presentació, a més del canal telemàtic principal, que és la pàgina web de l'AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es ), els contribuents també estan agilitzant la presentació a través de l'aplicació mòbil de l'Agència. Per aquesta via s'han presentat més de 200.000 declaracions fins avui, un 23% més que l'any passat. D'aquella xifra total, més de 177.000 es corresponen amb presentacions ‘en un només clic’ i la resta són contribuents als que l'aplicació ha derivat al web de l'Agència per realitzar alguna modificació i han tornat a l'‘app ’per concloure la presentació.

Millores en l'‘app’

Per a aquesta campanya, l'aplicació mòbil compta amb algunes millores per seguir reforçant la seva accessibilitat, usabilitat i experiència d'usuari i, com cada any, a més de presentar la declaració, l'‘app ’permet modificar l'assignació tributària i el codi IBAN, i consultar les dades fiscals de campanyes anteriors, entre altres utilitats.

També en aquesta campanya se simplifica el sistema d'identificació, de manera que es guiarà al contribuent, segons les seves preferències i necessitats, resultant més còmode l'accés als serveis de la campanya. Aquestes millores contribueixen a agilitzar per via telemàtica la presentació de la declaració i, per tant, també les devolucions.

D'altra banda, l'assistència telefònica al contribuent es troba operativa durant tota la campanya a través del tradicional servei de resolució de dubtes tributaris (telèfon Renda Informació, 901 33 55 33 i 91 554 87 70).

Donada la forta agilitació de presentacions d'aquestes primeres setmanes i, amb això, l'increment de consultes, l'Agència està ultimant la possibilitat de complementar aquesta assistència personalitzada per a dubtes de Renda amb un sistema de correu electrònic per als casos en què el contribuent trobi problemes de saturació en la línia, si bé es recomana igualment consultar la pàgina web de l'Agència, on es troba tota la informació disponible sobre la campanya, amb l'habitual sistema de vídeos explicatius i preguntes freqüents.

 

Qui no està obligat a declarar?

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals. 

 • Ambdós límits segueixen essent vàlids per no declarar si el contribuent compte, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:
 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.

Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivades de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros. 

Revisió de dades personals i econòmic

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que ofereix l'Agència Tributària. A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en qualsevol cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany de declaració.

 • Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals

 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2019)

 • Arrendaments d'immobles

 • Transmissions

 • Aportacions a plans de pensions

 • Quotes sindicals

 • Percepcions per subvencions

 • Deduccions familiars i per maternitat

 • Deducció per inversió en residència habitual

 • Deduccions autonòmiques

   

  Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència?

   

  El número de referència i ‘Clau PIN’ segueixen essent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a uns altres serveis de Campanya de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

  L'obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que el necessiti el contribuent. El registre previ es podrà efectuar per Internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta en la icona de la pàgina web de l'AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, haurà de proporcionar el DNI, la seva data de validesa i el número de mòbil. Durant els dies i hores d'obertura al públic, també és possible efectuar el registre previ en les oficines de l'Agència, aportant el DNI i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de cita prèvia i sense necessitat de documentació addicional.

  Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar-ho des de l'enllaç disponible en el propi tràmit, o des de l'‘app’. Per això haurà de consignar el NIF, la data de validesa del DNI i una contrasenya de quatre caràcters que definirà el contribuent per a cada sol·licitud. A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

  Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 en la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2018 i la data de validesa del propi DNI. Als no declarants en l'exercici anterior, o amb la casella de la seva Renda 2018 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran determinats dígits del codi d'un compte bancari de la que sigui titular el contribuent. Amb l'objectiu de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

   

  IRPF 2019 (Dades a 16 d'abril)

   

   

IRPF 2018

IRPF 2019

% 2019/2018

NAVEGACIÓ RENDA WEB

(núm. de contribuents)

5.276.667

6.572.117

24,55%

Declaracions presentades

3.117.504

4.178.765

34,04%

Declaracions per ingressar

319.448

469.399

46,94%

           Import (milions d'€)

219,410

291,476

32,85%

Declaracions amb sol·licitud de devolució

2.727.874

3.586.701

31,48%

           Import (milions d'€)

2.092,571

2.740,016

30,94%

Devolucions Pagades

1.572.047

2.407.408

53,14%

           Import (milions d'€)

874,140

1.309,288

49,78%

Nota:

La suma de les declaracions per ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució.

 

Declaracions presentades

 

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total declaracions presentades

IRPF 2018

Total declaracions presentades

IRPF 2019

% Variació

Presentades 2019/2018

ALMERIA

62.958

83.729

32,99%

CADIS

87.967

113.572

29,11%

CÒRDOVA

48.724

66.930

37,37%

GRANADA

51.581

73.005

41,53%

HUELVA

51.418

68.982

34,16%

JAÉN

34.094

47.718

39,96%

MÀLAGA

100.041

144.499

44,44%

SEVILLA

158.308

219.716

38,79%

JEREZ

25.844

35.141

35,97%

CEUTA

5.882

8.194

39,31%

MELILLA

5.426

7.675

41,45%

ANDALUSIA

632.243

869.161

37,47%

OSCA

11.638

15.688

34,80%

TEROL

5.739

6.901

20,25%

SARAGOSSA

77.142

99.985

29,61%

ARAGÓ

94.519

122.574

29,68%

OVIEDO

57.116

70.463

23,37%

GIJÓN

28.095

34.616

23,21%

ASTÚRIES

85.211

105.079

23,32%

ILLES BALEARS

54.062

75.960

40,51%

ILLES BALEARS

54.062

75.960

40,51%

LAS PALMAS

84.210

121.712

44,53%

STA. CRUZ DE TENERIFE

65.192

95.056

45,81%

LES CANÀRIES

149.402

216.768

45,09%

CANTÀBRIA

39.932

50.312

25,99%

CANTÀBRIA

39.932

50.312

25,99%

ALBACETE

21.728

28.375

30,59%

CIUDAD REAL

31.354

39.425

25,74%

CONCA

8.877

11.792

32,84%

GUADALAJARA

22.213

29.942

34,79%

TOLEDO

48.879

65.002

32,99%

CASTELLA-LA MANXA

133.051

174.536

31,18%

ÀVILA  

9.555

12.393

29,70%

BURGOS

26.046

33.538

28,76%

LLEÓ

32.803

41.576

26,74%

PALÈNCIA

11.560

15.022

29,95%

SALAMANCA

23.825

30.050

26,13%

SEGÒVIA

9.769

12.530

28,26%

SÒRIA

5.399

6.788

25,73%

VALLADOLID

47.926

62.788

31,01%

ZAMORA

8.974

11.557

28,78%

CASTELLA I LLEÓ

175.857

226.242

28,65%

BARCELONA

374.224

498.830

33,30%

GIRONA

35.708

49.040

37,34%

LLEIDA

21.912

27.606

25,99%

TARRAGONA

48.823

65.086

33,31%

CATALUNYA

480.667

640.562

33,27%

BADAJOZ

36.251

50.428

39,11%

CÀCERES

22.270

30.112

35,21%

EXTREMADURA

58.521

80.540

37,63%

LA CORUNYA

67.671

84.199

24,42%

LUGO

13.991

17.315

23,76%

OURENSE

14.425

17.552

21,68%

PONTEVEDRA

28.554

35.835

25,50%

VIGO

25.675

34.603

34,77%

GALÍCIA

150.316

189.504

26,07%

MADRID

648.750

865.056

33,34%

MADRID

648.750

865.056

33,34%

MÚRCIA

73.543

95.597

29,99%

CARTAGENA

29.544

35.642

20,64%

MÚRCIA

103.087

131.239

27,31%

NAVARRA

305

298

-2,30%

NAVARRA

305

298

-2,30%

ÀLABA

136

141

3,68%

GUIPÚSCOA

139

145

4,32%

BISCAIA

284

274

-3,52%

PAÍS BASC

559

560

0,18%

LA RIOJA

20.520

26.689

30,06%

LA RIOJA

20.520

26.689

30,06%

ALACANT

97.313

136.211

39,97%

CASTELLÓ

33.133

46.101

39,14%

VALÈNCIA

160.056

221.373

38,31%

C. VALENCIANA

290.502

403.685

38,96%

TOTAL NACIONAL

3.117.504

4.178.765

34,04%

 

 

Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)

 

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2019

Pagades (núm.)

IRPF 2019

% Pàg./ sol.

Import sol·licitat

IRPF 2019

Import pagat

IRPF 2019

% Pàg./ Sol.

ALMERIA

75.089

54.055

71,99%

39,347

20,923

53,17%

CADIS

100.066

69.281

69,24%

80,872

42,838

52,97%

CÒRDOVA

57.837

40.247

69,59%

38,499

19,302

50,14%

GRANADA

62.334

39.932

64,06%

45,785

20,587

44,96%

HUELVA

62.073

44.133

71,10%

36,057

18,722

51,92%

JAÉN

41.454

27.873

67,24%

26,982

12,508

46,36%

MÀLAGA

124.523

82.814

66,50%

92,135

42,947

46,61%

SEVILLA

190.985

129.578

67,85%

141,003

68,222

48,38%

JEREZ

31.221

21.714

69,55%

23,143

11,972

51,73%

CEUTA

7.233

3.227

44,61%

5,501

0,932

16,93%

MELILLA

6.882

2.889

41,98%

5,348

0,888

16,60%

ANDALUSIA

759.697

515.743

67,89%

534,672

259,840

48,60%

OSCA

12.999

8.680

66,77%

8,885

4,297

48,36%

TEROL

5.633

3.725

66,13%

3,685

1,650

44,77%

SARAGOSSA

81.253

53.243

65,53%

59,845

28,989

48,44%

ARAGÓ

99.885

65.648

65,72%

72,416

34,936

48,24%

OVIEDO

60.335

40.447

67,04%

52,934

25,799

48,74%

GIJÓN

29.449

20.159

68,45%

24,010

12,032

50,11%

ASTÚRIES

89.784

60.606

67,50%

76,944

37,830

49,17%

ILLES BALEARS

60.820

39.648

65,19%

45,835

21,770

47,50%

ILLES BALEARS

60.820

39.648

65,19%

45,835

21,770

47,50%

LAS PALMAS

110.598

75.084

67,89%

76,319

38,035

49,84%

TENERIFE

85.516

57.234

66,93%

58,944

27,884

47,31%

LES CANÀRIES

196.114

132.318

67,47%

135,263

65,920

48,73%

CANTÀBRIA

43.650

29.073

66,60%

34,528

16,694

48,35%

CANTÀBRIA

43.650

29.073

66,60%

34,528

16,694

48,35%

ALBACETE

24.407

16.139

66,12%

18,291

8,310

45,43%

CIUDAD REAL

34.028

23.272

68,39%

25,278

12,574

49,74%

CONCA

10.068

6.450

64,06%

7,362

3,037

41,24%

GUADALAJARA

25.738

16.993

66,02%

21,067

10,068

47,79%

TOLEDO

56.185

37.787

67,25%

41,873

20,623

49,25%

C. LA MANXA

150.426

100.641

66,90%

113,872

54,611

47,96%

ÀVILA  

10.596

7.221

68,15%

7,469

3,495

46,79%

BURGOS

28.682

19.063

66,46%

23,510

11,084

47,14%

LLEÓ

36.167

24.372

67,39%

27,377

12,938

47,26%

PALÈNCIA

12.960

8.929

68,90%

9,379

4,655

49,63%

SALAMANCA

25.950

18.071

69,64%

18,578

9,195

49,49%

SEGÒVIA

10.909

7.288

66,81%

7,849

3,645

46,43%

SÒRIA

5.819

3.857

66,28%

4,012

1,806

45,03%

VALLADOLID

55.199

37.523

67,98%

43,487

20,902

48,06%

ZAMORA

10.183

7.035

69,09%

6,844

3,398

49,64%

C. I LEÓN

196.465

133.359

67,88%

148,504

71,117

47,89%

BARCELONA

392.402

254.826

64,94%

340,861

160,480

47,08%

GIRONA

39.726

25.360

63,84%

30,770

14,104

45,84%

LLEIDA

22.709

14.985

65,99%

15,594

7,347

47,12%

TARRAGONA

53.430

34.190

63,99%

43,472

19,628

45,15%

CATALUNYA

508.267

329.361

64,80%

430,697

201,559

46,80%

BADAJOZ

42.869

29.820

69,56%

24,927

12,222

49,03%

CÀCERES

25.100

17.760

70,76%

14,873

7,545

50,73%

EXTREMADURA

67.969

47.580

70,00%

39,799

19,766

49,67%

LA CORUNYA

72.145

50.007

69,31%

53,025

26,335

49,67%

LUGO

14.551

10.269

70,57%

9,126

4,655

51,01%

OURENSE

14.652

10.308

70,35%

9,312

4,545

48,81%

PONTEVEDRA

31.049

21.489

69,21%

21,652

10,513

48,55%

VIGO

29.575

20.400

68,98%

22,051

10,866

49,28%

GALÍCIA

161.972

112.473

69,44%

115,165

56,915

49,42%

MADRID

767.076

517.773

67,50%

656,652

312,127

47,53%

MADRID

767.076

517.773

67,50%

656,652

312,127

47,53%

MÚRCIA

83.613

54.255

64,89%

60,510

26,974

44,58%

CARTAGENA

31.337

19.828

63,27%

23,525

11,143

47,37%

MÚRCIA

114.950

74.083

64,45%

84,034

38,117

45,36%

NAVARRA

244

168

68,85%

0,124

0,052

41,80%

NAVARRA

244

168

68,85%

0,124

0,052

41,80%

ÀLABA

107

86

80,37%

0,037

0,034

90,93%

GUIPÚSCOA

95

76

80,00%

0,036

0,034

93,86%

BISCAIA

264

166

62,88%

0,145

0,045

31,20%

PAÍS BASC

466

328

70,39%

0,218

0,113

51,76%

LA RIOJA

23.075

15.506

67,20%

16,776

8,089

48,22%

LA RIOJA

23.075

15.506

67,20%

16,776

8,089

48,22%

ALACANT

117.545

81.285

69,15%

74,043

36,299

49,02%

CASTELLÓ

39.146

26.179

66,88%

26,379

11,983

45,42%

VALÈNCIA

189.150

125.636

66,42%

134,094

61,551

45,90%

C. VALENCIANA

345.841

233.100

67,40%

234,516

109,833

46,83%

TOTAL NACIONAL

3.586.701

2.407.408

67,12%

2.740,016

1.309,288

47,78%

 

Devolucions pagades número i import 2018/2019

(imports en milions d’euros)

 

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2018

Pagades (núm.)

IRPF 2019

% Var.2019 / 2018

Import Pagat

IRPF 2018

Import pagat

IRPF 2019

% Var.2019 / 2018

ALMERIA

34.998

54.055

54,45%

13,377

20,923

56,41%

CADIS

37.516

69.281

84,67%

18,511

42,838

131,41%

CÒRDOVA

23.110

40.247

74,15%

10,524

19,302

83,42%

GRANADA

24.221

39.932

64,87%

12,161

20,587

69,28%

HUELVA

27.767

44.133

58,94%

9,981

18,722

87,56%

JAÉN

16.213

27.873

71,92%

7,069

12,508

76,94%

MÀLAGA

49.407

82.814

67,62%

25,653

42,947

67,41%

SEVILLA

75.736

129.578

71,09%

38,082

68,222

79,15%

JEREZ

12.008

21.714

80,83%

5,532

11,972

116,42%

CEUTA

2.707

3.227

19,21%

1,704

0,932

-45,31%

MELILLA

2.622

2.889

10,18%

1,737

0,888

-48,86%

ANDALUSIA

306.305

515.743

68,38%

144,331

259,840

80,03%

OSCA

6.005

8.680

44,55%

3,015

4,297

42,52%

TEROL

2.740

3.725

35,95%

1,303

1,650

26,64%

SARAGOSSA

37.339

53.243

42,59%

20,240

28,989

43,23%

ARAGÓ

46.084

65.648

42,45%

24,558

34,936

42,26%

OVIEDO

26.812

40.447

50,85%

14,969

25,799

72,34%

GIJÓN

13.379

20.159

50,68%

7,329

12,032

64,17%

ASTÚRIES

40.191

60.606

50,79%

22,298

37,830

69,66%

ILLES BALEARS

26.509

39.648

49,56%

16,135

21,770

34,92%

ILLES BALEARS

26.509

39.648

49,56%

16,135

21,770

34,92%

LAS PALMAS

43.809

75.084

71,39%

22,434

38,035

69,54%

TENERIFE

34.071

57.234

67,98%

17,583

27,884

58,59%

LES CANÀRIES

77.880

132.318

69,90%

40,017

65,920

64,73%

CANTÀBRIA

19.019

29.073

52,86%

10,262

16,694

62,69%

CANTÀBRIA

19.019

29.073

52,86%

10,262

16,694

62,69%

ALBACETE

10.617

16.139

52,01%

5,275

8,310

57,55%

CIUDAD REAL

14.564

23.272

59,79%

7,071

12,574

77,83%

CONCA

4.441

6.450

45,24%

2,194

3,037

38,37%

GUADALAJARA

11.484

16.993

47,97%

7,079

10,068

42,22%

TOLEDO

24.136

37.787

56,56%

13,109

20,623

57,32%

C. LA MANXA

65.242

100.641

54,26%

34,728

54,611

57,26%

ÀVILA  

4.874

7.221

48,15%

2,405

3,495

45,32%

BURGOS

12.825

19.063

48,64%

7,741

11,084

43,19%

LLEÓ

16.385

24.372

48,75%

8,377

12,938

54,45%

PALÈNCIA

5.838

8.929

52,95%

2,856

4,655

62,99%

SALAMANCA

11.875

18.071

52,18%

5,959

9,195

54,30%

SEGÒVIA

5.097

7.288

42,99%

2,641

3,645

37,97%

SÒRIA

2.995

3.857

28,78%

1,575

1,806

14,69%

VALLADOLID

24.064

37.523

55,93%

13,569

20,902

54,04%

ZAMORA

4.664

7.035

50,84%

2,134

3,398

59,23%

C. I LEÓN

88.617

133.359

50,49%

47,257

71,117

50,49%

BARCELONA

173.132

254.826

47,19%

113,820

160,480

40,99%

GIRONA

16.651

25.360

52,30%

9,809

14,104

43,78%

LLEIDA

10.766

14.985

39,19%

5,435

7,347

35,19%

TARRAGONA

22.477

34.190

52,11%

13,263

19,628

47,98%

CATALUNYA

223.026

329.361

47,68%

142,328

201,559

41,62%

BADAJOZ

17.345

29.820

71,92%

6,665

12,222

83,36%

CÀCERES

10.879

17.760

63,25%

4,360

7,545

73,06%

EXTREMADURA

28.224

47.580

68,58%

11,025

19,766

79,29%

LA CORUNYA

35.777

50.007

39,77%

18,077

26,335

45,68%

LUGO

7.589

10.269

35,31%

3,398

4,655

36,99%

OURENSE

7.748

10.308

33,04%

3,454

4,545

31,57%

PONTEVEDRA

14.970

21.489

43,55%

7,110

10,513

47,87%

VIGO

13.552

20.400

50,53%

7,223

10,866

50,45%

GALÍCIA

79.636

112.473

41,23%

39,262

56,915

44,96%

MADRID

367.850

517.773

40,76%

244,164

312,127

27,84%

MADRID

367.850

517.773

40,76%

244,164

312,127

27,84%

MÚRCIA

35.822

54.255

51,46%

16,565

26,974

62,83%

CARTAGENA

12.470

19.828

59,01%

5,611

11,143

98,59%

MÚRCIA

48.292

74.083

53,41%

22,176

38,117

71,88%

NAVARRA

122

168

37,70%

0,040

0,052

31,04%

NAVARRA

122

168

37,70%

0,040

0,052

31,04%

ÀLABA

68

86

26,47%

0,023

0,034

45,93%

GUIPÚSCOA

62

76

22,58%

0,021

0,034

62,36%

BISCAIA

146

166

13,70%

0,054

0,045

-16,69%

PAÍS BASC

276

328

18,84%

0,098

0,113

14,86%

LA RIOJA

10.405

15.506

49,02%

5,514

8,089

46,70%

LA RIOJA

10.405

15.506

49,02%

5,514

8,089

46,70%

ALACANT

49.673

81.285

63,64%

22,880

36,299

58,65%

CASTELLÓ

16.056

26.179

63,05%

7,603

11,983

57,61%

VALÈNCIA

78.640

125.636

59,76%

39,465

61,551

55,96%

C. VALENCIANA

144.369

233.100

61,46%

69,948

109,833

57,02%

TOTAL NACIONAL

1.572.047

2.407.408

53,14%

874,140

1.309,288

49,78%