Saltar al contingut principal

Més de 4.300.000 contribuents han rebut la seva devolució, un 29% més, per import de 3.000 milions d'euros

Campanya de Renda 2019

 • Superat el mes de campanya, 6.754.000 contribuents han presentat ja la seva declaració, 1.330.000 més que l'any passat en el mateix període
 • Des d'avui es pot demanar cita per al pla ‘Le Llamamos’, el sistema de confecció telefònica de declaració que arrencarà el dia 7 de maig i que multiplicarà per gairebé sis vegades la seva capacitat per suplir l'assistència en oficines mentre les condicions sanitàries el requereixin
 • La capacitat de cites del ‘Le Llamamos’ anirà creixent gradualment en número i en perfil del contribuent per garantir la fiabilitat del servei
 • A la campanya hi ha prevista la presentació de 21.030.000 declaració, de les quals 14.565.000 seran per retornar, gairebé el 70% del total, per import de 10.686 milions d'euros

5 de maig de 2020.- Més de 4.349.000 contribuents han rebut, a data d'avui, la seva devolució superat el primer mes de campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2019 (IRPF 2019).L'import total tornat assoleix els 3.000 milions d'euros.Es manté d'aquesta forma el fort increment de les devolucions respecte a les mateixes dates de l'any passat, del 29% en número i de més del 39% en import.

Es pot recordar que, en el context actual d'emergència sanitària, i tenint en compte que el 88% dels contribuents presenten les seves declaració per Internet, es va considerar especialment important mantenir la data d'inici de campanya prevista (1 d'abril), de manera que els contribuents poguessin anar rebent com més aviat millor les seves devolucions.

Aquest increment sostingut en les devolucions després de superar el primer terç de la campanya està lligat al gran increment registrat paral·lelament en les mateixes presentacions, ja que, a hores d'ara de campanya ja han presentat la seva declaració 1.330.000 contribuents més que l'any passat (+24,5%).

A la present campanya és previst que es presentin 21.030.000 declaració, un 1,6% més que l'any anterior.D'aquest total, es preveu que 14.565.000 donin dret a devolució, gairebé el 70% del total i un 0,5% més que l'any anterior, per un import estimat de 10.686 milions d'euros.

L'agilitació en les presentacions està arribant també a les declaració amb resultat a ingressar, que creixen un 31%, superant ja la xifra de 937.000.Accelerar la presentació no suposa un perjudici per als contribuents amb declaració a ingressar, ja que comencen a pagar al final de la campanya.

Quant a les vies de presentació, a més del canal telemàtic principal, que és la pàgina web de la AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es), els contribuents també estan agilitant la presentació a través de l'aplicació mòbil de l'Agència.Per aquesta via s'han presentat més de 262.000 declaració fins avui, un 31% més que l'any passat.D'aquesta xifra total, més de 221.800 es corresponen amb presentacions ‘en un sol clic’ i la resta són contribuents que l'aplicació ha derivat al web de l'Agència per realitzar alguna modificació i han tornat a l'‘app’ per concloure la presentació.

El pla ‘Le Llamamos’ multiplica la seva capacitat

Amb aquesta combinació d'una molt intensa acceleració en les presentacions dels contribuents per internet i ‘app’, i un gran reforç de la confecció de declaració per via telefònica per arribar als contribuents que habitualment requereixen atenció en oficines, l'Agència, en col·laboració amb CCAA i ajuntaments, pretén que, en el menor temps possible, la majoria dels contribuents puguin anar deixant ja presentada la seva declaració, supeditant qualsevol decisió sobre l'inici i el format de l'atenció presencial en Campanya de Renda a les oficines de l'AEAT a les condicions que vagin marcant en cada moment les circumstàncies sanitàries.

Per aconseguir aquest important reforç de l'atenció personalitzada, l'Agència Tributària ha implementat les mesures organitzatives i tecnològiques necessàries per multiplicar per gairebé sis vegades, en termes de personal dedicat a aquesta tasca, la capacitat de servei inicialment prevista per al tradicional pla ‘Le Llamamos’. El servei en el seu conjunt arribarà a comptar amb més de 4.500 operadors, avalats per més de 550 coordinadors, personal de suport general i informàtic.

A partir del 7 de maig, mitjançant cita prèvia que el contribuent pot sol·licitar per internet o telèfon des d'avui mateix, es començarà a prestar aquest servei personalitzat de confecció telefònica de declaració.El contribuent que compti amb el tradicional perfil d'assistència presencial en oficines podrà sol·licitar cita per ser atès en funció de la disponibilitat del servei, que s'anirà incrementant gradualment tant en capacitat com en el perfil del contribuent que pot ser atès.

Els contribuents que, en sol·licitar cita per al ‘Le Llamamos’, aportin un telèfon mòbil (l'opció més recomanable), rebran un SMS on se'ls indicarà el dia en què previsiblement seran atesos, així com un enllaç a la documentació que hauran de tenir disponible el dia de la cita.A tall d'exemple, els nous declarants hauran de tenir disponible el número IBAN d'un compte del qual siguin titulars.Als contribuents amb l'‘app’ de l'Agència descarregada se'ls enviarà un missatge ‘push’ amb la mateixa informació.

Addicionalment, als contribuents amb rendiments d'activitat econòmica en estimació objectiva (mòduls) i aquells que expliquin amb rendiments del capital immobiliari, en concertar la cita se'ls oferirà un document que els ajudarà a recopilar la informació necessària perquè la tinguin preparada i disponible en el moment en què l'Agència els truqui, agilitant així la presentació de la declaració.

L'oferta de cita prèvia es va obrint progressivament.Amb la finalitat de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, l'agència recorda els ciutadans que poden anul·lar la cita per la mateixa via per la qual l'han concertat si han decidit no fer ús d'ella.En anys passats, en més del 25% de les cites concertades amb més d'una setmana d'antelació, el contribuent finalment no es presentava.

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta necessari revisar l'esborrany de declaració que ofereix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany de declaració.

Alguns casos típics que fan necessària la revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2019)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en habitatge habitual
 • Deduccions autonòmiques

Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campaña de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

L'obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessiti el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta a la icona de la pàgina web de l'AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, s'haurà de proporcionar el DNI, la seva data de validesa i el número de mòbil.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar-ho des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit, o des de l'‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF, la data de validesa del DNI i un codi de quatre caràcters que definirà el contribuent per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per l'‘app’ o per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2018 i la data de validesa del mateix DNI.Als no declarants a l'exercici anterior, o amb la casella de la seva Renda 2018 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran determinats dígits del codi d'un compte bancari del qual sigui titular el contribuent.Amb la finalitat de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

Principals serveis d'assistència i informació

 •  Internet:sede.agenciatributaria.gob.es i ‘app’

  (ofereix informació i gestions sense horaris). 

 • Telèfon sol·licitud cita ‘Le Llamamos’ (a partir del 5 de maig):

  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)

 • Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 y 91 554 87 70

  (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)

  IRPF 2019 (Dades a 5 de maig)

   

IRPF 2018

IRPF 2019

% 2019/2018

NAVEGACIÓ RENDEIX WEB

(núm. de contribuents)

7.888.905

9.446.971

19,75%

declaració presentades

5.424.798

6.754.756

24,52%

declaració a ingressar

715.364

937.606

31,07%

             Import (milions de €)

581,751

724,817

24,59%

declaració amb sol·licitud de devolució

4.564.468

5.591.397

22,50%

             Import (milions de €)

3.431,553

4.247,210

23,77%

Devolucions Pagades

3.370.667

4.349.324

29,03%

             Import (milions de €)

2.152,241

3.001,822

39,47%

Nota:

La suma de les declaració a ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaració presentades perquè falten per incloure les declaració negatives i les declaració amb renúncia a la devolució.

declaració presentades

 

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Total declaració presentades

IRPF 2018

Total declaració presentades

IRPF 2019

Variación %

Presentades 2019/2018

ALMERÍA

103.978

128.704

23,78%

CÁDIZ

138.984

166.716

19,95%

CÓRDOBA

86.549

108.530

25,40%

GRANADA

97.342

126.583

30,04%

HUELVA

81.952

104.100

27,03%

JAÉN

65.938

87.105

32,10%

MÁLAGA

177.273

231.723

30,72%

SEVILLA

266.121

339.314

27,50%

JEREZ

42.957

53.328

24,14%

CEUTA

9.753

12.523

28,40%

MELILLA

9.709

12.811

31,95%

ANDALUCÍA

1.080.556

1.371.437

26,92%

HUESCA

21.260

26.156

23,03%

TERUEL

11.096

12.817

15,51%

ZARAGOZA

135.334

161.420

19,28%

ARAGÓN

167.690

200.393

19,50%

OVIEDO

97.727

111.033

13,62%

GIJÓN

48.919

55.377

13,20%

ASTURIAS

146.646

166.410

13,48%

ILLES BALEARS

100.827

131.170

30,09%

ILLES BALEARS

100.827

131.170

30,09%

LAS PALMAS

148.802

188.039

26,37%

STA.CREU DE TENERIFE

117.161

154.367

31,76%

CANARIAS

265.963

342.406

28,74%

CANTABRIA

70.462

83.187

18,06%

CANTABRIA

70.462

83.187

18,06%

ALBACETE

40.571

50.422

24,28%

CIUDAD REAL

56.060

68.221

21,69%

CUENCA

17.089

22.724

32,97%

GUADALAJARA

37.447

47.147

25,90%

TOLEDO

83.579

105.104

25,75%

CASTILLA-LA MANCHA

234.746

293.618

25,08%

ÁVILA  

17.037

21.098

23,84%

BURGOS

47.720

55.121

15,51%

LEÓN

58.456

68.770

17,64%

PALENCIA

21.033

24.489

16,43%

SALAMANCA

40.882

49.319

20,64%

SEGOVIA

17.967

21.636

20,42%

SORIA

10.091

12.294

21,83%

VALLADOLID

82.803

99.026

19,59%

ZAMORA

16.829

20.030

19,02%

CASTILLA Y LEÓN

312.818

371.783

18,85%

BARCELONA

683.860

824.971

20,63%

GIRONA

67.900

86.110

26,82%

LLEIDA

42.082

50.718

20,52%

TARRAGONA

89.029

108.963

22,39%

CATALUÑA

882.871

1.070.762

21,28%

BADAJOZ

66.788

85.585

28,14%

CÁCERES

41.592

52.347

25,86%

EXTREMADURA

108.380

137.932

27,27%

A CORUÑA

120.579

142.564

18,23%

LUGO

26.846

31.428

17,07%

OURENSE

27.994

31.605

12,90%

PONTEVEDRA

53.400

63.812

19,50%

VIGO

44.483

55.782

25,40%

GALICIA

273.302

325.191

18,99%

MADRID

1.044.451

1.314.442

25,85%

MADRID

1.044.451

1.314.442

25,85%

MURCIA

132.674

164.596

24,06%

CARTAGENA

49.893

57.044

14,33%

MURCIA

182.567

221.640

21,40%

NAVARRA

543

497

-8,47%

NAVARRA

543

497

-8,47%

ÀLABA

240

220

-8,33%

GUIPÚSCOA

257

264

2,72%

VIZCAYA

500

473

-5,40%

PAÍS VASCO

997

957

-4,01%

LA RIOJA

36.733

45.549

24,00%

LA RIOJA

36.733

45.549

24,00%

ALICANTE

170.623

226.589

32,80%

CASTELLÓN

61.211

79.907

30,54%

VALENCIA

283.412

370.886

30,86%

C. VALENCIANA

515.246

677.382

31,47%

TOTAL NACIONAL

5.424.798

6.754.756

24,52%

Devolucions sol·licitades i pagades(imports en milions d'euros)

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2019

Pagades (núm.)

IRPF 2019

% Pag./sol.

Importe solicitado

IRPF 2019

Import pagat

IRPF 2019

% Pag./Sol.

ALMERÍA

112.287

90.812

80,87%

61,274

44,899

73,27%

CÁDIZ

142.188

116.122

81,67%

113,491

86,951

76,62%

CÓRDOBA

90.689

72.350

79,78%

59,333

43,627

73,53%

GRANADA

104.192

79.192

76,01%

75,851

53,052

69,94%

HUELVA

91.051

73.491

80,71%

52,997

39,723

74,95%

JAÉN

73.486

56.745

77,22%

46,520

33,073

71,09%

MÁLAGA

192.244

150.425

78,25%

142,661

101,175

70,92%

SEVILLA

284.634

225.230

79,13%

209,192

149,587

71,51%

JEREZ

45.876

37.529

81,81%

33,709

25,405

75,37%

CEUTA

10.783

8.521

79,02%

8,157

5,941

72,83%

MELILLA

11.126

8.091

72,72%

8,601

5,662

65,83%

ANDALUCÍA

1.158.556

918.508

79,28%

811,788

589,097

72,57%

HUESCA

20.867

15.832

75,87%

14,374

9,902

68,89%

TERUEL

10.105

7.546

74,68%

6,491

4,402

67,81%

ZARAGOZA

125.957

96.658

76,74%

92,456

65,407

70,74%

ARAGÓN

156.929

120.036

76,49%

113,321

79,711

70,34%

OVIEDO

91.787

73.715

80,31%

79,568

60,001

75,41%

GIJÓN

45.379

36.080

79,51%

37,062

27,235

73,49%

ASTURIAS

137.166

109.795

80,05%

116,630

87,236

74,80%

ILLES BALEARS

100.601

74.274

73,83%

76,821

51,752

67,37%

ILLES BALEARS

100.601

74.274

73,83%

76,821

51,752

67,37%

LAS PALMAS

167.066

131.851

78,92%

116,216

82,473

70,97%

TENERIFE

135.345

105.845

78,20%

93,315

65,861

70,58%

CANARIAS

302.411

237.696

78,60%

209,531

148,334

70,79%

CANTABRIA

69.782

54.249

77,74%

54,750

39,118

71,45%

CANTABRIA

69.782

54.249

77,74%

54,750

39,118

71,45%

ALBACETE

42.003

32.070

76,35%

30,836

21,413

69,44%

CIUDAD REAL

57.083

44.364

77,72%

41,081

29,685

72,26%

CUENCA

18.770

13.852

73,80%

13,465

8,993

66,79%

GUADALAJARA

39.105

30.852

78,90%

31,241

22,751

72,83%

TOLEDO

88.012

67.751

76,98%

64,335

45,406

70,58%

C.-LA MANCHA

244.973

188.889

77,11%

180,957

128,248

70,87%

ÁVILA  

17.608

13.602

77,25%

12,367

8,691

70,28%

BURGOS

45.739

35.795

78,26%

36,865

26,324

71,41%

LEÓN

57.836

45.300

78,32%

43,294

30,925

71,43%

PALENCIA

20.513

16.329

79,60%

14,616

10,761

73,63%

SALAMANCA

41.101

32.606

79,33%

29,126

20,930

71,86%

SEGOVIA

18.169

13.985

76,97%

12,758

8,948

70,14%

SORIA

10.277

7.895

76,82%

6,990

4,931

70,55%

VALLADOLID

84.253

66.815

79,30%

65,615

47,873

72,96%

ZAMORA

17.020

13.196

77,53%

11,201

8,071

72,06%

C. I LLEÓ

312.516

245.523

78,56%

232,833

167,456

71,92%

BARCELONA

618.492

466.453

75,42%

536,998

372,107

69,29%

GIRONA

66.574

48.462

72,79%

52,193

34,413

65,93%

LLEIDA

40.026

29.707

74,22%

27,886

18,938

67,91%

TARRAGONA

85.528

64.125

74,98%

69,214

47,008

67,92%

CATALUÑA

810.620

608.747

75,10%

686,291

472,466

68,84%

BADAJOZ

70.332

55.582

79,03%

39,925

29,071

72,81%

CÁCERES

42.091

33.044

78,51%

24,295

17,706

72,88%

EXTREMADURA

112.423

88.626

78,83%

64,219

46,776

72,84%

A CORUÑA

117.501

89.318

76,01%

85,526

58,570

68,48%

LUGO

25.554

19.419

75,99%

16,204

11,015

67,97%

OURENSE

25.159

19.074

75,81%

16,198

10,758

66,41%

PONTEVEDRA

53.340

40.334

75,62%

37,595

25,130

66,84%

VIGO

46.141

35.572

77,09%

34,378

23,563

68,54%

GALICIA

267.695

203.717

76,10%

189,902

129,035

67,95%

MADRID

1.130.676

894.268

79,09%

966,728

686,223

70,98%

MADRID

1.130.676

894.268

79,09%

966,728

686,223

70,98%

MURCIA

139.228

106.513

76,50%

100,092

69,058

68,99%

CARTAGENA

48.456

37.639

77,68%

35,615

25,856

72,60%

MURCIA

187.684

144.152

76,81%

135,707

94,914

69,94%

NAVARRA

379

275

72,56%

0,200

0,116

57,99%

NAVARRA

379

275

72,56%

0,200

0,116

57,99%

ÀLABA

182

138

75,82%

0,080

0,053

66,63%

GUIPÚSCOA

201

140

69,65%

0,111

0,070

62,88%

VIZCAYA

390

306

78,46%

0,173

0,123

70,90%

PAÍS VASCO

773

584

75,55%

0,364

0,246

67,52%

LA RIOJA

38.205

29.256

76,58%

27,430

18,974

69,17%

LA RIOJA

38.205

29.256

76,58%

27,430

18,974

69,17%

ALICANTE

188.259

145.297

77,18%

118,748

81,512

68,64%

CASTELLÓN

65.806

50.119

76,16%

44,185

30,175

68,29%

VALENCIA

305.943

235.313

76,91%

216,805

150,435

69,39%

C. VALENCIANA

560.008

430.729

76,91%

379,738

262,122

69,03%

TOTAL NACIONAL

5.591.397

4.349.324

77,79%

4.247,210

3.001,822

70,68%

Devolucions pagades número i import 2018/2019

(imports en milions d'euros)

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2018

Pagades (núm.)

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

Import Pagat

IRPF 2018

Import pagat

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

ALMERÍA

69.898

90.812

29,92%

32,121

44,899

39,78%

CÁDIZ

91.011

116.122

27,59%

62,956

86,951

38,12%

CÓRDOBA

52.636

72.350

37,45%

30,602

43,627

42,57%

GRANADA

57.452

79.192

37,84%

35,376

53,052

49,97%

HUELVA

55.505

73.491

32,40%

26,902

39,723

47,66%

JAÉN

39.789

56.745

42,61%

21,789

33,073

51,79%

MÁLAGA

108.344

150.425

38,84%

68,545

101,175

47,60%

SEVILLA

168.182

225.230

33,92%

106,986

149,587

39,82%

JEREZ

28.633

37.529

31,07%

18,169

25,405

39,82%

CEUTA

6.297

8.521

35,32%

4,216

5,941

40,91%

MELILLA

6.087

8.091

32,92%

4,155

5,662

36,28%

ANDALUCÍA

683.834

918.508

34,32%

411,815

589,097

43,05%

HUESCA

12.644

15.832

25,21%

7,166

9,902

38,18%

TERUEL

6.382

7.546

18,24%

3,570

4,402

23,31%

ZARAGOZA

79.205

96.658

22,04%

49,566

65,407

31,96%

ARAGÓN

98.231

120.036

22,20%

60,301

79,711

32,19%

OVIEDO

62.495

73.715

17,95%

44,420

60,001

35,08%

GIJÓN

30.289

36.080

19,12%

20,668

27,235

31,78%

ASTURIAS

92.784

109.795

18,33%

65,088

87,236

34,03%

ILLES BALEARS

54.455

74.274

36,40%

35,355

51,752

46,38%

ILLES BALEARS

54.455

74.274

36,40%

35,355

51,752

46,38%

LAS PALMAS

95.434

131.851

38,16%

57,946

82,473

42,33%

TENERIFE

76.683

105.845

38,03%

45,671

65,861

44,21%

CANARIAS

172.117

237.696

38,10%

103,617

148,334

43,16%

CANTABRIA

42.637

54.249

27,23%

27,935

39,118

40,03%

CANTABRIA

42.637

54.249

27,23%

27,935

39,118

40,03%

ALBACETE

25.176

32.070

27,38%

15,234

21,413

40,56%

CIUDAD REAL

35.452

44.364

25,14%

21,952

29,685

35,23%

CUENCA

10.262

13.852

34,98%

5,794

8,993

55,22%

GUADALAJARA

23.841

30.852

29,41%

16,559

22,751

37,39%

TOLEDO

53.319

67.751

27,07%

34,043

45,406

33,38%

C.-LA MANCHA

148.050

188.889

27,58%

93,583

128,248

37,04%

ÁVILA  

11.042

13.602

23,18%

6,331

8,691

37,28%

BURGOS

28.604

35.795

25,14%

19,284

26,324

36,51%

LEÓN

37.221

45.300

21,71%

23,243

30,925

33,05%

PALENCIA

13.308

16.329

22,70%

7,949

10,761

35,38%

SALAMANCA

26.256

32.606

24,18%

15,646

20,930

33,77%

SEGOVIA

11.396

13.985

22,72%

6,654

8,948

34,47%

SORIA

6.357

7.895

24,19%

3,601

4,931

36,96%

VALLADOLID

53.463

66.815

24,97%

35,281

47,873

35,69%

ZAMORA

10.653

13.196

23,87%

5,856

8,071

37,84%

C. I LLEÓ

198.300

245.523

23,81%

123,844

167,456

35,21%

BARCELONA

370.419

466.453

25,93%

264,799

372,107

40,52%

GIRONA

36.499

48.462

32,78%

23,857

34,413

44,24%

LLEIDA

23.468

29.707

26,59%

13,266

18,938

42,75%

TARRAGONA

49.260

64.125

30,18%

32,771

47,008

43,44%

CATALUÑA

479.646

608.747

26,92%

334,693

472,466

41,16%

BADAJOZ

41.371

55.582

34,35%

20,736

29,071

40,19%

CÁCERES

25.171

33.044

31,28%

12,625

17,706

40,24%

EXTREMADURA

66.542

88.626

33,19%

33,361

46,776

40,21%

A CORUÑA

76.131

89.318

17,32%

45,695

58,570

28,18%

LUGO

16.538

19.419

17,42%

8,555

11,015

28,75%

OURENSE

16.856

19.074

13,16%

8,598

10,758

25,12%

PONTEVEDRA

33.229

40.334

21,38%

19,120

25,130

31,43%

VIGO

28.490

35.572

24,86%

17,562

23,563

34,17%

GALICIA

171.244

203.717

18,96%

99,529

129,035

29,65%

MADRID

708.599

894.268

26,20%

500,473

686,223

37,11%

MADRID

708.599

894.268

26,20%

500,473

686,223

37,11%

MURCIA

80.906

106.513

31,65%

45,453

69,058

51,93%

CARTAGENA

30.900

37.639

21,81%

18,804

25,856

37,50%

MURCIA

111.806

144.152

28,93%

64,257

94,914

47,71%

NAVARRA

247

275

11,34%

0,088

0,116

32,57%

NAVARRA

247

275

11,34%

0,088

0,116

32,57%

ÀLABA

127

138

8,66%

0,046

0,053

15,15%

GUIPÚSCOA

130

140

7,69%

0,046

0,070

50,88%

VIZCAYA

254

306

20,47%

0,087

0,123

41,16%

PAÍS VASCO

511

584

14,29%

0,180

0,246

36,98%

LA RIOJA

21.699

29.256

34,83%

13,110

18,974

44,73%

LA RIOJA

21.699

29.256

34,83%

13,110

18,974

44,73%

ALICANTE

108.507

145.297

33,91%

60,128

81,512

35,56%

CASTELLÓN

36.682

50.119

36,63%

20,834

30,175

44,83%

VALENCIA

174.776

235.313

34,64%

104,049

150,435

44,58%

C.VALENCIANA

319.965

430.729

34,62%

185,012

262,122

41,68%

TOTAL NACIONAL

3.370.667

4.349.324

29,03%

2.152,241

3.001,822

39,47%