Saltar al contingut principal

En els dos primers mesos de campanya ja han rebut la seva devolució de Renda 7.400.000 contribuents, per un import de 4.895 milions d'euros

Campanya de Renda 2021

 • Ja han presentat la seva declaració 12.990.000 contribuents, i d'aquells amb sol·licitud de devolució ja han rebut el corresponent reintegrament un 80,8%, mentre s'han abonat el 73,4% dels imports sol·licitats fins al moment.
 • L'Agència Tributària comença a prestar des d'avui el servei d'assistència en oficines mentre continua el pla ‘Li Llamamos’, que explica ja amb més de 968.000 cites per a la confecció de la declaració i més de 739.000 contribuents amb la Renda presentada per aquesta via pensada per a tots aquells contribuents menys habituat a les noves tecnologies que requereixin una assistència personalitzada.
 • L'‘Informador’ de Renda i l'específic per a activitats econòmiques ofereixen des del web de l'Agència més de 800 respostes als dubtes més destacats i connecten amb un xat atès per especialistes de l'ADI.

1 de juny de 2022.- Un total de 7.399.000 contribuents han rebut ja la devolució de més de 4.895 milions d'euros superats els dos primers mesos de campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2021 (IRPF 2021), de manera que ja han estat abonades el 80,8% de les sol·licituds de devolució realitzades de moment i el 73,4% dels imports per retornar que s'han sol·licitat.Fins ara, l'Agència ha abonat un nombre equivalent de devolucions a les pagades l'any passat en les mateixes dates, malgrat que les mateixes presentacions amb sol·licitud de devolució descendeixen lleugerament, un 1,6% en número i un 1,7% en import.

En paral·lel, s'han presentat ja més de 2.966.000 declaracions amb resultat a ingressar (+9%) per part de contribuents que han optat per agilitar la presentació, ja que no han de realitzar els primers pagaments fins al final de la campanya.

La campanya arriba ara al seu terç final i, en total, ja han presentat la seva declaració per vies no presencials 12.990.000 contribuents, 164.000 més que l'any passat en les mateixes dates (+1,3%).

En el conjunt de la campanya està prevista la presentació de 21.921.000 declaracions, un 0,9% més que l'any passat, i d'aquest total s'espera que 14.350.000 donin dret a devolució (dos terços del total i un 1,1% més que l'any anterior) per un import estimat d'11.122 milions d'euros (5,8% més).També es preveuen 5.971.000 declaracions a ingressar (un 1,5% menys), per import de 13.400 milions d'euros.

Més de 739.000 declaracions per telèfon

Per vies de presentació, a més de la pàgina web de l'Agència Tributària (sede.agenciatributaria.gob.es) com canal telemàtic principal, s'han presentat també més de 365.000 declaracions a través de l'aplicació mòbil de l'Agència (+1,6% que l'any passat), de les quals 264.000 es corresponen amb presentacions ‘en un sol clic’ i la resta són contribuents que l'‘app’ ha derivat al web de la AEAT per realitzar alguna modificació i han tornat a l'aplicació per concloure la presentació.

En tot cas, i igual com l'any passat a aquestes dates, la principal alternativa no presencial al web de l'Agència per presentar la declaració continua sent el pla ‘Li Llamamos’ de confecció de declaracions de Renda per telèfon, per al que ja han demanat cita prèvia més de 968.000 contribuents i dels quals ja compten amb la seva declaració presentada més de 739.000.

L'any passat any la campanya va acabar amb una xifra rècord de més de 1.153.000 declaracions presentades per aquesta via telefònica (el 70% de totes les declaracions que es van realitzar amb assistència personalitzada) que permet atendre els contribuents fins al final de la campanya sense necessitat de desplaçaments i de manera personalitzada.

Així, els contribuents menys habituats a les noves tecnologies compten amb una potent alternativa a l'assistència en oficines que comença ara, podent accelerar la presentació i, d'aquesta forma, també la devolució que correspongui.

El funcionament és el ja habitual per a aquest servei:una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic en el 91 535 73 26, o en el 901 12 12 24) i tria horari de demà o de tarda, el sistema li proposa un dia i una hora en què rebrà la trucada de l'Agència Tributària.En favor de la mateixa agilitat del servei, resulta molt convenient que el contribuent tingui disponible la informació i documentació necessària per realitzar la declaració quan li truqui l'Agència.

Comença l'assistència en oficines

Al seu torn, des d'avui l'Agència Tributària complementa aquesta assistència personalitzada per telèfon amb l'habitual servei de confecció de declaracions a les oficines prèvia cita, que deixarà en col·laboració amb CCAA i ajuntaments, igual com en el cas del pla ‘Li Llamamos’.

Amb aplicació de mesures de distància de seguretat i control d'aforaments, l'assistència en oficines es continuarà prestant amb un esquema d'obertura progressiva, de manera que es pugui ajustar la capacitat d'absorció que tinguin els centres d'atenció.

Per tant, i igual com en els anys anteriors, si en un moment donat el contribuent no troba cites disponibles, això no significarà que no quedin cites, sinó que es tornaran a obrir més cites en els dies següents.En tot cas, l'Agència recomana no esperar a aquesta nova obertura, sinó optar pel servei ‘Li Llamamos’, que continuarà explicant amb capacitat suficient d'absorció de la demanda.

Com tots els anys, amb la finalitat de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, l'Agència recorda els ciutadans que poden anul·lar la seva cita per qualsevol de les vies habilitades per a la seva obtenció si han decidit no fer ús d'ella.En anys passats, de les cites concertades amb més d'una setmana d'antelació el contribuent no es presentava en més d'un 25% dels casos.

‘Informador’ de Renda

La campanya d'aquest any compta, com a principal novetat, amb una versió renovada i ampliada de l'‘Informador’ de Renda i la creació d'un altre específic sobre activitats econòmiques.Aquesta eina, disponible en el web de l'Agència, inclou els blocs d'ajuda en Renda estructurats i sistematitzats per oferir la informació sol·licitada a partir de preguntes senzilles realitzades per l'‘Informador’, que també permet conservar el diàleg i la resposta donada en format PDF.

L'‘Informador’ de Renda és un servei integral d'assistència en línia amb més de 800 respostes als dubtes més destacades de tot l'impost en matèries tals com les novetats de campanya, l'obligació de declarar, opcions de tributació i situacions personals i familiars, beneficis fiscals, immobles i productes financers, així com les incloses en l'‘Informador’ específic sobre activitats econòmiques.Tot això a partir de 23 apartats inicials de continguts.

Al seu torn, els diferents blocs d'informació es connecten a un xat que atenen especialistes de l'Administració Digital Integral (ADI) en horari de nou del matí a set de la tarda, permetent així una assistència personalitzada per a les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre en les respostes de l'‘Informador’. Fins al moment, aquesta assistència de l'ADI per resoldre dubtes en Campanya de Renda s'ha traduït ja en més de 1.700 hores d'atenció personalitzada al contribuent.

D'altra banda, des del primer dia de campanya es manté obert el tradicional canal telefònic de resolució de dubtes tributaris, als telèfons 91 554 87 70 i 901 33 55 33, de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres.Aquesta via d'assistència ha atès en els dos primers mesos de campanya més de 1.370.000 trucades de diferent perfil de contribuents.

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Es recorda que els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital han de presentar la declaració, d'acord amb la normativa que estableix l'IMV.

Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que ofereix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2021)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepció de prestacions per ERTE
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en habitatge habitual
 • Deduccions autonòmiques

Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campaña de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

L'obtenció de Clau PIN requereix un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessiti el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta en l'apartat ‘Clau PIN’ del seu web, facilitant el DNI, data de validesa i el número de mòbil.També és possible el registre per videotrucada, o a les oficines de l'Agència, aportant el DNI i un número de mòbil.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar el PIN d'accés des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit, o des de l'‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF i la data de validesa del DNI, a la qual cosa s'afegeix una contrasenya de quatre caràcters que ja li vindrà donada per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres caràcters que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

Per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2020 i la data de validesa del mateix DNI.Als no declarants a l'exercici anterior, o amb la casella de la seva Renda 2020 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran els últims dígits del codi d'un compte bancari del qual sigui titular el contribuent.Amb la finalitat de facilitar el seu ús, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

Principals serveis d'assistència i informació

(ofereix informació i gestions sense horaris).

 • Telèfon sol·licitud ‘Le Llamamos’:

91 535 73 26 i 901 12 12 24 (servei automàtic, 24 hores)

91 553 00 71 i 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

 • Telèfon sol·licitud cita Renda per a atenció en oficines:

91 553 00 71 i 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

 • Telèfon Renda Informació:91 554 87 70 y 901 33 55 33

(per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)

IRPF 2021 (Dades a 1 de juny)

.

IRPF 2020

IRPF 2021

% 2021/2020

NAVEGACIÓ RENDEIX WEB

(núm. de contribuents)

14.070.095

14.826.270

5,37%

declaració presentades

12.825.479

12.990.105

1,28%

declaració a ingressar

2.719.946

2.966.660

9,07%

Import (milions de €)

3.190,929

3.790,036

18,78%

declaració amb sol·licitud de devolució

9.305.665

9.160.121

-1,56%

Import (milions de €)

6.783,715

6.669,033

-1,69%

Devolucions Pagades

7.427.806

7.399.100

-0,39%

Import (milions de €)

4.912,338

4.895,272

-0,35%

Nota:

La suma de declaracions a ingressar i devolucions no coincideix amb les declaracions presentades, ja que no s'inclouen les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució.

declaració presentades

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Total, declaració presentades

IRPF 2021

ALMERÍA

228.403

CÁDIZ

278.000

CÓRDOBA

220.500

GRANADA

261.324

HUELVA

174.506

JAÉN

189.031

MÁLAGA

447.366

SEVILLA

557.030

JEREZ

83.859

CEUTA

22.496

MELILLA

24.110

ANDALUCÍA

2.486.625

HUESCA

63.327

TERUEL

37.703

ZARAGOZA

319.175

ARAGÓN

420.205

OVIEDO

213.590

GIJÓN

110.660

ASTURIAS

324.250

ILLES BALEARS

291.791

ILLES BALEARS

291.791

LAS PALMAS

310.993

STA.CREU DE TENERIFE

273.586

CANARIAS

584.579

CANTABRIA

171.564

CANTABRIA

171.564

ALBACETE

113.057

CIUDAD REAL

137.781

CUENCA

53.878

GUADALAJARA

83.776

TOLEDO

200.577

CASTILLA-LA MANCHA

589.069

ÁVILA  

46.245

BURGOS

117.118

LEÓN

141.995

PALENCIA

51.901

SALAMANCA

100.482

SEGOVIA

46.630

SORIA

27.980

VALLADOLID

175.386

ZAMORA

48.090

CASTILLA Y LEÓN

755.827

BARCELONA

1.649.832

GIRONA

204.546

LLEIDA

117.969

TARRAGONA

229.614

CATALUÑA

2.201.961

BADAJOZ

183.037

CÁCERES

114.653

EXTREMADURA

297.690

A CORUÑA

309.870

LUGO

85.960

OURENSE

80.926

PONTEVEDRA

152.280

VIGO

109.538

GALICIA

738.574

MADRID

2.161.707

MADRID

2.161.707

MURCIA

337.127

CARTAGENA

103.777

MURCIA

440.904

NAVARRA

1.180

NAVARRA

1.180

ÀLABA

396

GUIPÚSCOA

506

VIZCAYA

830

PAÍS VASCO

1.732

LA RIOJA

100.422

LA RIOJA

100.422

ALICANTE

483.545

CASTELLÓN

177.798

VALENCIA

760.682

C. VALENCIANA

1.422.025

TOTAL NACIONAL

12.990.105

 Devolucions sol·licitades i pagades(imports en milions d'euros)                                                 

DELEGACIONES

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2021

Pagades (núm.)

IRPF 2021

% Pag./sol.

Importe solicitado

IRPF 2021

Import pagat

IRPF 2021

% Pag./Sol.

ALMERÍA

175.095

144.931

82,77%

94,563

70,192

74,23%

CÁDIZ

204.037

167.231

81,96%

158,016

121,335

76,79%

CÓRDOBA

158.422

129.393

81,68%

97,343

72,824

74,81%

GRANADA

181.489

142.918

78,75%

123,884

89,498

72,24%

HUELVA

137.539

115.600

84,05%

79,627

61,120

76,76%

JAÉN

141.034

113.056

80,16%

81,859

60,477

73,88%

MÁLAGA

310.976

244.517

78,63%

220,338

158,444

71,91%

SEVILLA

407.237

330.036

81,04%

289,709

212,566

73,37%

JEREZ

62.642

52.202

83,33%

44,643

34,385

77,02%

CEUTA

16.744

13.683

81,72%

12,023

9,044

75,23%

MELILLA

17.894

14.532

81,21%

13,324

9,851

73,93%

ANDALUCÍA

1.813.109

1.468.099

80,97%

1.215,330

899,736

74,03%

HUESCA

42.623

33.441

78,46%

28,413

20,100

70,74%

TERUEL

25.026

19.535

78,06%

15,661

11,311

72,22%

ZARAGOZA

209.506

163.383

77,98%

147,489

105,433

71,49%

ARAGÓN

277.155

216.359

78,06%

191,564

136,844

71,44%

OVIEDO

151.624

120.534

79,50%

125,707

94,860

75,46%

GIJÓN

76.154

60.303

79,19%

58,920

43,577

73,96%

ASTURIAS

227.778

180.837

79,39%

184,627

138,436

74,98%

ILLES BALEARS

177.381

137.305

77,41%

131,672

90,933

69,06%

ILLES BALEARS

177.381

137.305

77,41%

131,672

90,933

69,06%

LAS PALMAS

241.293

196.643

81,50%

162,055

119,234

73,58%

TENERIFE

210.444

170.544

81,04%

140,283

102,135

72,81%

CANARIAS

451.737

367.187

81,28%

302,338

221,369

73,22%

CANTABRIA

124.204

99.814

80,36%

96,712

71,406

73,83%

CANTABRIA

124.204

99.814

80,36%

96,712

71,406

73,83%

ALBACETE

83.260

68.979

82,85%

59,539

45,019

75,61%

CIUDAD REAL

103.261

86.672

83,93%

71,161

55,304

77,72%

CUENCA

40.929

33.634

82,18%

28,576

21,274

74,45%

GUADALAJARA

61.993

51.276

82,71%

48,230

36,774

76,25%

TOLEDO

147.977

120.824

81,65%

104,669

78,703

75,19%

C.-LA MANCHA

437.420

361.385

82,62%

312,175

237,074

75,94%

ÁVILA  

33.163

26.763

80,70%

22,699

16,623

73,23%

BURGOS

83.927

67.703

80,67%

63,360

46,794

73,85%

LEÓN

102.421

84.136

82,15%

73,124

55,923

76,48%

PALENCIA

37.146

30.300

81,57%

25,624

19,223

75,02%

SALAMANCA

71.343

58.381

81,83%

47,891

35,640

74,42%

SEGOVIA

33.792

27.333

80,89%

23,186

17,072

73,63%

SORIA

20.328

16.360

80,48%

12,945

9,456

73,05%

VALLADOLID

129.567

107.396

82,89%

94,514

72,438

76,64%

ZAMORA

34.740

28.110

80,92%

21,466

15,994

74,51%

C. I LLEÓ

546.427

446.482

81,71%

384,810

289,164

75,14%

BARCELONA

1.013.427

796.385

78,58%

848,546

609,941

71,88%

GIRONA

127.527

97.963

76,82%

98,775

68,656

69,51%

LLEIDA

77.436

60.984

78,75%

54,050

38,365

70,98%

TARRAGONA

149.064

117.439

78,78%

117,743

84,020

71,36%

CATALUÑA

1.367.454

1.072.771

78,45%

1.119,114

800,981

71,57%

BADAJOZ

129.140

105.716

81,86%

72,305

53,215

73,60%

CÁCERES

77.979

64.226

82,36%

43,690

32,850

75,19%

EXTREMADURA

207.119

169.942

82,05%

115,995

86,065

74,20%

A CORUÑA

213.825

174.141

81,44%

150,353

112,359

74,73%

LUGO

59.299

48.021

80,98%

38,826

28,752

74,05%

OURENSE

51.773

40.731

78,67%

32,339

22,989

71,09%

PONTEVEDRA

108.511

87.053

80,23%

76,739

55,667

72,54%

VIGO

77.801

63.120

81,13%

57,061

42,189

73,94%

GALICIA

511.209

413.066

80,80%

355,319

261,955

73,72%

MADRID

1.620.596

1.340.160

82,70%

1.303,671

970,287

74,43%

MADRID

1.620.596

1.340.160

82,70%

1.303,671

970,287

74,43%

MURCIA

259.038

211.270

81,56%

184,961

136,158

73,61%

CARTAGENA

79.473

66.653

83,87%

59,075

45,322

76,72%

MURCIA

338.511

277.923

82,10%

244,035

181,480

74,37%

NAVARRA

782

618

79,03%

0,389

0,259

66,63%

NAVARRA

782

618

79,03%

0,389

0,259

66,63%

ÀLABA

285

218

76,49%

0,137

0,083

60,51%

GUIPÚSCOA

320

245

76,56%

0,149

0,103

69,24%

VIZCAYA

578

456

78,89%

0,293

0,209

71,36%

PAÍS VASCO

1.183

919

77,68%

0,579

0,395

68,24%

LA RIOJA

72.175

58.363

80,86%

48,467

35,080

72,38%

LA RIOJA

72.175

58.363

80,86%

48,467

35,080

72,38%

ALICANTE

325.659

262.429

80,58%

204,251

147,004

71,97%

CASTELLÓN

125.435

100.720

80,30%

83,766

60,735

72,51%

VALENCIA

534.787

424.721

79,42%

374,221

266,068

71,10%

C. VALENCIANA

985.881

787.870

79,92%

662,237

473,807

71,55%

TOTAL NACIONAL

9.160.121

7.399.100

80,78%

6.669,033

4.895,272

73,40%