Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària incorpora un nou servei a la seva 'app' per fer més àgil la sol·licitud d'ajornament, la consulta i el pagament de deutes

Ampliació dels serveis d'assistència

  • Una nova funcionalitat en l'aplicació mòbil permetrà realitzar els tràmits més habituals en l'àmbit recaptatori estalviant temps i desplaçaments, sense limitació d'horaris i de manera senzilla i ràpida
  • El contribuent podrà sol·licitar ajornaments totals o parcials, consultar l'estat dels seus deutes i obtenir un certificat d'estar al corrent si tenia deutes i realitza els ingressos corresponents, tot això de forma gairebé instantània
  • També es beneficiarà d'aquesta facilitat més gran qui opti per realitzar els tràmits a través del web de l'Agència
  • La nova utilitat de l'‘app’ se suma a altres projectes d'ampliació de serveis complementaris de l'assistència presencial que s'han posat en marxa en els últims temps, cas de les Administracions Digitals Integrals (ADI), les eines d'assistència virtual i els serveis telefònics reforçats

4 de juliol de 2022.- Des d'avui està disponible en l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària un nou servei per a la sol·licitud d'ajornaments, la consulta i el pagament de deutes d'una forma ràpida, senzilla i sense limitacions d'horaris, de manera que els contribuents es podran estalviar temps i desplaçaments a l'hora de realitzar els tràmits més habituals de l'àmbit recaptatori.A tall d'exemple, cada any més de 233.000 persones físiques sol·liciten ajornaments de pagament en un moment diferent de la presentació de la declaració corresponent, dels quals prop d'un 42% acudeixen a les oficines per a això.

Amb aquesta millora, de la que també es beneficiarà qui opti per realitzar els tràmits a través del web de l'Agència (sede.agenciatributaria.gob.es), l'usuari podrà sol·licitar ajornaments totals o parcials, consultar l'estat dels seus deutes i obtenir un certificat d'estar al corrent si tenia deutes i realitza els ingressos corresponents, tot això de forma gairebé instantània, amb la consegüent reducció de costos indirectes.

En el cas dels ajornaments, també la resposta de l'Agència Tributària a la sol·licitud del contribuent podrà arribar a ser immediata.En la major part dels casos, podrà resoldre l'expedient en qüestió de segons i, si el sol·licitant s'ha subscrit al sistema d'avisos de l'Agència, se li remetrà un avís immediat amb la resolució de la sol·licitud via notificació ‘push’ en la mateixa ‘app’, per correu electrònic a la direcció facilitada, o per sms al número de telèfon mòbil que el contribuent hagi proporcionat.

Es pot recordar que els contribuents amb declaracions de Renda amb saldo a ingressar ja compten tradicionalment amb la possibilitat de fraccionar el pagament en dues vegades des del mateix servei de ‘Renda Web’, de manera que, en l'àmbit dels ajornaments, la nova funcionalitat de l'‘app’ està especialment pensada per a la resta de situacions en les quals se sol·licita un ajornament del pagament (autoliquidacions de IVA;liquidacions de l'Administració per IRPF, IVA o Impost sobre Societats;deutes en executiva amb l'Agència o altres organismes...).

Tràmits més accessibles i còmodes

La navegació dins de la nova funcionalitat de l'‘app’ s'ha dissenyat per resultar còmoda i intuïtiva, mentre s'ofereix el contingut de manera concreta i senzilla.Per accedir al servei en l'‘app’ es requereix comptar amb ‘Clau Pin’, sistema d'identificació habitual per als serveis personalitzats.

L'arrencada del nou servei ve acompanyada de documentació d'ajuda (guies d'ús i informació addicional en cada una de les opcions que apareixen durant la navegació en l'‘app’, així com diversos vídeos explicatius) de fàcil lectura per a tot perfil de contribuents.

Una vegada que l'usuari tria l'opció que engloba tot el servei (‘Pagar, ajornar i consultar deutes’), en un primer nivell de navegació apareixen tres grans accessos diferenciats que es corresponen amb els tres grups de tràmits enunciats en l'accés general al servei.

A cada un d'aquests apartats es troben disponibles subapartats de navegació perquè l'usuari pugui elegir la que millor s'adapti a les seves necessitats per al pagament (‘Pagar tots els meus deutes’, ‘Selecció d'algun deute’, ‘Pagament parcial d'un deute’ i ‘Pagament de diligències d'embargament’ quan no s'és el deutor), l'ajornament (‘Sol·licitar ajornament o fraccionament de deutes’) i la consulta (‘Consultar deutes’ i ‘Els meus Pagaments’). També en els apartats corresponents, l'usuari tindrà accés directe a les calculadores d'interessos i ajornaments.

Després de triar el tràmit concret que vol realitzar, l'usuari podrà completar-lo seguint passos senzills per pantalles encadenades i rebrà de forma igual d'instantània el justificant de l'Agència corresponent al tràmit realitzat.

En aquesta mateixa línia de simplificar al màxim el procés, en els tràmits d'ajornament i ingrés s'ofereix, per defecte, l'últim compte utilitzat pel contribuent en algun tràmit amb l'Agència.De la mateixa manera, l'alternativa del pagament amb targeta és accessible per a més entitats col·laboradores en un llistat que pot consultar el contribuent en la mateixa ‘app’.

Solució ràpida al certificat de ser al corrent negatiu

El nou servei, tant en l'‘app’ com al web de l'Agència soluciona també un problema amb el que es venien trobant en ocasions contribuents que sol·licitaven amb urgència un certificat d'estar al corrent per accedir a alguna subvenció o realitzar alguna operació amb tercers, i es trobaven amb un resultat negatiu per comptar amb deutes pendents, ja pràcticament sense marge per poder realitzar l'ingrés i obtenir el certificat que necessiten.

Per a aquests casos en què hi ha un certificat previ negatiu, tant l'‘app’ com el web de l'Agència permeten encadenar l'ingrés i la immediata sol·licitud i obtenció, en el seu cas, del certificat positiu, amb prou feines prement un botó, amb el consegüent estalvi de temps i eliminació de problemes per al contribuent.

Aquesta agilitació ha estat possible gràcies al projecte denominat ‘NRC online’ posat en marxa per l'Agència Tributària i les entitats col·laboradores, que permet als sistemes informàtics de l'Agència obtenir de forma immediata de les entitats la informació dels ingressos efectuats, que redunda en la possibilitat d'oferir-la de la mateixa manera als ciutadans.

Un pas més a l'ampliació de serveis al ciutadà

La nova utilitat de l'‘app’ se suma a altres projectes d'ampliació de serveis complementaris de l'assistència presencial que s'han posat en marxa en els últims temps, cas de les Administracions Digitals Integrals (ADI), les eines d'assistència virtual i els serveis telefònics reforçats.

En el cas concret de l'Àrea de Recaptació, els contribuents compten des de 2020 amb un servei telefònic especialitzat (91 553 68 01) disponible de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, sense necessitat de cita prèvia.Actualment, la meitat dels ciutadans que sol·liciten un servei personalitzat en matèria recaptatòria utilitza aquesta via d'assistència, la qualitat de la qual s'avalua per una enquesta en finalitzar l'atenció, i que les persones ateses venen avalant amb una puntuació mitjana de vuit sobre deu.

En els següents enllaços del web de l'Agència es troben disponibles vídeos divulgatius de la nova funcionalitat de l'‘app’:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/videos/app-agencia-tributaria-visualice-navegacion-basica.html

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/videos/app-agencia-tributaria-visualice-demostracion.html