Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària inicia una operació d'àmbit nacional contra el frau fiscal al sector de les franquícies de missatgeria i paqueteria

Operació ‘Columba’

  • Més de 270 funcionaris de l'Agència s'han personat a 76 locals situats en 14 CCAA després d'obtenir indicis d'activitat no declarada, pagaments en ‘B’ a treballadors i han detectat l'existència de programari d'ocultació de vendes en alguns casos
  • L'operació ha suposat l'inici d'actuacions inspectores en relació amb 77 societats i 40 persones físiques vinculades
  • Amb aquesta són 21 les macrooperacions sectorials coordinades desplegades per l'Agència en l'última dècada, que fins ara s'han traduït en la liquidació de més de 370 milions d'euros a 1.825 contribuents

20 d'octubre de 2022.- L'Agència Tributària ha engegat més d'un centenar de comprovacions inspectores a 77 societats i 40 persones físiques vinculades del sector de les franquícies de missatgeria i paqueteria després de la personació, el dia d'ahir, de més de 270 funcionaris de l'Agència en un total de 76 locals d'aquest sector distribuïts a 14 Comunitats Autònomes.

Les inspeccions, que es desenvoluparan en els propers mesos a partir d'aquesta obtenció de proves inicial, analitzaran supòsits d'activitat no declarada, pagaments en ‘B’ a treballadors de les franquícies i la utilització de programes informàtics d'ocultació de vendes per defraudar (programari de ‘doble ús’ que ja s'ha detectat en algunes de les personacions realitzades ahir).

L'operació, denominada ‘Columba’, comporta l'inici d'inspeccions a societats i persones físiques vinculades (socis, administradors i persones de l'entorn familiar), mitjançant la personació de funcionaris de l'àrea d'Inspecció de l'Agència en locals situats a Andalusia (6), Aragó (3), Astúries (1), Canàries (3), Cantàbria (3), Castella-la Manxa (1), Castella i Lleó (5), Catalunya (11), Extremadura (1), Galícia (10), Madrid (9), Múrcia (3) La Rioja (2) i Comunitat Valenciana (18).

‘Columba’ ha estat coordinada pel Departament d'Inspecció Financera i Tributària de l'Agència Tributària, comptant amb la participació de més de 260 funcionaris de l'Àrea d'Inspecció, incloent personal de les Unitats d'Auditoria Informàtica (UAI), així com amb el suport d'agents policials i de 14 funcionaris del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària.

Programari de ‘doble ús’

Les inspeccions iniciades ahir, i que es desenvoluparan en els pròxims mesos, tenen el seu origen en denúncies prèvies, relacionades amb el sector de la missatgeria i paqueteria, que posen en coneixement de l'Agència Tributària diversos suposats d'ocultació d'activitat econòmica i de pagaments en “B” als treballadors, vinculats amb facturació en efectiu i amb l'ajuda de programari d'ocultació de vendes, o de ‘dobli ús’. De fet, ja en les personacions realitzades ahir s'ha corroborat l'existència i utilització d'aquests programes per part d'algunes de les societats inspeccionades.

Les directrius generals del Pla de Control Tributari de l'Agència per a 2022 posen el focus, entre altres objectius, en la lluita contra el programari de ‘doble ús’, en paral·lel a la tramitació del Reglament que regula els requisits que han d'adoptar els sistemes informàtics de facturació per garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació, d'acord amb el disposat en la Llei General Tributària.

Amb les personacions realitzades ahir als locals seleccionats, l'Agència ha aconseguit accedir directament a la documentació i informació comptable o auxiliar real existent, inclosos els sistemes informàtics de processament de la informació, amb la finalitat de confirmar i quantificar el volum d'activitat no declarada per les empreses i, en el seu cas, confirmar la possible existència de programes informàtics d'ocultació de vendes i esquemes de facturació irregular.

Les actuacions també es dirigeixen a persones de l'entorn societari i familiar de les societats inspeccionades que presenten signes externs de riquesa no coherents amb les rendes que venen declarant.

D'acord amb l'informe anual del sector postal de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, més del 60% dels 2.177 operadors inscrits en el Registre postal operen sota el règim de franquícia o vinculacions anàlogues.Aquesta tipologia d'empreses de repartiment en règim de franquícia és a la que es dirigeix l'operació ‘Columba’, en un moment de fort creixement del sector de la missatgeria i paqueteria per l'auge del comerç electrònic al mercat espanyol.

Les macrooperacions sectorials

Amb l'operació ‘Columba’ són ja 21 les macrooperacions sectorials coordinades desplegades per l'Agència en l'última dècada, que fins ara s'han traduït en la liquidació de més de 370 milions d'euros a 1.825 contribuents.Aquest tipus d'actuacions, a més de facilitar la detecció i regularització del frau fiscal, permeten transmetre un missatge dissuasiu als col·lectius involucrats en aquestes pràctiques, que tenen impacte a les arques públiques i distorsionen greument la competència al mateix sector afectat.