Saltar al contingut principal

L'Agència Tributària ofereix un "Informador" de Renda integral per a la resolució online de dubtes en la confecció de la declaració

Campanya de Renda 2021

 • El període de declaració comença avui per a les presentacions per internet i en 48 hores es rebran les primeres devolucions d'una campanya en la qual s'esperen 21.921.000 declaracions, d'elles dues terços per retornar per import d'11.122 milions d'euros
 • L'‘Informador’ de Renda, i un altre específic per a activitats econòmiques, ofereixen des del web de l'Agència més de 800 respostes als dubtes més destacats i es connecten amb un xat atès per especialistes de l'Administració Digital Integral que podran realitzar els aclariments necessaris
 • El pla ‘Le Llamamos’ arrencarà el 5 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 3 de maig, mantenint una capacitat que l'any passat va permetre a aquest sistema de confecció telefònica de declaracions concentrar gairebé el 70% de tota l'assistència personalitzada en campanya

6 d'abril de 2022.- L'Agència Tributària obre avui el termini per confirmar o modificar i presentar per internet la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2021 (IRPF 2021).Les devolucions s'iniciaran en 48 hores, divendres vinent.Als habituals serveis d'assistència s'afegirà en aquesta campanya un ‘Informador’ de Renda integral per a la resolució dels principals dubtes dels contribuents a l'hora de confeccionar la seva declaració, i amb la possibilitat addicional de contactar via xat amb personal especialitzat de l'Administració Digital Integral, l'ADI, per aclarir les qüestions que quedin pendents.

Està previst que es presentin 21.921.000 declaracions, un 0,9% més que l'any anterior.D'aquest total, s'espera que 14.350.000 donin dret a devolució, dos terços del total i un 1,1% més que l'any anterior, per un import estimat d'11.122 milions d'euros (5,8% més).Els contribuents que comptin amb declaracions a ingressar (prop de 5.971.000, un 1,5% menys, per import de 13.400 milions), igual com tots els anys no realitzaran els primers pagaments fins al final de la campanya.

El termini de presentació finalitzarà el 30 de juny per a declaracions tant a ingressar com a per retornar, si bé el termini en les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 27 de juny.

L'atenció telefònica per a la confecció i presentació de declaracions (pla ‘Le Llamamos’) comença el 5 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 3 de maig, i l'atenció presencial en oficines s'inicia l'1 de juny, amb sol·licitud de cita a partir del 26 de maig.L'atenció personalitzada, per telèfon i en oficines, continuarà comptant amb el suport de CCAA i ajuntaments.

Anticipació de serveis

En una campanya amb una estructura molt similar a la passada, la principal novetat en matèria de calendari es concreta en una anticipació més gran que els anys anteriors dels principals serveis d'assistència, cas de la descàrrega i visualització de les dades fiscals, l'obtenció del número de referència per a la presentació i l'actualització de l'‘app’ per a la campanya.

Els últims anys, aquests serveis es posaven a disposició dels contribuents en l'entorn de l'última setmana de març, mentre que de cara a la present campanya la sol·licitud del número de referència està disponible des del 8 de març i des del 16 de març l'accés a les dades fiscals i a l'‘app’ actualitzada.

Gràcies a aquesta anticipació de serveis, més de 1.290.000 contribuents han accedit ja a les seves dades fiscals, i més de 1.233.000 han obtingut el número de referència per a la gestió i presentació de la seva declaració, de manera que han tingut l'oportunitat de preparar-se amb temps per poder presentar, si el desitgen, la declaració des del primer dia a través de ‘RENDEIX WEB’, agilitant així també les devolucions que, en el seu cas, els corresponguin.

L'‘Informador’ de Renda:un servei integral d'assistència

La principal novetat d'aquesta campanya és la posada en funcionament d'una versió renovada i ampliada de l'‘Informador’ de Renda i la creació d'un altre específic sobre activitats econòmiques.Aquesta eina, accessible en el web de l'Agència dins de l'apartat dedicat a la campanya, inclou els blocs d'ajuda en Renda estructurats i sistematitzats per poder anar oferint la informació sol·licitada a partir de preguntes senzilles realitzades per la mateixa eina, que permet també conservar el diàleg i la resposta en format PDF.

Amb aquesta ampliació de continguts, l'‘Informador’ passa a ser un servei integral d'assistència en línia amb més de 800 respostes als dubtes més destacats de tot l'impost en matèries tals com les novetats de campanya, l'obligació de declarar, opcions de tributació i situacions personals i familiars, beneficis fiscals, immobles i productes financers, així com les incloses en l'‘Informador’ específic sobre activitats econòmiques.Tot això a partir de 23 apartats inicials de continguts (13 de l'‘Informador’ general i 10 del dedicat a activitats econòmiques).

També com a novetat, els diferents blocs d'informació es connecten a un xat que atenen especialistes de l'ADI en horari de nou del matí a set de la tarda, permetent així una assistència personalitzada per a les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre en les respostes de l'‘Informador’.

L'‘Informador’, al seu doble vessant, general i específic d'activitats econòmiques, estarà disponible tot l'any, de manera que podrà donar servei a dubtes que sorgeixin sobre l'aplicació de l'impost més enllà del període concret de presentació de la declaració.

Pla ‘Le Llamamos’

En aquesta campanya el pla ‘Le Llamamos’ de confecció de declaracions per telèfon mantindrà una capacitat que l'any passat va permetre realitzar 1.153.000 declaracions per aquesta via, gairebé el 70% de totes les declaracions presentades amb assistència personalitzada.

Davant dels bons resultats d'aquesta fórmula d'assistència, en la present campanya es manté el seu calendari de funcionament.El pla ‘Le Llamamos’ arrencarà el 5 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 3 de maig i servei fins al final de la campanya, de manera que els contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requereixin assistència personalitzada tornaran a comptar amb una potent alternativa a l'assistència presencial en oficines, podent accelerar la presentació i, amb això, l'eventual devolució que correspongui.

Una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic en el 91 535 73 26, o en el 901 12 12 24) i tria horari de demà o de tarda, el sistema li proposa un dia i una hora en què rebrà la trucada de l'Agència Tributària.En favor de la mateixa agilitat del servei, resulta molt convenient que el contribuent tingui disponible la informació i documentació necessària per realitzar la declaració quan li truqui l'Agència.

Millores en l'‘app’

La campanya d'aquest any compta també amb millores en l'aplicació mòbil de l'Agència per continuar avançant en l'accessibilitat, usabilitat i experiència d'usuari, destacant la possibilitat de presentar tant la mateixa declaració com la de fins a cinc membres més de la unitat familiar sense necessitat de tancar la sessió per obrir les corresponents a aquestes altres presentacions.

També com a novetat, aquest any s'incorpora un component de navegació a la part inferior de la pantalla del dispositiu que facilita una navegació guiada al contribuent.

Aquestes millores, juntament amb la ja tradicional utilització de la pàgina web de la AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es) contribueixen a agilitar per via telemàtica la presentació de la declaració i, per tant, també les devolucions.

D'altra banda, i com tots els anys, a més de presentar la declaració, l'‘app’ permet modificar l'assignació tributària i el codi IBAN, consultar les dades fiscals de campanyes anteriors o anul·lar una cita prèviament concertada.

Quant al funcionament general de l'‘app’, és la mateixa d'anys anteriors.Aquells contribuents amb declaració més senzilles podran presentar la seva Renda ‘en un sol clic’, o, si requereixen completar alguna dada, seran redirigits automàticament a RENDA WEB, però la resta de declarants compten igualment amb aquesta potent eina d'assistència que els facilita l'obtenció i renovació del número de referència, la visualització de les dades fiscals i la recepció de missatges ‘push’ amb informació d'interès, com el moment de l'emissió de la devolució.

L'APP es pot utilitzar en dispositius diferents (mòbils i tauletes) sense limitació, i admet fins a 20 usuaris identificats, cada un amb el seu nombre de referència, el que permet la confecció i presentació de declaracions de familiars i pròxims, així com el càlcul de l'opció més favorable entre declaracions individuals i conjuntes;i, com a novetat, la visualització dels diferents resultats de declaració en una mateixa pantalla.

Es pot recordar que, per accedir als serveis personalitzats, cas de la presentació de declaracions, per raons de seguretat es requerirà que el terminal compti amb un sistema de bloqueig de pantalla activat.

Utilitats en ‘RENDA WEB’

La campanya comptarà també amb certes modificacions en ‘RENDA WEB’ per donar cabuda a novetats normatives, cas de la consideració com a despesa deduïble de les rebaixes en el lloguer de locals practicades entre gener i març de l'any passat, o les noves deduccions per millora de l'eficiència energètica dels habitatges.També s'incorporen, tant en Renda com en la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni, apartats específics per a la declaració de les monedes virtuals.

Al seu torn, es manté l'eina per a la predicció d'errors que es va posar en funcionament l'any passat amb la finalitat d'ajudar els contribuents a evitar errors recurrents en la declaració i, amb això, el risc d'una posterior regularització per part de l'administració.

Amb tècniques d'aprenentatge automàtic a partir de regularitzacions d'anys anteriors, l'eina fa una selecció de contribuents que poden cometre equivocacions a qualsevol casella de l'apartat de rendiments del treball.Si el contribuent modifica alguna d'aquestes caselles, se li recordarà que ha modificat els imports que figuren en les dades fiscals perquè decideixi si vol continuar amb aquesta modificació.

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

D'altra banda, es recorda que els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital han de presentar la declaració, d'acord amb la normativa que estableix l'IMV.

Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que ofereix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

 • Immobles i les seves referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2021)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepció de prestacions per ERTE
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en habitatge habitual
 • Deduccions autonòmiques

Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campaña de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

L'obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessiti el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta en l'apartat de la pàgina web de la AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, haurà de proporcionar el DNI, la seva data de validesa i el número de mòbil.També és possible efectuar el registre previ per videotrucada, o a les oficines de l'Agència, aportant el DNI i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de documentació addicional.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar el PIN d'accés des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit, o des de l'‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF i la data de validesa del DNI, a la qual cosa s'afegeix una contrasenya de quatre caràcters que ja li vindrà donada per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres caràcters que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2020 i la data de validesa del mateix DNI.Als no declarants a l'exercici anterior, o amb la casella de la seva Renda 2020 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran els últims dígits del codi d'un compte bancari del qual sigui titular el contribuent.Amb la finalitat de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

Vies de presentació de la declaració

Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 27 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la Campanya de Renda.La domiciliació no impedeix de fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el 7 de novembre).

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), del 6 d'abril al 30 de juny (27 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):

VIES DE PRESENTACIÓ

Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

Portal de Renda 2021

https://sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS

‘App’ (mòbils i tauletes)

Per retornar i ingressar (domiciliant el pagament)

Pla ‘Le Llamamos’ (sol·licitud des del 3 de maig)

 • Vies presencials, de l'1 de juny al 30 de juny (27 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 30 de juny):

VIES DE PRESENTACIÓ

Casos en els quals es pot utilitzar aquesta via

En les oficines de l'AEAT, CCAA i ens locals

Per retornar i ingressar

(domiciliant el pagament)

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

A ingressar

(sense domiciliar)

Declaració de Patrimoni

A la present campanya es manté l'obligació de declarar l'Impost sobre el Patrimoni per als contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també per a aquells sense quota a ingressar, però que expliquin amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros.La declaració es presenta per via electrònica a través d'internet.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i l'habitatge habitual està exempt també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons les CCAA.Tots els contribuents a qui correspongui declarar Patrimoni ho hauran de fer exclusivament per internet, mitjançant Clau PIN, número de referència, o bé utilitzant el DNI electrònic, o el certificat electrònic.

El termini per a la presentació comença avui i s'estén fins al 30 de juny (27 de juny per a pagaments amb domiciliació).En el supòsit de declaracions a ingressar sense domiciliació és necessari realitzar, prèviament, l'ingrés (mitjançant deute en compte) en una entitat financera i obtenir el número de justificant de pagament que aporta la mateixa entitat (Número de Referència Complet, NRC).

Principals serveis d'assistència i informació

91 535 73 26 i 901 12 12 24 (servei automàtic, 24 hores)

91 553 00 71 i 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

 •  Telèfon Renda Informació:91 554 87 70 i 901 33 55 33 (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)