Salta al contingut principal

Les gasolineres podran sol·licitar a partir de demà la bestreta de 20 cèntims en el carburant

Les gasolineres podran sol·licitar a partir de demà la bestreta de 20 cèntims en el carburant

  • El formulari de la sol·licitud es penjarà en la pàgina web de l'Agència Tributària
  • Totes les estacions de servei podran presentar la sol·licitud, que requerirà únicament la incorporació de les dades d'identificació i un número de compte bancari per fer efectiu el pagament
  • Una vegada rebudes les sol·licituds, els primers abonaments s'efectuaran per part de l'Agència la setmana vinent

31 de març de 2022.- L'Agència Tributària posarà demà a disposició de totes les estacions de servei el formulari en línia per a la sol·licitud de la bestreta a compte del descompte de 20 cèntims que començaran a aplicar als usuaris en el preu dels carburants i combustibles, d'acord amb el Reial Decret llei 6/2022, de 30 de març.

El formulari es publicarà a la seu electrònica de l'Agència, (https://sede.agenciatributaria.gob.es ), i en ell les estacions de servei únicament hauran de complimentar les dades d'identificació i un número de compte bancari en la que ha d'abonar-se l'avenç. Per presentar el formulari es requereix autenticació amb el sistema Clau o certificat electrònic.

Una vegada rebudes les sol·licituds, la setmana vinent s'iniciaran els abonaments per part de l'Agència. Aquestes bestretes a compte podran sol·licitar-se per l'import màxim de la bonificació que correspondria al 90% del volum mitjà mensual dels productes inclosos en l'àmbit objectiu de la bonificació que hagi venut l'estació de servei l'any 2021, d'acord amb el que ha reportat al cens d'empreses que realitzan les vendes directes als consumidors finals. L'import de la bestreta, segons el que estableix el Reial Decret llei, no podrà ser superior als dos milions d'euros, ni inferior als 1.000 euros.

Paral·lelament, l'Agència Tributària treballarà en el desenvolupament, amb la major celeritat possible, del formulari en línia específic per a la sol·licitud de devolució mensual de les bonificacions practicades, i també dels dos formularis necessaris perquè sol·licitin el pagament únic els beneficiaris dels ajuts previstos en el Reial Decret llei per a la indústria intensiva en en consum de gas i per al sector del transport.