Saltar al contingut principal

Les gasolineres podran sol·licitar a partir de demà l'avançament de 20 cèntims al carburant

Les gasolineres podran sol·licitar a partir de demà l'avançament de 20 cèntims al carburant

  • El formulari de la sol·licitud es penjarà en la pàgina web de l'Agència Tributària
  • Totes les estacions de servei podran presentar la sol·licitud, que requerirà únicament la incorporació de les dades d'identificació i un número de compte bancari per fer efectiu el pagament
  • Una vegada rebudes les sol·licituds, els primers abonaments s'efectuaran per part de l'Agència la propera setmana

31 de març de 2022.- L'Agència Tributària posarà demà a disposició de totes les estacions de servei el formulari online per a la sol·licitud de l'avançament a compte del descompte de 20 cèntims que començaran a aplicar als usuaris en el preu dels carburants i combustibles, d'acord amb el Reial Decret llei 6/2022, de 30 de març.

El formulari es publicarà a la seu electrònica de l'Agència, (https://sede.agenciatributaria.gob.es), i en ell les estacions de servei únicament hauran d'emplenar les dades d'identificació i un número de compte bancari en el qual s'ha d'abonar l'avenç.Per presentar el formulari es requereix autenticació amb el sistema Clau o certificat electrònic.

Una vegada rebudes les sol·licituds, la propera setmana s'iniciaran els abonaments per part de l'Agència.Aquests avançaments a compte podran sol·licitar-se'n per l'import màxim de la bonificació que correspondria al 90% del volum mig mensual dels productes inclosos en l'àmbit objectiu de la bonificació que hagi venut l'estació de servei l'any 2021, d'acord amb el reportat al cens d'empreses que realitzen les vendes directes als consumidors finals.L'import de l'avançament, segons l'establert al Reial Decret llei, no podrà ser superior als dos milions d'euros, ni inferior als 1.000 euros.

Paral·lelament, l'Agència Tributària treballarà en el desenvolupament, amb la celeritat més gran possible, del formulari online específic per a la sol·licitud de devolució mensual de les bonificacions practicades, i també dels dos formularis necessaris perquè sol·licitin el pagament únic els beneficiaris dels ajuts previstos al Reial Decret llei per a la indústria intensiva en en consum de gas i per al sector del transport.