Saltar al contingut principal

Més de 40 països analitzen a Granada l'ús de la tecnologia en les agències tributàries per reforçar el compliment i la relació amb el contribuent

Conferència Tècnica del CIAT

  • Sota el títol ‘L'Administració Sapiens’, els participants en la Conferència Tècnica del Centre Interamericà d'Administracions Tributàries han examinat al llarg de tres dies els avenços en la gestió de la informació i del coneixement per millorar la prevenció i la lluita contra el frau
  • Espanya renova el seu acord de cooperació amb el CIAT en matèria d'investigació, estudi i assistència tècnica per a països iberoamericans

6 d'octubre de 2022.- La utilització de les noves tecnologies per part de les administracions tributàries per reforçar la relació amb el contribuent i el compliment fiscal ha estat motiu de debat per part dels més de 40 països membres del Centre Interamericà d'Administracions Tributàries (CIAT), que ha celebrat a Granada la seva Conferència Tècnica.

Durant la ponència inaugural de dimarts, el secretari d'Estat d'Hisenda i president de l'Agència Tributària, Jesús Gascón, ha subratllat l'“entorn canviant” a què s'han d'adaptar les administracions tributàries.En aquest context, va assenyalar Gascó, “la informació, la tecnologia i el capital humà ens permeten evolucionar cap a una ‘Administració Tributària sapiens’, autoconscient del seu potencial i capacitat d'influir en l'entorn;és a dir, en el compliment voluntari de les obligacions fiscals i en l'afavoriment de la cohesió social”.

Al llarg de tres dies, la Conferència Tècnica clausurada avui per la directora general de l'Agència Tributària, Soledad Fernández Doctor, ha dedicat la seva activitat a l'intercanvi de punts de vista per part dels països membres i associats del CIAT sobre matèries estratègiques per a les administracions tributàries, com l'enfortiment de la relació de confiança amb els contribuents i la millora del compliment, l'anàlisi de dades com a base de l'activitat de prevenció i control, i l'adaptació dels recursos humans a les noves tecnologies en un context post-Covid.

Al seu torn, en el marc de la Conferència Tècnica, Espanya ha renovat el conveni mitjançant el qual l'Administració Tributària espanyola dona suport a les activitats del CIAT en matèria d'assistència tècnica, capacitació, investigació i estudi dirigides als països iberoamericans.

La intel·ligència artificial i el compliment voluntari  

Durant la conferència, la directora del Departament de Gestió de l'Agència Tributària, Rosa Prieto, va exposar els últims avenços de l'Administració espanyola en la utilització de la intel·ligència artificial per afavorir el compliment tributari i millorar l'assistència evitant errors dels contribuents en confeccionar les seves declaracions del IRPF.

Amb les tècniques de ‘machine learning’, va explicar, “s'aprèn dels procediments tributaris del passat, analitzant i descobrint quines característiques del contribuent fan més probable que pugui equivocar-se” en el present, per a continuació mostrar-li un missatge si modifica una sèrie de caselles en Renda Web que poden donar lloc a errors.En aquesta mateixa línia es preveu continuar en el futur, d'acord amb els treballs que també estan realitzant altres administracions tributàries i ve impulsant la OCDE.

El director del departament d'Inspecció, Javier Hurtado, va exposar, per la seva part, l'experiència de la seva Àrea en la utilització de les eines virtuals, concretament la denominada Visita Virtual, un sistema informàtic alternatiu al presencial que permet als contribuents i els seus assessors interactuar amb la Inspecció per videoconferència sense necessitat d'acudir a les oficines.Gràcies a això, els contribuents, assessors i inspectors estalvien més de 76.000 hores de desplaçaments per any.

Aquest sistema, va assenyalar Hurtado, aconsegueix “una disminució de càrregues fiscals indirectes i estalvis de temps, alhora que permet una versatilitat més gran i agilitat en l'actuació”, a més de facilitar, com va succeir durant la pandèmia, una adaptació a situacions socials especials.

Informació addicional sobre el CIAT

  • El Centre Interamericà d'Administracions Tributàries (CIAT) és una organització internacional creada el 1967 que proveeix assistència tècnica especialitzada per a la modernització de les administracions tributàries.Agrupa 42 països membres i associats:32 països americans, cinc europeus, quatre africans i un país asiàtic.
  • Entre els objectius del CIAT es troben la promoció d'accions de cooperació mútua per facilitar el compliment voluntari dels contribuents i combatre totes les formes de frau fiscal, així com la implementació de projectes d'assistència mútua per a l'enfortiment de les administracions tributàries.
  • El CIAT compta amb una Assemblea General i una Conferència Tècnica, òrgans directius que es convoquen amb caràcter anual.L'Assemblea General és l'òrgan decisori que aprova el pressupost i el programa de treball de cada exercici, entre altres activitats.Al seu torn, la Conferència Tècnica dedica la seva sessió tecnicoestratègica a l'intercanvi de punts de vista sobre temes estratègics d'especial rellevància per als països membres.