Salta al contingut principal

Més de 12,8 milions de contribuents ja han rebut la seva devolució al tancament de la Campanya de Renda per un import de 9.042 milions d'euros

Campanya de Renda 2023

  • Fins a la data s'han abonat el 78,9% de les devolucions sol·licitades i el 66,6% dels imports

  • Durant la campanya s'han presentat 24.013.000 declaracions, incloent més d'1.128.000 a través del pla ‘Li Truquem’ de confecció telefònica i més de 831.000 en oficines, al mateix temps que s'han incrementat un 23,2% les presentades a través de l'‘app’

  • Més de 23.000 contribuents han rectificat la seva declaració després de rebre l'avís preventiu de l'Agència Tributària, evitant així comprovacions, generació d'interessos i eventuals sancions

  • L'Agència Tributària ha ofert més de 813.000 respostes pels canals d'assistència digital a contribuents que han utilitzat aquestes eines dissenyades per facilitar la confecció de la declaració

4 de juliol de 2024.- L'Agència Tributària ja ha tornat 9.042 milions d'euros a 12.814.000 contribuents al final de la campanya de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2023 (IRPF 2023), de tal manera que, a dia d'ahir, ja s'han abonat el 78,9% de les devolucions sol·licitades en número i el 66,6% en import. L'evolució de les devolucions pagades (+6,4% en número i +8,9% en import) és producte de l'increment registrat en les pròpies sol·licituds de devolució dels contribuents. A tancament de campanya s'han presentat 24.013.000 declaracions, un 4,9% més que l'any passat, i d'elles un 67% (16.229.000) amb resultat per retornar.

Gairebé dos milions de declaracions amb assistència personalitzada

Per vies de presentació, el pla ‘Li Truquem’ de confecció telefònica torna a ser el principal sistema de presentació amb assistència personalitzada, amb 1.128.000 declaracions, un 5,4% més que en la campanya anterior i un 57% de totes les presentacions realitzades amb una assistència personalitzada al contribuent.

A això se sumen les 831.000 declaracions presentades en les oficines, un 6,6% més que l'any previ, de manera que, conjuntament, en aquesta campanya s'han realitzat gairebé dos milions de declaracions amb una ajuda directa i personalitzada al contribuent, que compta amb una doble alternativa en cas de requerir aquesta modalitat d'assistència, amb i sense desplaçament a una oficina física.

Així, entre l'atenció en oficines i el pla 'Li Truquem' s'han realitzat gairebé dos milions de declaracions amb assistència personalitzada al contribuent, de les quals a prop d'un 25% es corresponen amb persones majors de 65 anys.

Fort creixement de les presentacions amb l'‘app’

Un any més, no obstant això, els contribuents segueixen presentant majoritàriament les seves declaracions per Internet, amb un total de 22.053.000 per aquesta via en la campanya que ara conclou, gairebé el 92% del total. D'elles, més de 21.405.000 s'han presentat a través de la Seu electrònica de l'Agència, un 4,3% més que l'any anterior, i les 647.000 restants mitjançant l'aplicació mòbil de l'Agència, amb un nou creixement molt intens en la comparació interanual (+23,3%) D'aquell total de declaracions presentades amb l'‘app’, 482.000 es corresponen amb presentacions ‘en un només clic’ i la resta són contribuents als quals l'‘app ’ha derivat al web de l'AEAT per realitzar alguna modificació i han tornat a l'aplicació per concloure la presentació.

Més de 813.000 respostes pels canals d'assistència digital

Els contribuents que requereixen assistència individualitzada fan, per tant, un ús cada vegada major d'aquesta potent alternativa a l'assistència presencial en oficines, igual que de l'ajuda prestada per dos canals d'assistència digital, l''Assistent virtual de Renda' i l''Informador'de Renda, que en la passada campanya han ofert als contribuents gairebé  515.000 respostes amb llenguatge natural a dubtes dels contribuents a través de l'‘Assistent', i d'altres 260.000 mitjançant l'‘Informador’, amb tota la informació estructurada per blocs de contingut.

De la mateixa manera, els contribuents amb dubtes més específiques o complexes han pogut connectar-se amb especialistes de l'Administració Digital Integral (ADI), que han atès més de 38.000 xats (un 45,7% més que l'any anterior), i també han comptat amb el tradicional canal telefònic de resolució de dubtes tributaris, que durant la campanya ha atès més de 2.315.000 trucades de diferents perfils de contribuents.

23.000 rectificacions després d'avisos preventius

Una de les novetats de la campanya que ara conclou és la posada en marxa d'avisos preventius per carta (a més d'en Renda Web i en l'‘app ’) al contribuent per evitar errors i omissions que puguin posteriorment comportar una eventual regularització de l'Agència.

En línia amb l'estratègia d'avançar en el compliment voluntari mitjançant avisos preventius per evitar errors i omissions en la declaració, aquestes cartes estaven dirigides a determinats supòsits de contribuents que havien presentat la seva declaració modificant la informació aportada per l'Agència, a l'efecte que valoressin si havien d'o no presentar una declaració complementària adaptant-se a la informació que li consta a l'AEAT.

Més de 23.000 contribuents han rectificat la seva declaració fins a la data després de rebre l'avís preventiu de l'Agència Tributària, evitant així una eventual comprovació posterior de l'Agència, la generació d'interessos i la imposició d'eventuals sancions. Per a aquests contribuents, el propi sistema en Renda Web ofereix la proposta de complementària amb les dades ja incorporades.

Impost sobre el patrimoni

De forma paral·lela a la Campanya de Renda, s'ha desenvolupat també la corresponent a l'impost sobre el patrimoni, que havien de declarar aquells contribuents amb quota per ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també aquells sense quota per ingressar que l'any passat comptaven amb béns i drets amb un valor superior als dos milions d'euros. Al final de la campanya s'han comptabilitzat gairebé 228.000 declaracions de Patrimoni i l'import per ingressar ha assolit els 1.911 milions d'euros.

IRPF 2023 (Dades a 3 de juliol)

IRPF 2022

IRPF 2023

% 2023/2022

NAVEGACIÓ RENDA WEB

(núm. de contribuents)

21.340.191

22.112.287

3,62%

Declaracions presentades

22.889.072

24.013.745

4,91%

Declaracions per ingressar

6.384.401

6.195.965

-2,95%

Import (milions d'€)

16.751,468

16.792,578

0,25%

Declaracions amb sol·licitud de devolució

15.021.501

16.229.182

8,04%

Import (milions d'€)

11.848,074

13.576,684

14,59%

Devolucions Pagades

12.041.739

12.814.372

6,42%

Import (milions d'€)

8.301,495

9.042,861

8,93%

Nota: La suma de declaracions per ingressar i devolucions no coincideix amb les declaracions presentades, atès que no s'inclouen les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució.

Declaracions presentades

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total, declaracions presentades

IRPF 2022

Total, declaracions presentades

IRPF 2023

% Variació

Presentades 2023/2022

ALMERIA

372.933

395.307

6,00%

CADIS

436.295

458.590

5,11%

CÒRDOVA

388.680

407.692

4,89%

GRANADA

456.818

479.694

5,01%

HUELVA

269.461

282.195

4,73%

JAÉN

325.084

336.394

3,48%

MÀLAGA

796.371

842.601

5,81%

SEVILLA

920.991

971.198

5,45%

JEREZ

129.703

136.573

5,30%

CEUTA

34.692

36.116

4,10%

MELILLA

35.236

36.634

3,97%

ANDALUSIA

4.166.264

4.382.994

5,20%

OSCA

122.935

129.416

5,27%

TEROL

73.032

76.409

4,62%

SARAGOSSA

553.680

583.380

5,36%

ARAGÓ

749.647

789.205

5,28%

OVIEDO

357.283

370.329

3,65%

GIJÓN

187.710

194.478

3,61%

ASTÚRIES

544.993

564.807

3,64%

ILLES BALEARS

593.016

628.170

5,93%

ILLES BALEARS

593.016

628.170

5,93%

LAS PALMAS

541.264

566.079

4,58%

STA. CRUZ DE TENERIFE

498.436

519.416

4,21%

LES CANÀRIES

1.039.700

1.085.495

4,40%

CANTÀBRIA

311.706

319.858

2,62%

CANTÀBRIA

311.706

319.858

2,62%

ALBACETE

201.528

206.768

2,60%

CIUDAD REAL

238.217

244.214

2,52%

CONCA

100.994

104.148

3,12%

GUADALAJARA

143.801

150.684

4,79%

TOLEDO

351.439

367.844

4,67%

CASTELLA-LA MANXA

1.035.979

1.073.658

3,64%

ÀVILA  

81.410

84.857

4,23%

BURGOS

206.549

214.859

4,02%

LLEÓ

245.409

255.442

4,09%

PALÈNCIA

88.897

92.472

4,02%

SALAMANCA

176.157

184.578

4,78%

SEGÒVIA

83.576

87.366

4,53%

SÒRIA

52.288

54.373

3,99%

VALLADOLID

293.848

307.264

4,57%

ZAMORA

87.912

91.428

4,00%

CASTELLA I LLEÓ

1.316.046

1.372.639

4,30%

BARCELONA

2.965.940

3.117.318

5,10%

GIRONA

384.845

407.704

5,94%

LLEIDA

222.681

233.626

4,92%

TARRAGONA

408.924

431.092

5,42%

CATALUNYA

3.982.390

4.189.740

5,21%

BADAJOZ

323.608

347.026

7,24%

CÀCERES

196.766

210.090

6,77%

EXTREMADURA

520.374

557.116

7,06%

LA CORUNYA

609.983

634.583

4,03%

LUGO

172.117

179.078

4,04%

OURENSE

156.145

162.753

4,23%

PONTEVEDRA

287.230

299.587

4,30%

VIGO

199.987

207.917

3,97%

GALÍCIA

1.425.462

1.483.918

4,10%

MADRID

3.711.148

3.889.451

4,80%

MADRID

3.711.148

3.889.451

4,80%

MÚRCIA

559.378

590.270

5,52%

CARTAGENA

159.483

167.658

5,13%

MÚRCIA

718.861

757.928

5,43%

NAVARRA

2.200

2.448

11,27%

NAVARRA

2.200

2.448

11,27%

ÀLABA

775

795

2,58%

GUIPÚSCOA

1.196

1.194

-0,17%

BISCAIA

1.770

1.909

7,85%

PAÍS BASC

3.741

3.898

4,20%

LA RIOJA

178.733

187.946

5,15%

LA RIOJA

178.733

187.946

5,15%

ALACANT

894.127

943.645

5,54%

CASTELLÓ

319.515

334.027

4,54%

VALÈNCIA

1.375.170

1.446.802

5,21%

C. VALENCIANA

2.588.812

2.724.474

5,24%

TOTAL NACIONAL

22.889.072

24.013.745

4,91%

Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2023

Pagades (núm.)

IRPF 2023

% Pàg./ sol.

Import sol·licitat

IRPF 2023

Import pagat

IRPF 2023

% Pàg./ Sol.

ALMERIA

288.048

238.047

82,64%

170,484

117,961

69,19%

CADIS

318.070

253.243

79,62%

261,160

180,325

69,05%

CÒRDOVA

280.758

224.978

80,13%

188,249

125,698

66,77%

GRANADA

320.817

248.577

77,48%

231,139

150,515

65,12%

HUELVA

209.118

167.757

80,22%

135,683

92,661

68,29%

JAÉN

242.763

196.168

80,81%

156,625

106,573

68,04%

MÀLAGA

565.133

445.025

78,75%

424,495

281,389

66,29%

SEVILLA

685.395

540.974

78,93%

524,364

346,759

66,13%

JEREZ

97.404

79.015

81,12%

74,712

52,037

69,65%

CEUTA

25.108

20.053

79,87%

18,534

12,811

69,12%

MELILLA

25.319

20.123

79,48%

19,027

13,129

69,00%

ANDALUSIA

3.057.933

2.433.960

79,59%

2.204,474

1.479,858

67,13%

OSCA

86.817

66.757

76,89%

64,211

40,981

63,82%

TEROL

51.125

39.812

77,87%

36,166

23,818

65,86%

SARAGOSSA

394.554

316.037

80,10%

300,655

208,067

69,20%

ARAGÓ

532.496

422.606

79,36%

401,033

272,866

68,04%

OVIEDO

248.450

187.820

75,60%

244,788

155,524

63,53%

GIJÓN

126.406

95.576

75,61%

119,599

74,665

62,43%

ASTÚRIES

374.856

283.396

75,60%

364,387

230,189

63,17%

ILLES BALEARS

329.236

239.065

72,61%

283,278

171,911

60,69%

ILLES BALEARS

329.236

239.065

72,61%

283,278

171,911

60,69%

LAS PALMAS

422.849

341.708

80,81%

341,326

233,451

68,40%

TENERIFE

383.099

308.914

80,64%

301,037

202,570

67,29%

LES CANÀRIES

805.948

650.622

80,73%

642,362

436,021

67,88%

CANTÀBRIA

210.253

162.291

77,19%

183,151

120,690

65,90%

CANTÀBRIA

210.253

162.291

77,19%

183,151

120,690

65,90%

ALBACETE

138.379

107.803

77,90%

105,348

69,196

65,68%

CIUDAD REAL

166.216

129.989

78,20%

127,308

84,339

66,25%

CONCA

74.016

56.258

76,01%

56,713

35,333

62,30%

GUADALAJARA

102.282

79.776

78,00%

88,506

59,512

67,24%

TOLEDO

248.430

194.098

78,13%

190,979

127,817

66,93%

C. LA MANXA

729.323

567.924

77,87%

568,854

376,197

66,13%

ÀVILA  

57.699

45.721

79,24%

42,955

28,361

66,02%

BURGOS

148.423

116.795

78,69%

128,493

84,604

65,84%

LLEÓ

173.378

139.738

80,60%

137,900

95,795

69,47%

PALÈNCIA

63.664

51.717

81,23%

49,562

34,135

68,87%

SALAMANCA

122.837

98.153

79,91%

90,672

59,898

66,06%

SEGÒVIA

58.987

47.094

79,84%

44,542

30,096

67,57%

SÒRIA

38.105

30.292

79,50%

28,816

18,844

65,39%

VALLADOLID

217.267

175.801

80,91%

176,581

122,245

69,23%

ZAMORA

62.132

50.102

80,64%

41,930

28,485

67,93%

C. I LEÓN

942.492

755.413

80,15%

741,450

502,462

67,77%

BARCELONA

1.758.302

1.341.967

76,32%

1.657,551

1.084,645

65,44%

GIRONA

230.913

174.047

75,37%

202,423

131,387

64,91%

LLEIDA

135.731

103.253

76,07%

108,300

69,405

64,09%

TARRAGONA

253.387

191.950

75,75%

223,088

144,793

64,90%

CATALUNYA

2.378.333

1.811.217

76,15%

2.191,361

1.430,230

65,27%

BADAJOZ

236.626

190.275

80,41%

147,123

99,786

67,82%

CÀCERES

141.145

114.514

81,13%

88,704

61,221

69,02%

EXTREMADURA

377.771

304.789

80,68%

235,827

161,007

68,27%

LA CORUNYA

427.009

341.583

79,99%

325,629

218,073

66,97%

LUGO

119.300

97.202

81,48%

81,164

56,170

69,21%

OURENSE

100.329

80.783

80,52%

67,314

45,607

67,75%

PONTEVEDRA

205.866

166.944

81,09%

153,301

105,428

68,77%

VIGO

148.427

120.558

81,22%

120,777

83,192

68,88%

GALÍCIA

1.000.931

807.070

80,63%

748,185

508,470

67,96%

MADRID

2.925.031

2.336.370

79,88%

3.073,615

2.045,232

66,54%

MADRID

2.925.031

2.336.370

79,88%

3.073,615

2.045,232

66,54%

MÚRCIA

433.235

344.230

79,46%

333,223

221,468

66,46%

CARTAGENA

121.905

99.116

81,31%

98,809

67,931

68,75%

MÚRCIA

555.140

443.346

79,86%

432,032

289,400

66,99%

NAVARRA

1.667

1.299

77,92%

1,010

0,648

64,20%

NAVARRA

1.667

1.299

77,92%

1,010

0,648

64,20%

ÀLABA

520

384

73,85%

0,292

0,180

61,63%

GUIPÚSCOA

770

565

73,38%

0,706

0,296

41,99%

BISCAIA

1.184

834

70,44%

0,798

0,450

56,35%

PAÍS BASC

2.474

1.783

72,07%

1,796

0,926

51,56%

LA RIOJA

128.727

99.192

77,06%

97,792

63,324

64,75%

LA RIOJA

128.727

99.192

77,06%

97,792

63,324

64,75%

ALACANT

622.518

496.959

79,83%

439,931

296,920

67,49%

CASTELLÓ

238.772

191.535

80,22%

178,519

123,288

69,06%

VALÈNCIA

1.015.281

805.535

79,34%

787,626

533,222

67,70%

C. VALENCIANA

1.876.571

1.494.029

79,61%

1.406,076

953,430

67,81%

TOTAL NACIONAL

16.229.182

12.814.372

78,96%

13.576,684

9.042,861

66,61%

Devolucions pagades número i import 2022/2023 (imports en milions d'euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2022

Pagades (núm.)

IRPF 2023

% Var.2023/  2022

Import Pagat

IRPF 2022

Import pagat

IRPF 2023

% Var.2023 / 2022

ALMERIA

218.266

238.047

9,06%

111,780

117,961

5,53%

CADIS

245.430

253.243

3,18%

172,902

180,325

4,29%

CÒRDOVA

219.099

224.978

2,68%

123,785

125,698

1,55%

GRANADA

242.481

248.577

2,51%

149,874

150,515

0,43%

HUELVA

163.610

167.757

2,53%

89,144

92,661

3,94%

JAÉN

193.281

196.168

1,49%

109,444

106,573

-2,62%

MÀLAGA

419.474

445.025

6,09%

269,977

281,389

4,23%

SEVILLA

520.285

540.974

3,98%

332,618

346,759

4,25%

JEREZ

77.200

79.015

2,35%

50,523

52,037

3,00%

CEUTA

20.219

20.053

-0,82%

13,154

12,811

-2,61%

MELILLA

20.375

20.123

-1,24%

13,709

13,129

-4,23%

ANDALUSIA

2.339.720

2.433.960

4,03%

1.436,911

1.479,858

2,99%

OSCA

57.483

66.757

16,13%

35,539

40,981

15,31%

TEROL

35.357

39.812

12,60%

21,303

23,818

11,80%

SARAGOSSA

257.311

316.037

22,82%

162,822

208,067

27,79%

ARAGÓ

350.151

422.606

20,69%

219,664

272,866

24,22%

OVIEDO

176.516

187.820

6,40%

132,414

155,524

17,45%

GIJÓN

89.320

95.576

7,00%

62,789

74,665

18,91%

ASTÚRIES

265.836

283.396

6,61%

195,204

230,189

17,92%

ILLES BALEARS

228.143

239.065

4,79%

162,562

171,911

5,75%

ILLES BALEARS

228.143

239.065

4,79%

162,562

171,911

5,75%

LAS PALMAS

321.901

341.708

6,15%

223,993

233,451

4,22%

TENERIFE

297.066

308.914

3,99%

232,849

202,570

-13,00%

LES CANÀRIES

618.967

650.622

5,11%

456,841

436,021

-4,56%

CANTÀBRIA

166.458

162.291

-2,50%

120,030

120,690

0,55%

CANTÀBRIA

166.458

162.291

-2,50%

120,030

120,690

0,55%

ALBACETE

110.757

107.803

-2,67%

71,615

69,196

-3,38%

CIUDAD REAL

135.506

129.989

-4,07%

86,513

84,339

-2,51%

CONCA

57.630

56.258

-2,38%

37,633

35,333

-6,11%

GUADALAJARA

77.877

79.776

2,44%

56,521

59,512

5,29%

TOLEDO

192.941

194.098

0,60%

125,295

127,817

2,01%

C. LA MANXA

574.711

567.924

-1,18%

377,577

376,197

-0,37%

ÀVILA  

43.482

45.721

5,15%

27,076

28,361

4,75%

BURGOS

110.969

116.795

5,25%

77,832

84,604

8,70%

LLEÓ

134.104

139.738

4,20%

87,730

95,795

9,19%

PALÈNCIA

48.568

51.717

6,48%

31,640

34,135

7,89%

SALAMANCA

94.901

98.153

3,43%

58,173

59,898

2,96%

SEGÒVIA

44.482

47.094

5,87%

28,245

30,096

6,55%

SÒRIA

28.571

30.292

6,02%

18,140

18,844

3,88%

VALLADOLID

165.612

175.801

6,15%

109,958

122,245

11,17%

ZAMORA

48.302

50.102

3,73%

27,859

28,485

2,25%

C. I LEÓN

718.991

755.413

5,07%

466,653

502,462

7,67%

BARCELONA

1.243.985

1.341.967

7,88%

958,237

1.084,645

13,19%

GIRONA

158.693

174.047

9,68%

116,025

131,387

13,24%

LLEIDA

100.062

103.253

3,19%

68,081

69,405

1,95%

TARRAGONA

183.081

191.950

4,84%

133,651

144,793

8,34%

CATALUNYA

1.685.821

1.811.217

7,44%

1.275,994

1.430,230

12,09%

BADAJOZ

165.508

190.275

14,96%

87,597

99,786

13,92%

CÀCERES

99.283

114.514

15,34%

53,240

61,221

14,99%

EXTREMADURA

264.791

304.789

15,11%

140,836

161,007

14,32%

LA CORUNYA

321.745

341.583

6,17%

206,456

218,073

5,63%

LUGO

92.505

97.202

5,08%

55,705

56,170

0,83%

OURENSE

77.025

80.783

4,88%

43,892

45,607

3,91%

PONTEVEDRA

157.527

166.944

5,98%

101,105

105,428

4,28%

VIGO

112.115

120.558

7,53%

75,367

83,192

10,38%

GALÍCIA

760.917

807.070

6,07%

482,527

508,470

5,38%

MADRID

2.176.926

2.336.370

7,32%

1.781,192

2.045,232

14,82%

MADRID

2.176.926

2.336.370

7,32%

1.781,192

2.045,232

14,82%

MÚRCIA

318.603

344.230

8,04%

207,966

221,468

6,49%

CARTAGENA

92.695

99.116

6,93%

64,278

67,931

5,68%

MÚRCIA

411.298

443.346

7,79%

272,245

289,400

6,30%

NAVARRA

1.112

1.299

16,82%

0,570

0,648

13,66%

NAVARRA

1.112

1.299

16,82%

0,570

0,648

13,66%

ÀLABA

384

384

0,00%

0,175

0,180

2,77%

GUIPÚSCOA

558

565

1,25%

0,283

0,296

4,69%

BISCAIA

787

834

5,97%

0,385

0,450

16,85%

PAÍS BASC

1.729

1.783

3,12%

0,843

0,926

9,85%

LA RIOJA

93.372

99.192

6,23%

57,045

63,324

11,01%

LA RIOJA

93.372

99.192

6,23%

57,045

63,324

11,01%

ALACANT

460.739

496.959

7,86%

268,339

296,920

10,65%

CASTELLÓ

178.250

191.535

7,45%

111,772

123,288

10,30%

VALÈNCIA

743.807

805.535

8,30%

474,689

533,222

12,33%

C. VALENCIANA

1.382.796

1.494.029

8,04%

854,800

953,430

11,54%

TOTAL NACIONAL

12.041.739

12.814.372

6,42%

8.301,495

9.042,861

8,93%