Saltar al contingut principal

Publicació del llistat de deutors a la Hisenda Pública

Es publica el llistat de deutors a la Hisenda Pública, d'acord amb l'establert a l'art. 95 bis de la Llei General Tributària.