Saltar al contingut principal

Conveni entre Espanya i Cap Verd per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal

S'ha publicat en el BOE d'avui el Conveni entre el Regne d'Espanya i la República de Cap Verd per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i el seu Protocol, fet a Madrid el 5 de juny de 2017.

Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde

para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017.