Saltar al contingut principal

Conveni i Protocol entre Espanya i l'Índia per evitar la doble imposició

S'ha publicat el Protocol entre el Regne d'Espanya i la República de l'Índia fet a Nova Delhi el 26 d'octubre de 2012, que modifica el Conveni i el Protocol entre el Regne d'Espanya i la República de l'Índia per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni.

Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012,

que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.