Saltar al contingut principal

Tramitació dels formularis de residència fiscal dels diferents països.

La situació sanitària una vegada finalitzat l'estat d'alarma aconsella mantenir les mesures de prevenció davant el COVID-19, sent una d'elles la de minimitzar la manipulació de documents en paper per la possibilitat de pervivència del virus en aquest suport físic.Per això es considera convenient que l'AEAT mantingui el sistema alternatiu d'expedició dels certificats de residència fiscal aprovats per l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre, acompanyats de l'annex explicatiu, en castellà i en anglès, del procediment de confrontació dels mateixos.

Els certificats es poden sol·licitar i obtenir a través d'Intenet en l'enllaç Sol·licitud, segons s'indica en aquesta nota explicativa.