Saltar al contingut principal

Canvi de certificats electrònics del portal actual i de la nova seu electrònica de l'Agència Tributària i revisió dels protocols admesos en la connexió amb els serveis que s'ofereixen als contribuents

ATENCIÓ: Aquest canvi no afecta els usuaris del portal actual i de la nova seu de l'Agència Tributària, que podran continuar accedint com ho fan habitualment.

El pròxim 1 de desembre de 2021 l'Agència Tributària canviarà els certificats electrònics que s'utilitzen per oferir serveis als contribuents.Aquest canvi respon a gestionar la pròxima caducitat dels certificats i a la necessitat d'adequar el certificat de seu electrònica als requisits de l'article 18.Identificació de les seus electròniques i de les seus electròniques associades, del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.A més, amb l'objectiu de reforçar la seguretat dels serveis que s'ofereixen als contribuents, es procedirà a inhabilitar l'accés amb els protocols TLS1.0 i TLS1.1.

Els nous certificats electrònics seran firmats pel prestador de serveis de certificació Entrust.Aquests certificats electrònics estan reconeguts pels principals navegadors i la màquina virtual de Java.Els dominis afectats per aquest canvi són:

  • agenciatributaria.gob.es
  • agenciatributaria.es
  • aeat.es

En el cas d'entitats que accedeixin des d'aplicacions desenvolupades expressament per utilitzar els serveis de l'Agència Tributària és necessari que confirmin que els seus sistemes admetran els nous certificats electrònics quan invoquin els serveis.Per a això, serà necessari que revisin si els seus sistemes confien en els certificats de l'Autoritat de Certificació (AC) amb què es firmaran els nous certificats electrònics de l'Agència Tributària.

A continuació, s'adjunten aquestes claus públiques AC ROOT i AC INTERMÈDIA d'Entrust perquè es puguin descarregar i configurar si fos necessari: