Saltar al contingut principal

Acreditació on line per a la sol·licitud dels certificats de representant de persona jurídica

S'ha habilitat un nou tràmit electrònic que permet l'acreditació on line per a la sol·licitud dels certificats de representant de persona jurídica de la FNMT corresponents a entitats el NIF de les quals comenci per les lletres A, B, C i D.

Pot trobar tota la informació en el següent enllaç:

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representant/persona-juridica/acreditar-identitat