Saltar ao contido principal

A Axencia Tributaria inicia unha operación contra a fraude fiscal no sector do comercio de madeira

Operación ‘Llamera‘

  • Máis de 350 funcionarios da Axencia comparecéronse en 88 locais situados en 15 CCAA

  • A operación supuxo o inicio de actuacións inspectoras en relación con 84 sociedades e 37 persoas físicas vinculadas

  • As actuacións súmanse ao envío de ‘cartas aviso’ e á realización de visitas da Área de Inspección a outras empresas do mesmo sector

16 de novembro de 2023.- A Axencia Tributaria iniciou no día de onte unha actuación coordinada en 15 comunidades autónomas contra a fraude fiscal no sector do comercio de madeira. A operación, denominada ‘Llamera’, implica o inicio de comprobacións inspectoras a 84 sociedades e 37 persoas físicas vinculadas (socios, administradores e persoas do medio familiar).

A operación ‘Llamera’, coordinada polo Departamento de Inspección da Axencia Tributaria, contou coa participación de máis de 350 funcionarios (máis de 320 da Área de Inspección, incluíndo persoal das Unidades de Auditoría Informática, e máis dunha trintena de funcionarios do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia), así como co apoio de axentes policiais.

O dispositivo despregado onte permitiu a comparecencia en 88 locais das sociedades inspeccionadas que se encontran situados en Andalucía (7), Aragón (6), Asturias (2), Baleares (1), Canarias (9), Cantabria (2), Castela-A Mancha (2), Castilla y León (6), Cataluña (8), Extremadura (1), Galicia (12), Madrid (8), La Rioja (1), Murcia (2) e Comunidade Valenciana (21).

A presente operación ten como obxectivo a comprobación de sociedades dedicadas á comercialización da madeira – incluídos produtos derivados, como portas, vigas, taboleiros, etc.– nas que se analizaron unha serie de indicios da existencia de economía mergullada e fraude fiscal.

Afloramento de vendas ocultas no patrimonio dos socios

Dentro do conxunto de contribuíntes analizados identificáronse sociedades cuxos socios presentan riscos de incrementos patrimoniais non xustificados, incrementos que poderían deberse a vendas ocultas da entidade que se estivesen materializando en incrementos patrimoniais dos seus socios. Este risco afecto aos socios de máis da metade das sociedades que se comezaron a inspeccionar.

Á hora de realizar a selección de empresas a comprobar tamén se tivo en conta que moitas das persoas físicas vinculadas ostentan signos externos de riqueza que poderían constituír indicios de ocultación de ingresos, como o alugamento de caixas de seguridade ou nalgún caso a utilización de tarxetas bancarias persoais con fortes gastos.

Pola súa parte, e tal e como establecen as Directrices do Plan de Control de 2023, á hora de deseñar esta operación prestouse especial atención ao uso intensivo do efectivo como modalidade de cobramento.

No caso das sociedades en comprobación, o baixo peso do cobramento mediante tarxeta vén dado polas propias características do comercio maiorista, onde boa parte dos ingresos recíbense por transferencia.

Porén, nalgunhas destas sociedades dáse a circunstancia de que o peso do diñeiro en efectivo ingresado en contas bancarias tamén era especialmente baixo, de xeito que máis alá dos cobramentos realizados por transferencia, que terán que ser revisados a partir de agora tras as comparecencias, analizarase a importancia nestes casos dos ingresos en efectivo non ingresados en contas que poidan ser utilizados polas sociedades inspeccionadas para realizar, pola súa parte, pagamentos en ‘B’.

Na análise previa tamén se puido analizar o caso de varias sociedades suxeitas a comprobación onde os cobramentos con tarxeta e o efectivo ingresado en contas xa supuñan preto do 80 %da facturación declarada. Polo tanto, hai claros indicios de que, ao sumar, pola súa parte, as transferencias recibidas e o efectivo non ingresado en contas, a facturación real estaría superando claramente á declarada.

As comparecencias e a fraude fiscal

Mediante comparecencias como as realizadas nesta operación a Axencia logra acceder a información de vital importancia para a realización do labor inspectora (documentación e información contable ou auxiliar real existente, incluídos os sistemas informáticos de procesamento da información). Agora, no marco das inspeccións abertas e que se seguirán desenvolvendo nos próximos meses a partir desta obtención de probas iniciais, analizarase toda a documentación obtida.

A experiencia de operacións similares levadas a cabo con anterioridade puxo de manifesto que este sistema de actuación permite unha loita máis efectiva contra a economía mergullada ou calquera outro incumprimento susceptible de regularización.

As Directrices do Plan de Control de 2023 fan fincapé na necesidade de presenza da Axencia Tributaria en empresas de sectores e modelos de negocio en que se aprecie un risco de existencia de economía mergullada. A presente operación, ademais, vén acompañada do envío de ‘cartas aviso’ a outras empresas do mesmo sector e a realización de visitas da Área de Inspección para o control ‘in situ ’de obrigas formais e rexistrais.  

As macrooperacións sectoriais

Coa operación ‘Llamera’ son xa 23 as macrooperacións sectoriais coordinadas despregadas pola Axencia na última década, cun resultado ata peche do pasado ano de máis de 2000 expedientes finalizados e ingresos por importe de 386 millóns de euros. Este tipo de actuacións, ademais de facilitar a detección e regularización da fraude fiscal, permiten transmitir unha mensaxe disuasoria aos colectivos involucrados nestas prácticas, que teñen impacto nas arcas públicas e distorsionan gravemente a competencia no propio sector afectado.